Počítačový program k analýze antiglaukomových operací


Computer Program for Antiglaucomatous Surgeries Analysis

Computer analysis of long-term results of the surgical treatment of glaucoma needs suitable program for database data download retrospectively and prospectively as well. We composed a universal database program Glaucoma Access 97 for patients’ follow-up in glaucoma surgery centers. Data about 1 073 antiglaucomatous filtering surgeries from the period 1990–2000 were downloaded. The program permits to download data about the patients before the surgery, details about the operation procedure, and from the follow-up visits into the database using special software questionnaire sheets. Outcome from the database may be data about long-term IOP compensation, visual acuity changes, and treatment after the surgery. Evaluation of the data allows to follow up the successfulness of the treatment of specified groups of patients and to compare results of surgeons and individual departments as well.

Key words:
computer database, trabeculectomy, long-term results


Autoři: J. Lochman 2;  J. Novák 3;  J. Kvasnička 1
Působiště autorů: Oční klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové přednosta prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc. 1;  Oční oddělení, Krajská nemocnice, Pardubice, přednosta doc. MUDr. Jan Novák, CSc. 2;  Ústav zdravotnických studií, Univerzita Pardubice ředitel prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc. 3
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 61, 2005, No. 2, p. 127-131

Souhrn

Počítačová analýza dlouhodobých výsledků chirurgické léčby glaukomu vyžaduje vhodný program pro zapisování údajů do databáze jak retrospektivně, tak prospektivně. Sestavili jsme univerzální databázový program Glaukom Access 97 ke sledování pacientů v glaukomových operačních centrech. Do databáze jsou zaneseny údaje o 1 073 antiglaukomových filtračních operacích z let 1990–2000. Program umožňuje zanést do databáze pomocí specifických dotazníkových softwarových listů údaje o pacientech před operací, operační specificity a údaje z kontrolního vyšetření. Výstupem databáze mohou být údaje o dlouhodobé kompenzaci nitroočního tlaku, změnách zrakové ostrosti a léčbě po operaci. Zhodnocením dat je možné sledovat úspěšnost léčby určitých souborů pacientů a porovnávat výsledky chirurgů i jednotlivých pracovišť.

Klíčová slova:
počítačová databáze, trabekulektomie, dlouhodobé výsledky


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 2

2005 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
nový kurz
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Svět praktické medicíny 1/2024 (znalostní test z časopisu)

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se