Primární pars plana vitrektomiev léčbě penetrujícího poranění okazasahujícího do sklivce s nitroočnímcizím tělískem


Primary Pars Plana Vitrectomy in the Treatment of Penetrating Eye InjuriesAffecting the Vitreous Body with an Intraocular Foreign Body

The method of choice in the treatment of penetrating eye injuries affecting thevitreous body with an intraocular foreign body is in the majority of patientsprimary pars plana vitrectomy with transvitreal extraction of the foreign body(FB). During the period from April 1999 till September 2000 the authors treatedthus at the Ophthalmological Clinic of the General Faculty Hospital and 1stMedical Faculty Charles University Prague 26 eyes of 26 young men with anaverage age of 34 years. The mean interval between the injury and primary PPVwas 8.5 days. The patients were followed up on average for 23.5 months. Theentrance of the penetrating injury was in 17 eyes in the cornea or limbus, in 9 eyesin the sclera. In two eyes posttraumatic endophthalmitis developed. The intraocularFB was 6 mm2 in size in 16 eyes and 6-20 mm2 in 10 eyes. In primary PPV weindicated in 14 eyes internal tamponade with gas or silicone oil. On account oflate retinal complications which developed as a result of proliferative vitreoretinopathywe indicated in eight eyes PPV reoperation.At the endof the investigation period in 3 eyes inoperable detachment of the retinadeveloped. As the main negative prognostic factor for final visual acuity theauthors evaluated a size of the FB greater than 6 mm2, other negative prognosticfactors are the scleral entrance injury, complications of the entrance injury (prolapse of the iris, vitreous body, haemophthalmus) and the development ofposttraumatic exogenous endophthalmitis.

Key words:
intraocular foreign body - pars plana vitrectomy


Autoři: L. Valešová;  D. Dotřelová;  J. Hycl;  B. Kalvodová;  J. Štěpánková;  J. Dvořák;  M. Janek
Působiště autorů: Oční klinika VFN a 1. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. M. Filipec, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2003, No. 4, p. 228-238
Kategorie: Články

Souhrn

Metodou volby v léčbě penetrujícího poranění oka zasahujícího do sklivce s nitroočnímcizím tělískem(CT) jeuvětšiny pacientů primární pars plana vitrektomies transvitreální extrakcí CT.V období od dubna 1999 do září 2000 jsme na Oční klinice VFN a 1. LF UK v Prazetakto léčili 26 očí 26 mladýchmužůs věkovýmprůměrem34 let.Průměrný intervalmezi úrazem a primární PPV byl 8,5 dne. Pacienty jsem sledovali v průměru 23,5měsíce. Vstupní penetrační rána byla u 17 očí v rohovce nebo limbu, u 9 očí veskléře. Sítnice byla poraněna u 24 očí. Poúrazová endoftalmitida se rozvinula u 2očí. Nitrooční CTmělo velikost do 6mm2 u 16 očí a 6–20mm2 u 10 očí. Při primárníPPV jsme u 14 očí indikovali vnitřní tamponádu plynem či silikonovým olejem.Pro pozdní sítnicové komplikace vzniklé v důsledku proliferativní vitreoretinopatiejsme u 8 očí indikovali reoperaci PPV.Na konci sledovací doby se u 3 očí vyvinulo inoperabilní odchlípení sítnice.Výsledná zraková ostrost 6/12 a lepší byla dosažena u 12 očí. Jako hlavní negativníprognostický faktor pro konečnou zrakovou ostrost jsme vyhodnotili velikostnitroočního CT nad 6 mm2, dalšími negativními prognostickými faktory jsouvstupní sklerální rána, komplikace vstupní rány (prolaps duhovky, sklivce, hemoftalmus)a vznik poúrazové exogenní endoftalmitidy.

Klíčová slova:
cizí nitrooční tělísko, pars plana vitrektomie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2003 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se