Zmeny fyziologického VOT u králikov po aplikácii aminokyseliny lyzínu s antiglaukomatikom latanoprostom (Xalatanom)


Changes of Physiological Intraocular Pressure (IOP) in Rabbits after Amino Acid Lysine with Antiglaucomatic Drug Latanoprost (Xalatan)

Purpose:
To show and underline specific character of influence of the mixture of 10% L-lysine.2HCl.2H2O in 0.005% latanoprost on physiological levels of IOP.

Methods:
The mixture of 10% L-lysine.2HCl.2H2O in 0.005 % latanoprost (Xalatan), or separately 0.005 % latanoprost and 10% Llysine. 2HCl.2H2O respectively were in weekly intervals instilled into the conjunctival sac of the left eye of five rabbits (females of “New Zealand white” bred). The IOP levels and the size of the pupil were measured in minute 5, 15, 30, 60, 120, 180, and 240 after the instillation. The right eye was considered as a control.

Results:
The amino acid L-lysine.2HCl.2H2O by itself did not influence the IOP or the size of the pupil; latanoprost until minute 30 lowered the IOP, in minute 55 exceeds the IOP the level of the control eye. Since minute 60 until 240, the IOP changed irregularly and insignificantly. The mixture of 10% solution of Llysine. 2HCl.2H2O in latanoprost 0.005% insignificantly lowered the IOP until min. 30, after rapid elevation in min. 50 exceeds the IOP of the control eye, and since min. 60, the IOP remains above the control eye’s IOP with the same course of levels.

Summary:
The amino acid L-lysine.2HCl.2H2O alone did not change the physiological IOP. Latanoprost 0.005% significantly lowered the IOP until min. 30. High level of interactive specificity as well as duration of influence of the mixture of respective amino acid with respective antiglaucomatic drug was established.

Key words:
influence upon the IOP in rabbits, impact of the mixture of 10% solution of L-lysine.2HCl.2H2O in latanoprost 0.005 % on IOP in rabbits


Autoři: Z. Oláh;  J. Veselovský;  S. Gressnerová;  A. Veselá
Působiště autorů: Katedra živočíšnej fyziologie a etológie PriF UK, Bratislava vedúci prof. RNDr. M. Zeman, DrSc. ;  Klinika oftalmológie LF UK, Bratislava prednosta prof. MUDr. P. Strmeň, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 61, 2005, No. 3, p. 147-153

Souhrn

Cieľ:
Poukázať a zdôrazniť špecifický charakter účinku zmesi 10% L-lyzínu.2HCl.2H2O v 0,005% latanoproste na fyziologické hladiny VOT.

Metódy:
Piatim králikom (samíc plemena Novozélandský biely) bol v týždňových intervaloch instilovaný do spojovkového vaku ľavého oka zmes 10 % L-lyzínu.2HCl.2H2O v 0,005 % latanoproste (Xalatan), resp. 0,005 % latanoprost a 10 % L-lyzín.2HCl.2H2O samotne. V 5., 15., 30., 60., 120., 180. a 240. min. boli merané hodnoty VOT a velkosť pupily. Pravé oko bolo kontrolné.

Výsledky:
Aminokyselina L-lyzín.2HCl.2H2O samotná neovplyvnila VOT ani veľkosť pupily; latanoprost do 30. min. znížil VOT, v 55. min. presahuje hladinu kontrolného oka, od 60 do 240 min. menil VOT nepravidelne a nesignifikantne. Zmes 10 % L-lyzín.2HCl.2H2O v 0,005% latanoproste nesignifikantne znížil VOT do 30 min., po rýchlom vzostupe presahuje v 50. min. hladinu VOT kontrolného oka, od 60. min. VOT zostáva so zhodným priebehom nad hladinou kontrolného oka.

Záver:
Samotný L-lyzín.2HCl.2H2O neovplyvnil fyziologický VOT. 0,005% latanoprost signifikantne znížil VOT do 30 min. Dokázala sa vysoká interakčná špecifičnosť, ako aj dľžka účinku zmesi príslušnej aminokyseliny s príslušným antiglaukomatikom.

Kľúčové slová:
ovplyvnenie VOT u králikov, pôsobenie zmesi 10% aminokyseliny L-lyzínu.2HCl.2H2O v 0,005% latanoproste na VOT králikov


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 3

2005 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se