Výpočet dioptrické hodnoty IOL při současně provedené operaci katarakty a perforující keratoplastice


Intraocular Lens Power Calculation in the Triple Procedure

Purpose:
To evaluate the successfulness of intraocular lens (IOL) power calculation and refractive error after the triple procedure.

Methods:
During the period 1995–2004, the triple procedure was performed in 51 eyes of 43 patients aged 29–83 years (mean 66 years) with corneal disease and cataract. For the IOL power calculation, the SRK II formula was used. In case of impossibility to measure the keratometry, the data from the other eye, or the value 7.7 mm were used. The donor cornea was punched by trephine with the diameter 0.50 mm (in 88.2 % of eyes) or 0.25 mm (in 11.8 % of eyes) larger than for the recipient cornea. In 30 eyes (58.8 %), the interrupted suture was used, in 21 eyes (41.2 %) the running suture was employed. In 33 % of eyes, the PMMA IOL was implanted, in 18 eyes (35.3 %) the hydrophilic acrylate IOL. The final refraction and visual acuity was evaluated 13 – 24 months (mean, 17.1 months) after the surgery, and always after the suture removal.

Results:
The best-corrected visual acuity (BCVA) ranged 0.1 – 1.0 (mean, 0.4 ± 0.2). BCVA 0.5 or better was achieved in 26 eyes (51.0 %). The spherical equivalent of postoperative refractive error less or equal to 2 dioptres was achieved in 35 eyes (68.6 %) and ranged from 0.0 to 3.6 dioptres (mean, 1.4 ± 1.1 dioptres).

Conclusion:
According to the final refraction of the eye, the use of our method of IOL power calculation in the triple procedure is satisfying and its results are comparable with results published in the literature.

Key words:
cataract, keratoplasty, IOL, calculation, triple procedure


Autoři: I. Vícha;  E. Vlková;  Z. Hlinomazová;  V. Loukotová;  M. Horáčková;  J. Němec;  M. Goutaib
Působiště autorů: Oční klinika LF MU a FN, Brno přednostka prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 63, 2007, No. 1, p. 36-41

Souhrn

Cíl:
Zhodnotit úspěšnost výpočtu dioptrické hodnoty IOL a odchylku výsledné refrakce od očekávané hodnoty při současně provedené operaci katarakty a perforující keratoplastice.

Metodika:
V letech 1995–2004 byla u 51 očí 43 osob ve věku 29–83 let (∅ 66 let) s onemocněním rohovky a kataraktou provedena současná operace katarakty a perforující keratoplastika. Výpočet dioptrické hodnoty IOL byl proveden podle vzorce SRK II. V případě nemožnosti změřit hodnotu keratometrie byly použity hodnoty naměřené na druhém oku anebo hodnota 7,7 mm. Pro rohovku dárce byl použit trepan s průměrem o 0,50 mm (u 88,2 % očí) anebo o 0,25 mm (u 11,8 % očí) větším než pro rohovku příjemce. U 30 očí (58,8 %) byla použita sutura transplantátu jednotlivými stehy, u 21 očí (41,2 %) byla použita sutura pokračující. U 33 očí (64,7 %) byla implantována IOL z PMMA, u 18 očí (35,3 %) IOL z hydrofilního akrylátu. Výsledná refrakce oka a zraková ostrost byla hodnocena za 13–24 měsíců (∅ 17,1 měsíce) od operace, a to vždy až po extrakci sutury transplantátu.

Výsledky:
Nejlépe korigované zrakové ostrosti ≥ 0,5 bylo dosaženo u 26 očí (51,0 %) a pohybovala se v rozmezí od 0,1 do 1,0 (∅ 0,4 ± 0,2). Odchylky od očekávané pooperační refrakce operovaného oka přepočtené na sférický ekvivalent ≤ 2 D bylo dosaženo u 35 očí (68,6 %) a pohybovala se v rozmezí od 0,0 do 3,6 D (∅ 1,4 ± 1,1 D).

Závěr:
Z hlediska výsledné refrakce oka je použití naší metodiky výpočtu dioptrické hodnoty IOL při současné operaci katarakty a perforující keratoplastice vyhovující a její výsledky jsou srovnatelné s publikovanými výsledky jiných autorů.

Klíčová slova:
katarakta, keratoplastika, IOL, výpočet, kombinovaná operace


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 1

2007 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se