Chirurgická léčba pozdního trakčního odchlípení sítnice vzniklého na podkladě retinopatie nedonošených


Surgical Treatment of Late Tractional Retinal Detachment Appearing on the Basis of Retinopathy of Prematurity

Retinopathy of prematurity (ROP) is a proliferative retinopathy affecting predominantly immature children and children with low birth weight under 2500 g in 5–6 %. During 11 years we operated on 15 eyes of 15 patients aged 5–31 years, because of late tractional retinal detachment (TRD) appearing on the basis of ROP. The average follow-up period was 37.2 months; the minimal follow-up period was 1 year. In all patients, the personal medical history revealed the pre-term birth at the gestation age of 28-34 weeks. The birth weight was in the range 850–1600 grams. According to the extend of vitreoretinal traction and type of retinal defect we indicated: a) primary cryosurgical procedure (CP) with episcleral silicone implants. The operation was indicated in 6 eyes: cerclage, segmental perilimbal plombage in the temporal half and puncture of the subretinal fluid; b) pars plana vitrectomy (PPV). In total in 9 eyes the PPV was indicated, in 5 eyes it was supplemented with relaxing retinotomy, and in 7 eyes with silicone oil (SO) implantation. Three eyes were re-operated by means of PPV with SO implantation. The final anatomical success of the surgical treatment of the prognostic unfavorable TRD, including re-operations was achieved in 12 eyes (80 %), which we consider as a good one. The visual acuity improved or remained the same also in 12 eyes (80 %) and visual acuity 6/60 and better (20/200 or 0.1) in 8 out of 15 eyes (53 %).

Key words:
Retinopathy of prematurity, tractional retinal detachment, pars plana vitrectomy, cryosurgical procedure


Autoři: D. Dotřelová 1;  J. Štěpánková 1;  J. Dvořák 2
Působiště autorů: Oční klinika dětí a dospělých UK 2. LF a FN Motol, Praha přednosta doc. MUDr. Dagmar Dotřelová, CSc. 1;  Oční klinika VFN 1. LF UK, Praha přednosta doc. MUDr. Bohdana Kalvodová, CSc. 2
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 61, 2005, No. 3, p. 185-191

Souhrn

Retinopatie nedonošených (ROP) je proliferativní retinopatie, která postihuje především nedonošené děti a v 5–6 % i děti s nízkou porodní hmotností pod 2500g. Během 11 let jsme operovali celkem 15 očí 15 nemocných ve věku 5–31 let pro pozdní TOS vzniklé na podkladě ROP. Průměrná sledovací doba byla 37,2 měsíce, minimální sledovací doba 1 rok. U všech nemocných byl v osobní anamnéze předčasný termín porodu mezi 28.–34. týdnem gestace. Porodní hmotnost nemocných dětí se pohybovala mezi 850–1600 g. Podle rozsahu vitreoretinální trakce a charakteru retinálního defektu jsme indikovali: a) primární kryochirurgický postup (KP) s použitím episklerálních silikonových implantátů. Operaci jsme indikovali u 6 očí a spočívala v cerkláži, segmentální perilimbální plombáži v temporální polovině a punkci subretinální tekutiny; b) pars plana vitrektomii (PPV). Celkem u 9 očí jsme indikovali PPV, doplněnou u 5 očí relaxační retinotomií a implantací silikonového oleje (SO) u 7 očí. Celkem 3 oči jsme reoperovali PPV s implantací SO. Konečný anatomický úspěch chirurgické léčby prognosticky nepříznivého TOS, včetně reoperací, jsme zaznamenali u 12 očí (80 %) a pokládáme ho za dobrý. Zlepšení či stabilizaci zrakové ostrosti jsme zaznamenali rovněž u 12 očí ( 80 %) a zrakovou ostrost 6/60 a lepší u 8 z 15 očí (53 %).

Klíčová slova:
retinopatie nedonošených, trakční odchlípení sítnice, pars plana vitrektomie, kryochirurgický postup


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 3

2005 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se