Využití Ru106 pro léčbu retinoblastomu


Use of Ruthenuim 106 in Retinoblastoma Treatment

The Charles University Teaching Hospital in Prague – Motol started to treat patients with retinoblastoma by means of brachytherapy after obtaining the permission to use closed source of ionizing radiation in the beginning of the year 2003. The applicator containing ruthenium (106Ru) emitting mostly the beta radiation was chosen. Half-life is 369 days and the nominal activity of the source is 21.1 MBq. The applicator is placed in place for one to several days according to the prominence of the tumor and actual activity of the source. Duration of the application is calculated with a special program. In the year 2003, three patients with retinoblastoma were treated. In one case bilateral involvement was determined, and the brachytherapy was used for treatment of both eyes. The next patient was treated twice; one treatment followed the other with different localization of the applicator because of too large basis of the tumor. In 2003, altogether the brachytherapy was used for treatment of retinoblastoma five times. In all cases, the combined treatment (chemo reduction, teletherapy, transpupillary thermotherapy, or cryotherapy) was performed. One eyeball was enucleated because of severe post-radiation retinopathy, the second one for persisting tractional retinal detachment. In remaining cases no serious complications or progression of the malignancy were observed.

Key words:
brachytherapy, retinoblastoma, ionizing radiation, radioisotope, ruthenium, closed source of ionizing radiation, ocular applicator


Autoři: P. Pochop 1;  J. Mališ 2;  B. Šímová 2;  J. Malec 1;  P. Palkosková 3
Působiště autorů: Oční klinika dětí a dospělých, UK 2. LF a FN Motol, Praha přednosta doc. MUDr. D. Dotřelová, CSc. 1;  Klinika dětské onkologie a hematologie, UK 2. LF a FN Motol, Praha přednosta prof. MUDr. J. Starý, DrSc. 2;  Radioterapeuticko-onkologické odd. FN Motol, Praha primář MUDr. J. Prausová 3
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 61, 2005, No. 3, p. 192-197

Souhrn

FN v Motole zahájila léčbu pacientů trpících retinoblastomem brachyterapií po udělení oprávnění k nakládání s uzavřeným zdrojem ionizujícího záření na počátku roku 2003. Zvolili jsme aplikátor obsahující 106Ru emitující převážně beta záření o maximální energii 3,5 MeV s malou příměsí gama záření o energii 512, 622 keV a 2% s energií 1MeV. Poločas rozpadu činí 369 dní a nominální aktivita zdroje 21,1 MBq. Zdroj aplikujeme na jeden až několik dní v závislosti na prominenci tumoru a aktuální aktivitě zdroje. Doba aplikace se vypočítává podle speciálního programu. V roce 2003 jsme brachyterapií léčili tři pacienty trpící retinoblastomem. V jednom případě se jednalo o bilaterální onemocnění a brachyterapie byla využita pro léčbu obou očí. Další pacient byl léčen dvakrát po sobě s různou lokalizací aplikátoru, vzhledem k značnému plošnému rozsahu nádoru. Celkem jsme tedy brachyterapii pro léčbu retinoblastomu v roce 2003 použili pětkrát. Ve všech případech se jednalo o kombinovanou léčbu (chemoredukce, teleterapie, transpupilární termoterapie nebo kryoterapie). Jeden bulbus byl enukleován pro těžkou poradiační retinopatii, druhý pro pokračující trakční odchlípení sítnice. V ostatních případech jsme neshledali závažné komplikace ani progresi nádorového onemocnění.

Klíčová slova:
Brachyterapie, retinoblastom, ionizující záření, radioizotop, ruthenium, uzavřený zářič, oční aplikátor


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 3

2005 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se