Možnosti a meze chirurgie zadního segmentu oka v ambulantních podmínkách


Possibilities and Limitations of the Surgery of the Eye’s Posterior Segment under the Outpatient Conditions

The goal of this article was to analyze possibilities of the vitreoretinal surgery under the outpatient conditions and to set its limitations.

During the period January 1st - September 30th, 2004, there were performed 95 operations of 78 eyes in 77 patients. Number of men and women was practically equal; the age ranged 17–86 years (average 62.6 years). We operated on mostly the retinal detachment.

These as well as other procedures, including also the extreme surgery with relaxing retinectomy, extraction of the subretinal tractions and membranes, silicone oil implantation or extraction, or operations combined with the cataract surgery and intraocular lens implantation. Surgeries were performed under local anesthesia combined with analgesia and sedation introduced by anesthesiologist, who was always present and monitored the patient. Surgeries were performed by means of A.V.I. lens and Biom as well, with the assistance of a doctor, and later on, solely of a theatre nurse. The surgeon performed the operations by herself and long-term followed up the patients. The variety of vitreoretinal procedures did not differ from those performed at the departments of ophthalmology at university hospitals. The retinal detachment surgery was more often performed by means of cryosurgical procedure than pars plana vitrectomy undoubtedly because of early recognition of the beginning detachment.

All vitreoretinal procedures may be performed on the outpatient basis. The only limiting factors are the physical condition of the patient and an acute ocular disease demanding urgent surgery in a facility with permanent service.

Vitreoretinal surgery in outpatient facility performed under local anesthesia is well tolerated by the patients and the postoperative care under outpatient conditions is of equal quality as in inpatient facilities.

Key words:
Outpatient surgery (one day surgery), vitreoretinal disease, psychological preparation


Autoři: J. Doležalová;  I. Karel;  J. Záhlava;  J. Lešták
Působiště autorů: Oční klinika JL, Nové Butovice, vedoucí prim. MUDr. Ján Lešták, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 62, 2006, No. 1, p. 11-15

Souhrn

Cílem práce bylo analyzovat možnosti vitreoretinální chirurgie v ambulantních podmínkách a stanovit její meze. Od 1. 1. do 30. 9. 2004 autofii provedli 95 výkonÛ u 78 očí 77 nemocných ve věku od 17 do 86 let. Mužů i žen byl prakticky stejný počet, průměrný věk byl 62,6 roku. Nejčastěji bylo operováno odchlípení sítnice. Tyto i jiné výkony zahrnovaly i extrémní chirurgii s relaxační retinektomií, extrakcí subretinálních pruhů a membrán, implantací či explantací silikonového oleje či kombinované výkony s chirurgií katarakty a implantací nitrooční čočky.

Operace byly prováděny téměř výhradně v místním znecitlivění v kombinaci s analgosedací podanou anesteziologem, který byl vždy přítomen a pacienta monitoroval. Při operaci byly použity A.V. I. kontaktní čočky a za použití Biomu asistoval lékaři, později výhradně sálová sestra. Operatér i po operaci nemocné dlouhodobě sledoval.

Složením výkonů se vitreoretinální výkony prováděné na pracovišti autorů nelišily od výkonů, které se realizují na klinických pracovištích. Při operaci odchlípení sítnice jsme častěji zvolili kryochirurgický postup než pars plana vitrektomii, což bezpochyby souviselo s časným záchytem počínajících odchlípení. Ambulantně lze provádět všechny vitreoretinální výkony. Limitujícím faktorem je pouze celkový stav pacienta a akutní oční onemocnění vyžadující urgentní výkon na pracovišti se stálou službou. Ambulantní vitreoretinální operace v lokální anestezii jsou pacienty dobře tolerovány a pooperační péče je v ambulantních podmínkách stejně hodnotná jako v lůžkových zařízeních.

Klíčová slova:
ambulantní chirurgie, vitreoretinální onemocnění, psychologická příprava


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 1

2006 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se