Hodnocení výsledků penetrujících poranění s kovovým nitroočním tělesem dle Ocular Trauma Score


Evaluation of Results of the Penetrating Injuries with Intraocular Foreign Body with the Ocular Trauma Score (OTS)

The goal of the study was to correlate the final functional status with the initial prediction of the OTS in the eyes following the penetrating injury with metallic intraocular body.

The group consisted of 20 men (20 eyes), the average age was 35.4 ± 10.8 years. The average follow up period was 21.0 ± 10.7 months. In all cases, the penetrating injury with the metallic intraocular foreign body was present. To evaluate the prediction of the final functional status of the organ, the OTS tables were used, and according to their criteria, the initial clinical findings in all 20 eyes were scored. A half of the year after the injury the achieved visual acuity was compared with proportional prediction in given group according to the final OTS table.

Results:
In the original prediction according to the score, 6 patients were classified in group 2, 8 patients in the group 3, 4 patients in the group 4, and 2 patients in the group 5. In the final evaluating of the functional status, in the group 2, we achieved in 3 cases 13 % of probability of the presumed final visual acuity, in 2 cases 26 % of probability, and in one case 18 % of probability. In the group 3, we achieved in 7 cases 28 % of probability and in 2 cases 44 % of probability of the achieved visual acuity. In the group 4, in 3 cases we achieved 21 % of probability and in one case 1 % of probability. In the group 5, in one case we achieved 92 % of the probability and in one case 5 % of probability of the final functional status.

Introducing the Ocular Trauma Score evaluating system into the practice offers the possibility of simple approximation of the final functional result after six months after the injury.

Key words:
penetrating injury, intraocular metallic foreign body, OTS, prediction of functional results


Autoři: H. Došková
Působiště autorů: Oftalmologická klinika LF MU a FN, Brno-Bohunice přednosta prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 62, 2006, No. 1, p. 48-52

Souhrn

Cílem práce bylo srovnat výsledný funkční stav orgánu po penetrujícím poranění s kovovým nitroočním tělesem s úvodní predikcí dle Ocular Trauma Score (OTS) na počátku léčby.

Soubor tvořilo 20 mužů (20 očí), průměrný věk souboru byl 35,4 ± 10,8 let.

Průměrná doba sledování souboru byla 21,0 ± 10,7 měsíců. Ve všech případech se jednalo o penetrující poranění s kovovým nitroočním tělesem. Ke zhodnocení predikce výsledného funkčního stavu orgánu byly použity tabulky Ocular Trauma Score (OTS), podle jejichž parametrů byly u všech 20 očí bodově posouzeny počáteční klinické projevy. V odstupu půl roku po úraze byla srovnána dosažená zraková ostrost s procentuálním vyjádřením predikce v dané skupině dle výsledné tabulky OTS.

V původní predikci bylo podle bodového skóre celkem 6 pacientů zařazeno do skupiny 2, 8 pacientů do skupiny 3, 4 pacienti do skupiny 4 a 2 pacienti do skupiny 5. Ve výsledném hodnocení funkčního stavu jsme dosáhli ve skupině 2 ve 3 případech 13% pravděpodobnosti předpokládané výsledné zrakové ostrosti, ve 2 případech 26% pravděpodobnosti a v 1 případě 18% pravděpodobnosti. Ve skupině 3 jsme dosáhli v 7 případech 28% pravděpodobnosti a ve 2 případech 44% pravděpodobnosti dosažené zrakové ostrosti. Ve skupině 4 bylo dosaženo ve 3 případech 21% pravděpodobnosti a v 1 případě 1% pravděpodobnosti. Ve skupině 5 v 1 případě jsme obdrželi 92% pravděpodobnost a v 1 případě 5% pravděpodobnost výsledného funkčního stavu. Zavedení hodnotícího systému Ocular Trauma Score (OTS) do praxe poskytuje možnost jednoduchého odhadu funkčního poúrazového výsledku po 6 měsících od poranění.

Klíčová slova:
penetrující poranění, kovové nitrooční těleso, OTS, predikce funkčního výsledku


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 1

2006 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se