Vliv refrakčních zákroků (LASIK) na rozlišovací schopnost oka (první výsledky)


Effect of Laser in situ Keratomileusis on LogMAR Visual Acuity and Contrast Sensitivity

Purpose:
to determine effect of laser in situ keratomileusis (LASIK) on visual functions: visual acuity (VA) and contrast sensitivity (CS).

Patients and methods:
Prospective study includes results of VA and CS preoperatively and 1, 3 and 6 months postoperatively in patients with middle and high myopia. 36 eyes of 18 patients (3 men and 15 women) were divided according to spherical equivalent into 2 groups: group A (> -5.0 D, 18 eyes) and group B (< –5.0 D, 18 eyes). Mean patient’s age was 27 years (range 19-46 years).

Visual acuity was measured on logMAR charts, contrast sensitivity at 3, 6, 12 and 18 c/deg was tested using CSV 1000 Contrast sensitivity unit. In both groups, results of preoperative best corrected visual acuity (BCVA) were compared to uncorrected visual acuity (UCVA) after surgery.

Results:
Visual acuity preoperatively was significantly decreased in comparison to controls in both groups, considerable decrease can be detected at 1 month postoperatively and it returns to preoperative values during 6 months after surgery. Postoperatively, a significant decrease of CS can be detected, above all at intermediate spatial frequencies. During first 6 months, values of CS slowly increase in both groups. However, only in group B (< –5D) the preoperative values have been reached.

Conclusions:
Our study suggests that both used methods are very sensitive for evaluation of visual functions after refractive surgery. Changes of contrast sensitivity reveal even slightly changed optic factors of cornea that can cause subjective complaints of patients.

Key words:
LASIK, logMAR charts, contrast sensitivity


Autoři: M. Hejcmanová;  M. Horáčková;  E. Vlková
Působiště autorů: Oční klinika LF MU, FN Brno-Bohunice přednosta prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 61, 2005, No. 3, p. 205-212

Souhrn

Cíl práce:
Určit vliv refrakčních operací metodou LASIK na zrakové funkce: prahovou zrakovou ostrost (ZO) a kontrastní citlivost (KC).

Pacienti a metodika:
Prospektivní studie zahrnuje výsledky prahové ZO a KC před operací a v průběhu 1., 3. a 6. měsíce po refrakční operaci metodou LASIK pro střední a vyšší myopii u 36 očí 18 pacientů průměrného věku 27 let (19-46 let) s předoperačním rozdělením dle sférického ekvivalentu na skupinu A (> -5,0 D = 18 očí ) a skupinu B (< -5,0 D = 18 očí). Kontrolní skupinu tvořilo 20 emetropických zdravých očí 20 zdravých osob stejného průměrného věku se ZO 6/6 na Snellenových optotypových tabulích.

Prahová ZO byla testována na logMÚR tabulích s Landoltovými prstenci, KC byla hodnocena v prostorových frekvencích 3, 6, 12 a 18 c/deg na přístroji CSV- 1000 Contrast Sensitivity. V obou případech byly porovnány hodnoty předoperačního vyšetření s nejlépe korigovanou ZO (NKZO) a v pooperačním průběhu bez doplňkové korekce.

Výsledky:
Prahová ZO je předoperačně proti kontrolní skupině snížena u obou skupin rozdělených dle sférického ekvivalentu, značný pokles je v 1. měsíci po operaci a během 6 měsíců se dostává na předoperační úroveň. Rovněž KC před operací v obou testovaných skupinách je v dolním pásmu zdravých osob stejného věku, po operaci se v obou skupinách výrazně snižuje, především v nízkých a středních prostorových frekvencích a v průběhu 6 měsíců její hodnoty postupně vzrůstají ve skupině A i B, ale ve skupině A (> -5,0 D) jeětě nedosahují předoperačních hodnot.

Závěr:
Obě zvolené metody jsou vhodné pro přesné posuzování zrakových funkcí po refrakčních operacích, KC je citlivější metodou a její změny signalizují i nepatrně změněné optické faktory rohovky.

Klíčová slova:
LASIK, logMÚR tabule, kontrastní citlivost


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 3

2005 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se