Využití Heidelberského retinálního tomografu v prevenci glaukomu


The Use of HRT II in Glaucoma Prevention

Altogether 2436 eyes of 1218 healthy persons from the ophthalmological point of view were examined in the screening glaucoma action by means of Heidelberg Retinal Tomograph (HRT II). In 103 persons (8.5 %), the result of the examination was at least in one sector of the optic nerve head graded as “suspicious” of “out of normal range”. In those individuals, the complete ophthalmological examination including visual field examination with the Humphrey perimeter Threshold 24-2 program was performed. Monocular changes in HRT II examination were noticed in 83 patients (in 24 out of them also visual field changes were noticed), while bilateral changes in HRT II examination were noticed in 20 persons (in 5 of them also changes in the visual field). Medical treatment of glaucoma was started immediately after the complete examination in 10 persons, in 6 others the treatment started after next 12 months. The remaining 87 persons (7.1 %) with the abnormal finding in the HRT II examinations are followed up. The HRT II use for the glaucoma screening helped to make the diagnosis of this disease in the early stage in 16 persons (1.3 %), who probably will not otherwise visit the ophthalmologist.


Autoři: P. Výborný;  P. Dohnalová
Působiště autorů: Oční oddělení Ústřední vojenské nemocnice – Oční klinika 1. LF UK, Praha přednosta doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 62, 2006, No. 1, p. 53-58

Souhrn

Celkem 2436 očí 1218 osob z oftalmologického hlediska zdravých bylo vyšetřeno v preventivní screeningové glaukomové akci pomocí Heidelberského retinálního tomografu (HRT II). U 103 osob (8,5 %) byl výsledek vyšetření alespoň v jednom sektoru terče zrakového nervu vyhodnocen jako „suspektní“ nebo „mimo hranice normálních hodnot“. U těchto jedinců bylo poté provedeno komplexní oftalmologické vyšetření včetně vyšetření zorného pole pomocí perimetru Humphrey užitím programu Threshold 24-2. Monokulární změny na HRT II byly zaznamenány u 83 pacientů (z toho u 24 byly zjištěny i změny v zorném poli), zatímco oboustranné změny byly na HRT II u 20 osob (z toho u 5 i zmûny v zorném poli). Medikamentózní terapie glaukomu byla zahájena ihned po provedeném komplexním vyšetření u 10 osob, u dalších 6 osob byla léčba nasazena po uplynutí dalších 12 měsíců. Zbývajících 87 osob (7,1 %) ze záchytu abnormálního nálezu na retinálním tomografu je dispenzarizováno. Použití HRT II ke screeningu glaukomu pomohlo diagnostikovat tuto chorobu v časném stadiu u 16 osob (1,3 %), které by jinak pravděpodobně oftalmologa dosud nevyhledaly.

Klíčová slova:
glaukom – screening, Heidelberský retinální tomograf – HRT II


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 1

2006 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se