Odpoveď fyziologického vnútroočného tlaku králikov na latanoprost s aminokyselinou glycín


Changes of the Physiological Intraocular Pressure (IOP) Values after the Application of Latanoprost and Amino Acid Glycine Mixture in Rabbits

Purpose:
The influence of the mixture of amino acid 10 % L-glycine.HCl and antiglaucomatic 0.005 % Latanoprost (XALATAN) on the physiological IOP values in rabbits is evaluated in this paper.

Methods:
Experiments were performed on 5 female rabbits of the New Zealand White species. The 0.005% Latanoprost alone, the 10% L-glycine.HCl alone and the mixture of 10% L-glycine.HCl in 0.005% Latanoprost were instilled into the left conjunctival sac. The IOP and pupillary diameter were measured before, and 5, 15, 30, 60, 120, 180, 240 minutes and 24 hours after the instillation. The right eye was used as control.

Results:
a/ after the instillation of the 0.005% Latanoprost, the significant decrease of the physiological IOP in rabbits was found 5, 15, and 30 min after the application. Maximal decrease (by 33.6 %) was measured after 30 min. In the period from 60 to 240 min., the IOP decrease occurred also in the control eye; b/ decrease of the IOP after the instillation of the amino acid L-glycine.HCl (10 % concentration) has no significant value; after 15, 30 and 60 min, the IOP decreased also in the control eye; c/ after the instillation of the 10% L-glycine.HCl and 0.005% Latanoprost mixture the physiological IOP showed no significant decrease during 24 hours. The physiological IOP values of the control eyes during this experiment remained unchanged.

Conclusions:
The effect of the mixture of 10% amino acid L-glycine.HCl in 0.005% Latanoprost on the decrease of the physiological IOP values in rabbits was not significant. The average decrease of the IOP value was the same as the non-significant decrease of the individual components.

Key words:
penetration of antiglaucomatics into the eye, IOP and the antiglaucomatics, influence of amino acid 10 % L-glycine.HCl in 0.005 % Latanoprost (XALATAN) mixture


Autoři: Z. Oláh;  J. Veselovský;  A. Veselá;  S. Gressnerová
Působiště autorů: Klinika oftalmológie LF UK, Bratislava, SR prednosta prof. MUDr. P. Strmeň, CSc. ;  Katedra živočíšnej fyziológie a etológie PriF UK, Bratislava, SR vedúci prof. RNDr. M. Zeman, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 63, 2007, No. 1, p. 3-9

Souhrn

Cieľ:
Zistiť aktivitu zmesi antiglaukomatika 0,005% latanoprostu (XALATAN) a aminokyseliny 10% L-glycínu.HCl na fyziologickú hodnotu VOT u králikov.

Metóda:
Do spojovkového vaku ľavého oka dospelým samiciam králikov plemena Novozélandský biely bol instilovaný a) samotný 10% L-glycín.HCl; b) samotný 0,005% latanoprost a c) zhotovená zmes získaná rozpustením L-glycínu. HCl aby bol 10% koncentrácii v 0.005% latanoproste. VOT a veľkosť pupily sa merali v 0., 5., 15., 30., 60., 120., 180., 240. minúte a v 24. hodine. Pravé oko toho istého jedinca bolo kontrolné.

Výsledky:
a) 0,005% latanoprost v 5., 15., 30. minúte signifikantne znižuje fyziologickú hladinu VOT králikov. Najväčší účinok sa prejaví v 30 min (pokles o 30,6 %). V čase od 60. minúty do 240. minúty po instilácii latanoprostu sa znižuje VOT i u kontrolných očí v porovnaní s nultou minútou; b) aminokyselina L-glycín.HCl v 10% koncentrácii signifikantne neznížila VOT; ale v 15.,30. a 60. minúte po instilácii sa znížil VOT aj u kontrolných očí; c) zmes 10% L-glycínu.HCl v 0,005% latanoproste počas celých 24 hodín len nesignifikantne znížila fyziologické hodnoty VOT. U kontrolných očí počas celého pokusu neovplyvnila hladinu VOT.

Záver:
Zmes aminokyseliny 10% glycínu.HCl v 0,005% latanoproste znižuje fyziologický VOT u králikov nesignifikantne. Priemerná hodnota zníženia je zhodná s hodnotami nesignifikantného zníženia VOT jednotlivými komponentmi.

Klúčové slová:
prestup antiglaukomatík do oka, vnútroočný tlak a antiglaukomatiká, vplyv aplikácie zmesi aminokyseliny 10% L-glycínu.HCl v 0,005% latanoproste (Xalatan)


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 1

2007 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se