Nový řez versus odklopení lamely: srovnání dvou technik reoperace po primárním LASIKu u myopie


New Incision versus Corneal Flap Uncover: Comparison of Two Techniques of Repeated Surgery after Primary LASIK in Myopia

An advantage of the LASIK method is the possibility of repeated surgery in case of residual refractive error after the primary surgery. In the second surgery two techniques are used: the technique of the new incision (secondary LASIK) and the technique of corneal flap uncover.

The authors evaluate the results of the residual refractive errors using both techniques of reoperaration. The cohort constituted of 74 reoperated eyes of 61 patients. The average age was 29.3 ± 7.83 years (18 to 48 years) with the average follow-up period of 6.7 ± 4.7 months (3 to 12 months). The reoperation was performed with the primary refractive error (before the first surgery) less than -3.0 dioptres (D) in 3 eyes, -3.25 to -6,0 D in 24 eyes, and higher than -6 D in 47 eyes of the cohort. Technique of the new incision was chosen in 21 eyes (28.4 %) of the cohort (1st group) and corneal flap uncover in 53 eyes (71.6 %) (2nd group). The residual refractive error before the reoperation was -1.3 D ± 0.94 (standard deviation - SD) combined with -1.17 ± 0.86 (SD) cylindrical dioptres (Dcyl) in the 1st group, and -1.12 D ± 1.27 (SD) combined with -0.83 Dcyl ± 0.64 (SD) in the 2nd one. The primary LASIK surgery, as well as reoperation was in all cases performed by argon – fluoride laser, class IV (Keracor 117 Chiron Technolas).

The authors evaluated the final postoperative refractive error, reduction of its spherical and cylindrical component, uncorrected visual acuity (UCVA), best corrected visual acuity (BCVA) the rate of complications during the surgery, and postoperatively as well. The final postoperative refractive error was in the 1st group -0.35 D ± 0.40 (SD) and -0.56 Dcyl ± 0.67 (SD), and in the 2nd group -0.17 D ± 0.36 (SD) and -0,28 Dcyl ± 0.45 (SD). Reduction of the residual postoperative refractive error after primary LASIK surgery in the spherical part of the error in the new incision technique group was 73.1 % (P = 0.01), and in the corneal flap uncover technique 84.8 % (P = 0.01). The cylindrical part lowered in the 1st group by 52.1% (P = 0.05), and in the 2nd group by 66 % (P = 0.01). Improvement of the uncorrected visual acuity (UCVA) was noticed in the 1st group in 18 eyes (85.7 %), and in the 2nd group in 47 eyes (88.7 %). The best corrected visual acuity remained in most of the cases unchanged – in the group of the new incision technique in 16 eyes of the cohort, and in the corneal flap uncover technique in 36 eyes (67.9 %).

Complications during the surgery and after that were noticed in the 1st group in 4 eyes (19 %), and in the 2nd group in 12 eyes of the cohort (22.6 %). No statistically significant difference in the reduction of the residual refraction error after primary LASIK and complications rate between both mentioned techniques of re-operation were noticed. Both methods may be considered effective and safe.

Key words:
LASIK, new incision, corneal flap uncover, myopia


Autoři: M. Horáčková;  E. Vlková;  M. Hejcmanová
Působiště autorů: Oftalmologická klinika LF MU FN, Brno Bohunice pfiednosta prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 61, 2005, No. 2, p. 96-105

Souhrn

Výhodou metody LASIK je možnost reoperace při výskytu reziduální refrakce po primárním zákroku. K reoperaci se užívají dvě techniky: technika nového řezu (sekundární LASIK) a technika odklopení lamely.

Autoři hodnotí výsledky korekce reziduální refrakce při užití obou technik reoperace. Sledovaný soubor tvořilo 74 reoperovaných očí 61 pacientů.

Průměrný věk byl 29,3 let ± 7,83 (od 18 do 48 let) s průměrnou dobou sledování 6,7 měsíce ± 4,7 (3 – 12 měsíců). Reoperace byla provedena u vstupní refrakce pro primární zákrok do -3,0 D u 3 očí, od -3,25 do -6,0 D u 24 očí a nad -6,0 D u 47 očí souboru. Technika nového řezu byla zvolena u 21 očí souboru (28,4 %) = 1. skupina a odklopení lamely u 53 očí souboru (71,6 %) = 2. skupina. Vstupní (reziduální) refrakce před reoperací byla v 1. skupině -1,3 D ± 0,94 (SD) a -1,17 Dcyl ± 0,86 (SD) a ve 2. skupině -1,12 D ± 1,27 (SD) a -0,83 Dcyl ± 0,64 (SD). Primární LASIK i reoperace byla ve všech případech provedena na argon - fluoridovém laseru IV. třídy Keracor 117 Chiron Technolas.

Autoři hodnotili výslednou pooperační refrakci, redukci sférické a cylindrické složky, nekorigovanou zrakovou ostrost (UCVA), nejlépe korigovanou zrakovou ostrost (BCVA) a výskyt peroperačních a pooperačních komplikací. Výsledná pooperační refrakce byla v 1. skupině -0,35 D ± 0,40 (SD) a -0,56 Dcyl ± 0,67 (SD) a ve 2. skupině -0,17 D ± 0,36 (SD) a -0,28 Dcyl ± 0,45 (SD). Redukce pooperační reziduální refrakce po primárním LASIKu u sférické složky při technice nového řezu byla 73,1 % (P = 0,01) a při odklopení lamely 84,8 % (P = 0,01).

Cylindrická složka se snížila v 1. skupině o 52,1 % (P = 0,05) a ve 2. skupině o 66,3 % (P = 0,01). Ke zlepšení nekorigované zrakové ostrosti (UCVA) došlo v 1. skupině u 18 očí (85,7 %) a ve 2. skupině u 47 očí (88,7 %). Nejlépe korigovaná zraková ostrost (BCVA) zůstala u většiny případů nezměněna – u techniky nového řezu u 16 očí souboru (76,2%), u odklopení lamely u 36 očí (67,9 %). Peroperační a pooperační komplikace byly zaznamenány v 1. skupině u 4 očí (v 19 %) a ve 2. skupině u 12 očí souboru (22,6 %).

Nebyl prokázán statisticky signifikantní rozdíl v redukci reziduální refrakce po primárním LASIKu a ve výskytu komplikací mezi oběma uvedenými technikami reoperace. Obě metody lze považovat za efektivní a bezpečné.

Klíčová slova:
LASIK, nový řez, odklopení lamely, myopie


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 2

2005 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se