Transpupilární termoterapie u exsudativní věkem podmíněné makulární degenerace Výsledky po 2 letech a nálezy na druhém oku


Transpupillary Thermotherapy in Exsudative Age-related Macular Degeneration. Two-Years Results and Findings on the Other Eye

The purpose of the prospective randomized study was to analyze long-term results of transpupillary thermotherapy (TTT) in exsudative age-related macular degeneration (ARMD) after 24 months of follow-up and to compare them with findings on the other, not treated eye.

Material and methods:
Seventy-two patients aged 50-93 years (average age 70.6 years) with one eye treated by means of TTT and the other considered as control were in the study. Occult choroidal neovascularization (CNV) was treated in 33 eyes (45.8 %), serous ablation of the pigment epithelium (SAPE) in 21 eyes (29.2 %), and classical CNV in 18 eyes (25.0 %). In all patients, the central visual acuity (VA) on EDTRS chart was specified, the macular findings were observed by means of indirect binocular ophthalmoscope and biomicroscopically with the contact lens on the slit lamp, and fluorescence angiography and optical coherence tomography (OCT) examinations were performed before and 3, 6, 12, 18, and 24 months after the TTT treatment.

Results:
The final VA improved or remained unchanged in 27 eyes (37.5 %), and worsened in 45 eyes (62.5 %), by 5 or more lines the VA worsened in 19 eyes (26.4 %). The average VA decreased from initial 0.24 to final 0.13, but the decrease in different forms of ARMD varied. In SAPE the highest initial as well as final average VA was found, in occult and classical CNV the initial and final average VA was almost identical. Exsudative changes observed by means of biomicroscopical, fluoroangiographical, and OCT examinations totally disappeared in 59.7 %, 63.9 %, and 59.7 % respectively. At the end of the followup period we observed chorioretinal atrophy of different stage in the macula in all eyes (100 %) and subretinal fibrosis in 44 eyes (61.7 %). Both these findings represented final stages of natural course of exsudative ARMD. On the contrary, differently pronounced areas of chorioretinal atrophy corresponding with applied laser burns represented scars after the coagulation. It developed in 31 eyes (43.0 %) and pointed to the possible destructive consequence of the TTT. In 33 patients (45.8 %), late stages of exsudative ARMD, mostly disciform scars with chorioretinal atrophy were found on the other not treated eye. In these eyes the final average VA was 0.05, e.g. more than one half worse than final average VA in treated eyes.

Conclusions:
Results of TTT treatment after 24 month of follow-up demonstrated full regression of exsudative changes in the macula in 60 % of eyes and improved or stable VA in 37.5 % of eyes. Results in SAPE and classical CNV confirmed the efficacy of TTT treatment in those forms of ARMD. The TTT did not prevent the appearance and progress of the chorioretinal atrophy and subretinal fibrosis, causing the main obstacle of better functional results. Extremely unfavorable course of exsudative ARMD in the other (not treated) eye could indirectly confirm the positive influence of the TTT in the ARMD treatment. Despite all positives are the possibilities of the TTT limited and determined by the basis and natural course of exsudative ARMD.

Key words:
transpupillary termotherapy, age-related macular degeneration, choroidal neovascularization, serous ablation of the retinal pigment epithelium


Autoři: I. Karel 1;  J. Záhlava 1;  J. Boguszaková 2;  Z. Dubská 3;  J. Lešták 1
Působiště autorů: Oční klinika JL, Praha 5, primář MUDr. Ján Lešták, CSc. 1;  Katedra oftalmologie IPVZ, Praha vedoucí prof. MUDr. Jarmila Boguszaková, DrSc. 2;  Oční klinika VFN a 1. LF UK, Praha přednosta doc. MUDr. Bohdana Kalvodová, CSc. 3
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 61, 2005, No. 3, p. 154-165

Souhrn

Cílem prospektivní randomizované studie bylo analyzovat dlouhodobé výsledky transpupilární termoterapie (TTT) u exsudativní věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD) po 24 měsících sledování a porovnat je s nálezy na druhém neléčeném oku.

Materiál a metodika:
Studie zahrnovala 72 nemocných ve věku 50–93 let a s průměrným věkem 70,6 roku, u nichž jedno oko bylo ošetřeno TTT a druhé oko sloužilo jako kontrola. Okultní choroidální neovaskularizace (CNV) byla léčena u 33 očí (45,8 %), serózní ablace pigmentového epitelu (SAPE) u 21 očí (29,2 %) a klasická CNV u 18 očí (25,0 %). U všech nemocných byla před a za 3, 6, 12, 18 a 24 měsíců po TTT vyšetřena zraková ostrost (ZO) na ETDRS optotypech a stav makuly byl sledován nepřímým binokulárním oftalmoskopem, biomikroskopicky kontaktní čočkou na štěrbinové lampě, s pomocí fluorescenční angiografie a optické koherentní tomografie (OKT).

Výsledky:
Konečná ZO se zlepšila či zůstala stejná u 27 očí (37,5 %) a zhoršila se u 45 očí (62,5 %), o více než 5 řádků se konečná ZO zhoršila u 19 očí (26,4 %). Průměrná ZO klesla z počátečních 0,24 na konečných 0,13, avšak pokles byl u různých forem VPMD různý. U SAPE byla zaznamenána nejvyšší počáteční i konečná průměrná ZO, u okultní a klasické CNV byly počáteční a konečné průměrné ZO téměř stejné. Biomikroskopické, fluoroangiografické a OKT exsudativní změny zcela vymizely v 59,7 %, 63,9 % a 59,7 %. Na konci sledování jsme pozorovali různě pokročilou chorioretinální atrofii v makule u všech očí (100 %) a subretinální fibrózu u 44 očí (61,7 %). Oba tyto nálezy představovaly konečná stadia přirozeného vývoje exsudativní VPMD. Naopak různě výrazná okrouhlá a většinou dobře ohraničená ložiska chorioretinální atrofie, která tvarem, uložením a velikostí odpovídala aplikovaným laserovým stopám, představovala postkoagulační jizvy. Vyvinula se u 31 očí (43,0 %) a ukazovala možný destruktivní účinek TTT. Na druhém neléčeném oku pokročilá stadia exsudativní VPMD, většinou disciformní jizvy s chorioretinální atrofií, byla zaznamenána u 33 nemocných (45,8 %). U těchto očí konečná průměrná ZO byla 0,05, tj. o více než polovinu nižší než byla konečná průměrná ZO léčených očí.

Závěry:
Výsledky TTT po 24 měsících sledování ukázaly úplnou regresi exsudativních změn v makule u 60 % očí a zlepšení či stabilizaci ZO u 37,5 % očí. Výsledky u SAPE a klasických CNV potvrdily účinnost TTT i u těchto forem VPMD. TTT nezabránila vzniku a progresi chorioretinální atrofie a subretinální fibrózy, které byly hlavní překážkou lepších funkčních výsledků. Krajně nepříznivý průběh exsudativní VPMD na druhém neléčeném oku mohl nepřímo svědčit o pozitivní úloze TTT v léčbě VPMD. Přes všechna pozitiva jsou možnosti TTT omezeny a determinovány podstatou a přirozeným průběhem exsudativní VPMD.

Klíčová slova:
transpupilární termoterapie, věkem podmíněná makulární degenerace, choriodální neovaskularizace, serózní ablace pigmentového epitelu sítnice


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 3

2005 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se