Korekce astigmatismu použitím čočky Artisan® Phakic Toric


Correction of the Astigmatism with the Artisan®

The implantation of the intraocular anterior chamber phakic toric lens (PTIOL) Artisan®, a product of the Ophtec company, is one of the most up-todate methods of the correction of higher degree of myopic as well as hyperopic astigmatism.

The authors refer about the results of PTIOL Artisan implantation in 6 patients (10 eyes). The major indication was the hyperopic astigmatism – in 5 patients (8 eyes); in one patient the indication was myopic astigmatism. In the followed up group of patients, there is the preponderance of men (5), and one woman only. The patients were divided into two subgroups: one with myopic astigmatism (1 patient, 2 eyes) and other with hyperopic astigmatism (5 patients, 8 eyes). The average age of the whole group at the time of the surgery was 27.7 ± 2.8 years (range 23–38 years) and the average follow up period was 13.0 ± 6.9 months (range 6–22 months). In the group the patients with follow up period shorter than 6 months were not included. The average preoperative spherical refractive error was +4.8 ± 2.25 dioptres (D) and the average

astigmatic error was -5.15 ± 2.82 cylinders (Dcyl). In one case of myopia, the preoperative refractive error in both eyes was -7.0 D and -3.5 Dcyl. The target refraction was emetropia ± 1.0 D. The authors evaluate the final uncorrected and best-corrected visual acuity (UCVA, BCVA), final postoperative refractive error, presence of intra- as well as postoperative complications, and changes of endothelial cells’ density over time. The average final postoperative error in patients with hyperopic astigmatism was +0.72 ± 0.93 D and -1.08 ± 0.60 Dcyl. In the only patient with myopic astigmatism the final postoperative error of both eyes was +0.5 D and -0.5 Dcyl. The advantage of the PTIOL implantation is fast visual recovery, potential reversibility of the procedure, maintaining of the accommodation, and stability of the postoperative refraction.

Key words:
refractive error, myopic astigmatism, hyperopic astigmatism, Artisan phakic toric lens


Autoři: J. Urminský;  P. Rozsíval;  V. Lorencová;  A. Feuermannová;  I. Němcová
Působiště autorů: Oční klinika LF UK a FN, Hradec Králové přednosta prof. MUDr. P. Rozsíval, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 62, 2006, No. 1, p. 16-26

Souhrn

Implantace nitrooční předněkomorové fakické torické čočky (PTIOL) Artisan® firmy Ophtec představuje jednu z nejmodernějších metod korekce vyššího stupně myopického i hypermetropického astigmatismu.

Autoři referují o výsledcích implantace PTIOL Artisan u 6 pacientů (10 očí). Nejčastější indikací byl hypermetropický astigmatismus u 5 pacientů (8 očí).

U jednoho pacienta byl indikací astigmatismus myopický. Ve sledovaném souboru je převaha mužů (5krát) a pouze l žena. Pacienti byli standardně rozděleni na skupinu s myopickým astigmatismem (1 pacient, 2 oči) a na skupinu s hypermetropickým astigmatismem (5 pacientů, 8 očí). Průměrný věk celého souboru v době operace byl 27,7 ± 2,8 roku (rozmezí 23–38 let) a průměrná sledovací doba byla 13,0 ± 6,9 měsíců (rozmezí 6–22 měsíců). Do souboru nebyli zařazeni pacienti se sledovací dobou kratší než 6 měsíců. Průměrná hodnota předoperační refrakce u hypermetropů byla +4,8 D ± 2,25 D a průměrná hodnota astigmatismu byla -5,15 Dcyl ± 2,82 Dcyl. V jednom případě myopie byla předoperační refrakce obou očí -7,0 D a -3,5 Dcyl.

Požadovaná cílová pooperační refrakce byla emetropie ± 1,0 D. Autoři hodnotí výslednou nekorigovanou a nejlépe korigovanou zrakovou ostrost (NZO, KZO), výslednou pooperační refrakci, výskyt peri- a pooperačních komplikací a změnu hustoty endoteliálních buněk v čase. Průměrná výsledná hodnota pooperační refrakce u pacientů s hypermetropickým astigmatismem byla +0,72 ± 0,93 D a -1,08 ± 0,60 Dcyl. U jediného pacienta s myopickým astigmatismem byla výsledná pooperační refrakce obou očí +0,5 D a -0,5 Dcyl.

Výhodou implantace PTIOL je rychlá pooperační zraková rehabilitace, potenciální reverzibilita zákroku, zachování akomodace, dobrá stabilita pooperační refrakce.

Klíčová slova:
refrakční vada, myopický, hypermetropický astigmatismus, Artisan fakická torická nitrooční čočka


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 1

2006 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×