Transmisní elektronová mikroskopie vnitřní limitující membrány a epiretinální tkáně u idiopatické makulární díry


Transmission Electronic Microscopy of the Inner Limiting Membrane and Epiretinal Tissue in Idiopathic Macular Hole

The authors examined samples of epimacular tissue obtained during the surgeries of the idiopathic macular hole in different stages of the disease by means of transmission electronic microscopy. In the early stages of the disease only the inner limiting membrane with isolated cells on the vitreous side was present, in later ones of the disease the connective tissue membrane was attached. In rare cases of the later stages of the disease they found the presence of the retinal pigment epithelium (RPE). They suppose the RPE plays an important role in the regeneration of the defects of the retina.

Key words:
peeling of the inner limiting membrane (ILM), macular hole, transmission electronic microscopy


Autoři: S. Synek 1;  L. Páč 2
Působiště autorů: Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv. Anny a LF MU, Brno přednosta doc. MUDr. S. Synek, CSc. 1;  Anatomický ústav LF MU, Brno, přednosta prof. MUDr. L. Páč, CSc. 2
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 61, 2005, No. 2, p. 123-126

Souhrn

Autoři vyšetřili transmisní elektronovou mikroskopií vzorky epimakulární tkáně získané při chirurgii idiopatické makulární díry v různém stadiu onemocnění. V počátečních stadiích onemocnění byla přítomna jen vnitřní limitující membrána s ojedinělými buňkami na vitreální straně, v pozdějších stadiích onemocnění na ILM nasedala vazivová membrána. Ojediněle nalezli v pokročilejších stadiích onemocnění retinální pigmentový epitel. Domnívají se, že RPE má významnou úlohu v regeneraci defektů sítnice.

Klíčová slova:
peeling vnitřní limitující membrány (ILM), makulární díra, transmisní elektronová mikroskopie


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 2

2005 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se