Chlamydia pneumoniae – etiologieOphthalmia neonatorum


Chlamydia Pneumoniae – Etiology of Ophthalmia Neonatorum

The authors observed mucous discharge in palpebral aperture, accompanied bya different degree of effusion of eyelids and chemosis of conjunctivae, particularlythe tarsal ones, in 12 physiological newborns. Chlamydia pneumoniae proved tobe the etiological agent in the newborn ophthalmia. The eye infection was notdetected in the same period of time and in the same maternity hospital in theperiod of observation from September 1999 to March 2001. The detection ofChlamydia pneumoniae was performed in conjunctiva smears. The impressionfilms on slides were examined by the method of indirectimmunofluorescence withthe use of specific monoclonal antibodies (medac, Germany). In the early stagesthe secretion included a sanguineous component, which was then changing intoa mucoid or mucopurulent form. The character of conjunctival symptoms waschanging in thecourseof inflammation. Effusion ofthelower transitoryfold(plica)was gradually accompanied by a picture of pseudofollicular changes on the tarsalconjunctiva. Clarithromycin in the form of syrup at daily doses of 15 mg/kg/dayfor the period of two weeks offered an efficient therapy of the affection. Controlsmears after 14 days were always negative and, at the same time, the pathological finding on the conjunctivae disappeared. The nasolacrimal obstruction was theonly complication of this chlamydia infection, taking place in seven sucklings, i.e.in 58 %. The passage through lacrimal drainage system reappeared in all theaffected infants until they reached one year of age. The remaining question to beanswered is the way the newborns encountered the infection. A nosocomialinfection may be the case, but Chlamydia pneumoniae could also be present in theurogenital tract of mothers and transferred to the newborn via the birth canalsimilarly as is the case of Chlamydia trachomatis infection. The mode of infectiondeserves further investigation.

Key words:
ophthalmia neonatorum, chlamydia trachomatis, chlamydia pneumoniae,naso-lacrimal duct obstruction


Autoři: J. Krásný 1;  J. Borovanská 1;  D. Hrubá 2
Působiště autorů: Oční klinika FN Královské Vinohrady, Praha, přednosta prof. MUDr. P. Kuchynka, CSc. 2Státní zdravotní ústav, Praha, ředitel MUDr. J. Volf, PhD. 1
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2003, No. 4, p. 240-248
Kategorie: Články

Souhrn

Udvanácti fyziologických novorozenců v průběhu 2. až 7. dne po narození autořipozorovali hlenovitou sekreci v oční štěrbině, provázenou různým stupněm prosáknutívíček a chemózou spojivek, zejména tarzálních. Etiologickým činitelemnovorozenecké oftalmie byla Chlamydia pneumoniae. Oční infekce nebyla detekovánave stejném časovém období a ve stejné porodnici, a to od září 1999 dobřezna 2001. Detekce Chlamydia pneumoniae byla prováděna ze spojivkovýchstěrů. Otiskové preparáty na sklíčku byly vyšetřeny metodou nepřímé imunofluorescencepomocí specifických monoklonálních protilátek (medac, Germany).V časných stadiích měla sekrece ojediněle sangvinózní příměs, která přecházelavětšinou do hlenovité a zřídka mukopurulentní formy. V průběhu zánětu se měnilcharakter spojivkových symptomů. K prosáknutí dolní přechodné řasy se postupněpřidružil obraz pseudofolikulárních změn na tarzální spojivce. Účinnou léčbuzajistil clarithromycin ve forměsirupu v dávce 15 mg/kg/den po dobu čtrnácti dnů.Kontrolní stěry po 14 dnech byly vždy negativní a zároveň ustoupil patologickýnález na spojivce. Jedinou komplikací této chlamydiové infekce byla neprůchodnostslzných cest u 7 kojenců, tzn. v 58 %. U všech postižených kojenců bylaobnovena průchodnost do jednoho roku života.Otázkou zůstává, jakým způsobem se novorozenec nakazil. V úvahu přicházínozokomiální infekce, dle našeho mínění nelze také vyloučit možnost, že seChlamydia pneumoniae nacházela v urogenitálním traktu matky a na novorozencebyla přenesena průchodem porodními cestami podobně jako k tomu docházíu infekcí Chlamydia trachomatis. Způsob přenosu je předmětem dalšího zkoumání.

Klíčová slova:
ophthalmia neonatorum, chlamydia trachomatis, chlamydia pneumoniae,neprůchodnost slzných cest

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2003 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×