Trabekulektomie – dlouhodobé výsledky


Trabeculectomy – Long Term Results

Goal of this paper was to analyze retrospectively and partially also prospectively the results of trabeculectomies (TE) performed at the Department of Ophthalmology of the University Hospital in Hradec Králové (Königgrätz), Czech Republic, EU, during the 1990-2000 period using the database program GLAUCOM Access 97.

The authors did statistical analysis of 538 trabeculectomies performed as the first surgery for lowering the intraocular pressure (IOP) on the followed eye without peroperative use of antimetabolites or cytostatics with follow up period 1–10 years. The baseline criteria for the evaluation were changes of the IOP, visual acuity, and pharmacological treatment after the operation.

The average age at the time of the surgery was 61.28 ± 14.58 years. Surgeries were performed by 11 surgeons.

During the follow-up period the IOP lowering effect of the surgery was demonstrated by lowering the average IOP values from 28.42 ± 8.98 mm Hg to 16.53 ± 5.93 mm Hg. In the first half of the follow-up period a slight improvement of the visual acuity was noticed, in the second one the visual acuity decreased. Pre-operative average visual acuity was 0.59 ± 0.34, and at the end of the follow-up period it was 0.59 ± 0.33. The surgery in glaucoma patients effectively lowered the average number of prescribed antiglaucomatics after TE from 1.92 ± 0.83 to 0.89 ± 0.80 drugs.

Our evaluations clearly showed trabeculectomy is even in the presence of existence non-perforating surgeries the basic and relatively easy-to-perform IOP lowering technique with broad variety of indications, and with relatively low number of complications.

Key words:
trabeculectomy, long-term results


Autoři: J. Lochman 2;  J. Novák 3;  P. Rozsíval 1
Působiště autorů: Oční klinika Fakultní nemocnice, Hradec Králové přednosta prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc. 1;  Oční oddělení, Krajská nemocnice, Pardubice, přednosta doc. MUDr. Jan Novák, CSc. 2;  Ústav zdravotnických studií, Univerzita Pardubice ředitel prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc. 3
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 61, 2005, No. 2, p. 111-118

Souhrn

Cílem práce bylo retrospektivně a částečně prospektivně analyzovat výsledky trabekulektomií (TE) provedených na Oční klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové v období let 1990 až 2000 pomocí databázového programu GLAUKOM Access 97.

Provedli jsme statistickou analýzu 538 trabekulektomií provedených jako první hypotonizující výkon na sledovaném oku bez peroperačního použití antimetabolitů a cytostatik s dobou sledování 1 až 10 let. Základními hodnotícími kritérii byly změny nitroočního tlaku, vizu a farmakologické léčby po výkonu.

Průměrný věk operovaných byl 61,28 ± 14,58 let. Operace byly prováděny 11 chirurgy.

Po dobu sledování jsme prokázali hypotonizující efekt operace snížením průměrných hodnot nitroočního tlaku v souboru primárních TE z 28,42 ± 8,98 mm Hg na 16,53 ± 5,93 mm Hg. V první polovině sledované doby došlo k mírnému zlepšení vizu, v druhé se naopak vizus zhoršil. Předoperační průměrná hodnota vizu byla 0,59 ± 0,34, na konci sledovaného období pak 0,59 ± 0,33. Operace vedla u nemocných glaukomem k efektivnímu poklesu průměrného počtu nasazených antiglaukomatik po TE z 1,92 ± 0,83 na 0,89 ± 0,80 léku.

Naše šetření zřetelně ukázala, že trabekulektomie je i v současné době existence neperforujících operací základní a relativně jednoduchou hypotonizující technikou se širokým spektrem indikací a s relativně nízkým počtem komplikací.

Klíčová slova:
trabekulektomie, dlouhodobé výsledky


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 2

2005 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se