Léčba sekundárního glaukomu Leksellovým gama nožem


Secondary Glaucoma Treatment by Means of Leksell Gama Knife

The authors followed up 107 eyes of 103 patients with the diagnosis of painful secondary glaucoma treated by irradiation of the ciliary body by means of Leksell gama knife (LGK Elekta Instruments AB). The goal was to decrease patient’s subopejective problems in to the treatment resistant and painful stages using non-invasive stereo tactic neurosurgical procedure. The final version of the irradiation schedule uses 8 mm collimators and the irradiation dose in blind eyes is 40 Gy at the maximum and 20 Gy at the peripheral treating 50 % isodose; in partly sighted eyes it is 30 Gy at the maximum and 15 Gy at the peripheral treating 50 % isodose. The follow up period was 3–80 months, (average 26 months). The lowering of the intraocular pressure to the not painful level was achieved in 56 eyes (52.2 %) during the period of 1–8 weeks (median 4 weeks). The total disappearing of the pain after the treatment was noticed in 71 eyes (66.4 %), partial reduction of the pain in 31 eyes (29 %), and no effect was observed in 5 eyes. In all cases of neovascularization at least some decrease was noticed. The antiglaucomatous therapy was reduced in 42 patients (39.3 %) 2–3 months after the irradiation, unchanged remained in 51 patients (47.7 %). The stereotactic radiosurgical destruction of the ciliary body by means of Leksell gama knife, may reduce the pain, the intraocular pressure, and extensive medicament treatment in secondary painful glaucoma.

Key words:
secondary glaucoma, Leksell gama knife, radiosurgery


Autoři: P. Výborný;  L. Nováček;  J. Pašta;  P. Šebesta;  V. Vladyka;  R. Liščák
Působiště autorů: Oční klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice, Praha přednosta doc. MUDr. J. Pašta, CSc. ;  Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie Nemocnice ;  Na Homolce, Praha přednosta MUDr. R. Liščák, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 63, 2007, No. 1, p. 47-54

Souhrn

Autoři sledovali 107 očí 103 pacientů s diagnózou sekundárního dolorózního glaukomu, u kterých bylo provedeno ozáření ciliárního tělesa Leksellovým gama nožem (LGK Elekta Instruments AB). Cílem bylo u těchto na léčbu nereagujících a bolestivých stavů zmenšení pacientových subjektivních obtíží užitím neinvazivní stereotaktické neurochirurgické operace. Finální verze ozařovacího plánu využívá 8mm kolimátorů a dávky záření u slepých očí 40 Gy do maxima a 20 Gy na periferní léčebné 50% izodóze, při částečném zachování vizu 30 Gy do maxima a 15 Gy na periferní léčebné 50% izodóze. Sledovací doba činila 3–80 měsíců (průměr 26 měsíců). Snížení NT na nebolestivou úroveň bylo dosaženo u 56 očí (52,2 %) v intervalu 1–8 týdnů (medián 4 týdny). Úplné vymizení bolesti po zákroku bylo pozorováno u 71 očí (66,4 %), částečné zmírnění u 31 očí (29 %), žádný efekt nenastal u 5 očí. Ve všech případech neovaskularizací došlo k jejich alespoň mírnému ústupu. Antiglaukomová terapie mohla být zjednodušena u 42 pacientů (39,3 %) za 2–3 měsíce po ozáření, beze změn zůstala u 51 pacientů (47,7 %). Stereotaktickou radiochirurgickou cyklodestrukcí s využitím Leksellova gama nože lze dosáhnout snížení bolesti, nitroočního tlaku a extenzivní medikamentózní léčby u sekundárních dolorózních glaukomů.

Klíčová slova:
sekundární glaukom, Leksellův gama nůž, radiochirurgie


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 1

2007 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se