Výročie narodenia prof. MUDr. Milana Izáka, PhD, FEBO


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 75, 2019, No. 4, p. 226-227
Kategorie: Zprávy

Prof. Alena Furdová a výbor Slovenskej oftalmologickej spoločnosti

V r. 2019 sa dožíva významného životného jubilea prof. MUDr. Milan Gustav Ján Izák, Ph.D., FEBO, čestný člen Českej oftalmologickej spoločnosti a čestný člen Slovenskej oftalmologickej spoločnosti, ktorý pôsobil jedno funkčné obdobie ako Prezident Československej oftalmologickej spoločnosti a tri funkčné obdobia ako prezident Slovenskej oftalmologickej spoločnosti.


Profesor MUDr. Izák, Ph.D., FEBO, sa narodil 26.9.1939 v Banskej Bystrici. V roku 1946 – 1956 študoval na JSŠ v Brezne, Banskej Bystrici a vo Zvolene, v r. 1956 – 1962 absolvoval štúdium na Lekárskej fakulte J.E. Purkyně v Brne. V roku 1966 obhájil atestáciu I. stupňa a v roku 1970 atestáciu II. stupňa na ILF v Košiciach. V roku 1962 nastúpil do KÚNZ v Banskej Bystrici ako lekár, 1966 sa stal zástupcom prednostu oddelenia a 1977 prednostom očného oddelenia, od 1991 bol prednostom Očnej kliniky NsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici. V rámci pedagogickej činnosti pôsobil ako profesor na Trnavskej Univerzity v Trnave (1998 – 1999). V r. 1977 získal titul CSc., v r. 1989 docent a v r. 1997 bol vymenovaný za profesora. Absolvoval študijné a pracovné cesty do takmer všetkých štátov sveta, v medicínsky najvyspelejších krajinách bol opakovane.

V r. 1973 zaviedol operácie oka pod operačným mikroskopom do rutinnej praxe (dovtedy sa v ČSSR vykonávali operácie oka bez optických pomôcok alebo len s tzv. lupovými okuliarmi). V r. 1979 urobil prvú implantáciu umelej vnútroočnej šošovky po vyoperovaní sivého zákalu, pretože dovtedy sa odstraňovala len celá skalená vnútroočná šošovka a nenahrádzala sa umelou vnútroočnou šošovkou; po prekonaní začiatočných problémov vyškolil v tejto metóde takmer všetkých vedúcich oftalmologických pracovísk bývalého Československa. V r. 1988 sa stal priekopníkom novej modernej metódy operácie katarakty fakoemulzifikáciou. V sedemdesiatych, osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch 20. storočia uviedol do rutinnej praxe mikrochirurgické protiglaukómové operácie, lamelárne transplantácie rohovky, rotačnú autokeratoplastiku, nové operačné postupy pri odlúpení sietnice, zadnú skléroplastiku pri ťažkej progresívnej krátkozrakosti, fotokoaguláciu a laserkoaguláciu nádorov cievovky a sietnice, laserovú YAG laser kapsulotómiu, ďalej extrakciu cudzích vnútroočných teliesok cez pars plana, implantáciu intrakorneálnych prstencov pri keratokóne, Corr-linking, implantáciu umelej silikónovej dúhovky a rad ďalších postupov.

Profesor Izák bol a je stále členom 13 domácich a zahraničných odborných spoločností a člen redakčných rád viacerých medzinárodných odborných vedeckých časopisov. Venuje sa mikrochirurgii oka, využitím progresívnej techniky a zavádzaním nových operačných metód do rutinnej praxe. Patrí mu rad priorít v rámci bývalého Československa a aj Slovenska. Je pionier a inventor mnohých nových diagnostických a liečebných, najmä mikrochirurgických metód v rámci Slovenska i Československa, autor stoviek prednášok a publikácií, z ktorých niektoré dostali medzinárodné ocenenie - 2x najlepšia prednáška na ASCRS (USA) - 2x ocenenie OSCARa za odborný videofilm (San Francisco, USA - 2003 a 2006) - 1x ocenenie za najlepší videofilm (Americká akadémia - San Diego, USA - 2005) - najlepší videofilm - WOC kongres Hong Kong - 2008.

Profesor Izák je autorom 9 zlepšovacích návrhov, vybudoval jedno z najlepšie vybavených oftalmologických pracovísk na Slovensku. Vychoval rad vynikajúcich odborníkov. Je spoluautorom 2 monografií, publikoval odborné príspevky doma i v zahraničnej tlači. Podieľal sa na príprave 20 výučbových videofilmov.

Profesor Izák je nositeľ štátneho vyznamenania ČSSR „Za vynikajúcu prácu“ -1985, nositeľ ceny primátora mesta Banská Bystrica - 1998, nositeľ vyznamenania - Kríža prezidenta SR II. stupňa - 2004, nositeľ ceny predsedu banskobystrického samosprávneho kraja - 2009, nositeľ bronzovej, striebornej i zlatej medaily J. E. Purkyne, nositeľ medaily J. B. Guot. V r. 2007 získal titul FEBO (Fellow of European Board of Ophthalmology), je držiteľom prestížneho titulu Ambasador holandskej firmy OPHTE, nositeľ Zirmovej ceny Českej oftalmologickej spoločnosti - 2010. Získal rad ocenení nielen v rade odborných spoločností. V r. 2017 získal čestné uznanie za celoživotný prínos očnému lekárstvu v rámci Zlínskeho očného festivalu GEMINI v Zlíne.

Profesor Izák pracuje v odbore oftalmológie viac ako 55 rokov, okrem mikrochirurgie najmä predného segmentu oka (operácie šošovky, rohovky) má dlhoročné skúsenosti aj s vitreoretinálnou chirurgiou. Je jedným zo zakladateľov refrakčnej chirurgie oka na Slovensku. Je držiteľom certifikátu na laserové operácie oka americkej firmy Summit a od roku 2009 od nemeckej firmy Wave Light. Profesor Izák založil v r. 2011 kliniku mikrochirurgie oka a centrum pre diagnostiku a laserovú liečbu v Banskej Bystrici (Izak Vision Center), kde pôsobí doteraz.

Profesor Izák je významný človek, ktorý celý život zasvätil očnému lekárstvu. Je stále pracovne vyťažený a pre slovenských aj českých oftalmológov je vzorom svojou vitalitou a pracovitosťou.

Prajeme mu ešte veľa síl do ďalšej aktívnej činnosti.


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 4

2019 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Co je dobré vědět o IPF
nový kurz
Autoři:

Nová éra v léčbě migrény
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Význam nutraceutik u kardiovaskulárních onemocnění

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×