Srovnání přesnosti měření refrakce u dětí do 15 let pomocí přístroje PowerRef II se standardními technikami


Comparison of Accuracy of Refraction Measurement in Children up to the Age of 15 Years by Eccentric Phototrefraction and by Standard Techniques

Objective:
To establish whether refraction state in children up to the age of 15 years measured by photorefraction using PowerRef II device is comparable with values measured using common methods like skiascopy and autorefractor.

Photorefraction is a quick method to determine refractive state from a distance without mydriasis and simultaneously in both eyes. It appears, therefore, to be a useful tool for measuring refractive errors of infants and older noncooperative subjects. However, its accuracy and reliability has been discussed.

Methods:
In this study the authors assess accuracy of measurement of refractive errors by photorefraction in 40 children (19 boys, 21 girls) at the age ranging from 4 month to 15 years (average 4.8 years), divided according to their cooperation into two groups. The values of refraction acquired by photorefraction using PowerRef II device were compared with skiascopy in 23 noncooperative infants and with values of refraction from common autorefractor Nidek AR 600 in 17 cooperating children.

Results:
Comparing results of both groups we have detected an average difference 0.41 D between skiascopy and photorefraction for spherical equivalents (0.45 for spheres, 0.42 for cylinders), average difference between spherical equivalents from autorefractor and photorefractor measurements was comparable: 0.52 D (0.51 for spheres, 0.55 for cylinders).

Conclusion:
Refractions measured by eccentric photorefraction with PowerRef II were comparable to those obtained by common methods of refraction measurement in children – i.e. skiascopy and autorefractor. Values of refraction were undervalued only in two cases of higher myopia during photorefraction measurement compared to autorefractor values. There was no significant shift by photorefraction measurement to myopic or hypermetropic values.

Key words:
photorefraction, PowerRef II, autorefractor, skiascopy


Autoři: J. Ošmera 1;  J. Korynta
Působiště autorů: Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK, Praha přednostka doc. MUDr. Dagmar Dotřelová, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 61, 2005, No. 3, p. 198-204

Souhrn

Cíl práce:
Zjistit, zda hodnoty refrakce získané metodou fotorefrakce pomocí přístroje PowerRef II u dětí do 15 let jsou srovnatelné s hodnotami naměřenými běžně užívanými metodami, tj. skiaskopicky a autorefraktorem.

Fotorefrakce je metoda umožňující rychlé stanovení refrakce oka na větší vzdálenost, bez mydriázy a u obou očí současně. Jeví se proto jako vhodný nástroj pro měření refrakčních vad u malých dětí a větších nespolupracujících jedinců. Existují však rozdílné názory na její přesnost a spolehlivost.

Metodika:
Ve studii autoři hodnotí přesnost měření refrakčních vad metodou fotorefrakce u 40 dětí (19 chlapců, 21 dívek) ve věku od 4 měsíců do 15 let (průměrný věk 4,8 roků) rozdělených dle míry spolupráce do dvou skupin. Hodnoty refrakce získané metodou fotorefrakce pomocí přístroje PowerRef II byly porovnány s hodnotami refrakce získanými skiaskopií u 23 nespolupracujících dětí a s hodnotami naměřenými automatickým autorefraktorem Nidek AR 600 u 17 kooperujících dětí.

Výsledky:
Porovnáním výsledků u obou skupin byl zjištěn rozdíl mezi odchylkou měření skiaskopií a fotorefrakcí v průměru 0,41 D pro sférický ekvivalent (0,45 pro sférické dpt, 0,42 pro cylindrické dpt), průměrný rozdíl mezi měřeními autorefraktorem a fotorefrakcí byl srovnatelný, tj. 0,52 D při srovnání sférických ekvivalentů (0,51 pro sférické dpt, 0,55 pro cylindrické dpt).

Závěr:
Hodnoty refrakce naměřené excentrickou fotorefrakcí přístrojem PowerRef II byly srovnatelné s běžně užívanými metodami měření refrakce u dětí – tj. skiaskopicky a autorefraktorem. K podhodnocení došlo pouze ve dvou případech vyšší myopie při měření fotorefrakcí ve srovnání s hodnotou refrakce získané autorefraktorem. Nebyl zjištěn významný posun hodnot naměřených fotorefrakcí ve prospěch myopických či hypermetropických hodnot.

Klíčová slova:
fotorefrakce, PowerRef II, autorefraktor, skiaskopie


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 3

2005 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se