Chirurgická liečba makulopatie pri jamke terča zrakového nervu


Surgical Treatment of the Optic Disc Pit Maculopathy

Purpose:
To evaluate long-term effects of anatomic and functional changes after the surgical treatment of the optic disc pit maculopathy in a retrospective study.

Materials and methods:
Six patients with unilateral optic disc pit maculopathy were included in this study. Four were females and 2 males, age ranged from 13 to 35 years (mean, 26 years). All patients underwent the pars plana vitrectomy, internal limiting membrane peeling and the intraocular tamponade with the air-gas mixture. These 6 patients were divided into two groups: group A, the surgical treatment without aimed argon laser photocoagulation, and group B, the surgical treatment with aimed argon laser photocoagulation during 2 months after the pars plana vitrectomy. The follow - up period ranged from 41 to 73 months (mean, 53.3 months).

Results:
In the group A, the best-corrected visual acuity improved by 2 and more lines (Snellen optotype) in all 3 patients. In the group B, the improvement by 2 and more lines was found out in 2 patients and the decrease by 2 lines was observed in one patient. The recurrence of the maculopathy occurred in 2 patients from the group A. In the group B, the recurrence of the maculopathy was recorded in one patient 53 months after pars plana vitrectomy and aimed argon photocoagulation.

Conclusion:
The surgical intervention by pars plana vitrectomy for the optic disc pit maculopathy improves the anatomic and functional prognosis. The suitable aimed argon laser photocoagulation after the surgical treatment in selected patients improves outcome and reduce the recurrence of the optic disc pit maculopathy.

Key words:
optic disc pit maculopathy, pars plana vitrectomy, argon laser photocoagulation


Autoři: V. Krásnik;  P. Strmeň;  J. Štefaničková;  S. Ferková
Působiště autorů: Klinika oftalmológie LF UK, Bratislava prednosta prof. MUDr. Peter Strmeň, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 63, 2007, No. 1, p. 10-16

Souhrn

Cieľ práce:
V retrospektívnej štúdii zhodnotiť dlhodobý efekt anatomických a funkčných zmien po chirurgickej liečbe makulopatie pri jamke terča zrakového nervu.

Materiál a metodika:
Do štúdie je zaradených 6 pacientov s unilaterálnou jamkou terča zrakového nervu komplikovanou makulopatiou. Štyri ženy a dvaja muži vo veku od 13 do 35 rokov (s priemerom 26 rokov). U všetkých bola realizovaná pars plana vitrektómia so zlúpnutím vnútornej hraničnej membrány sietnice a s vnútornou tamponádou sietnice zriedeným expanzným plynom. Súbor 6 pacientov bol rozdelený na skupinu A u ktorej nebola chirurgická liečba doplnená cielenou argónlaserkoaguláciou a skupinu B, u ktorej sa realizovala cielená argónlaserkoagulácia do 2 mesiacov po pars plana vitrektómii. Doba sledovanie bola od 41 do 73 mesiacov (priemerná 53,3 mesiaca).

Výsledky:
Najlepšie korigovaná zraková ostrosť sa v skupine A zlepšila o +2 a viac riadkov u všetkých 3 pacientov. V skupine B sa u 2 pacientov zlepšila o +2 a viac riadkov a u jedného zhoršila o -2 riadky. Recidívu makulopatie sme v skupine A zaznamenali u 2 pacientov. V skupine B sme recidívu makulopatie zaznamenali u jednej pacientky 53 mesiacov po pars plana vitrektómii a cielenej argónlaserkoagulácii.

Záver:
Chirurgická intervencia cestou pars plana vitrektómie pri makulopatii pri jamke terča zrakového nervu zlepšuje anatomickú a funkčnú prognózu. Vhodne doplnená o cielenú argónlaserkoaguláciu podľa našich skúseností ešte zlepšuje prognózu a znižuje možné recidívy makulopatie.

Kľúčové slová:
jamka terča zrakového nervu, makulopatia, pars plana vitrektómia, argónlaserkoagulácia


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 1

2007 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se