Klinická předoperační vyšetřenía výsledky trabekulektomie po dvouletech


Preoperative Clinical Examinations and results of Trabeculectomy Two Yearsafter the Operation

Purpose:
To determine whether preoperative anatomical and functional resultshave an influence on the postoperative decreas in intraocular pressure (IOP) andtherapy two years after trabeculectomy (TE).Methods: In a retrospective study 40 patients (80 eyes) with primary open angleglaucoma were followed. They underwent TE with two releasable sutures on botheyes performed by the same method and the same surgeon. The preoperative andpostoperative levels ofIOP(asmeasuredbytheGoldmanntonometer)andtherapy(according to target pressure) were compared with preoperative gonioscopy(Shaffer’s scale 0–4), the excavation of the optic nerve (c/d ratio) and preoperativeresults of the visual field (threshold tests and Aulhorn’s classification 0–V).Results: The preoperative size of the angle of the anterior chamber has noexpressive influence on the postoperative decreas in IOP (p=0.079), there is aneven smaller influence on decreas on therapy (p=0.619). As well the preoperativeexcavation of the optic disc had no influence on the postoperative decreas in IOP(p=0.179) and therapy (p=0.467). There is an analogy with the visual fields; preoperativechanges had no influence on the postoperative decrease IOP (p=0.502)and therapy (p=0.247).Conclusion: Preoperative anatomical and functional status had no the influenceon the success of TE.

Key words:
c/d ratio, glaucoma, gonioscopy, intraocular pressure, therapy, trabeculectomy,visual field


Autoři: J. Hornová
Působiště autorů: Oční klinika FNKV a 3. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. P. Kuchynka, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2003, No. 4, p. 257-263
Kategorie: Články

Souhrn

V retrospektivní studii je sledován soubor čtyřiceti pacientů (80 očí) s primárnímglaukomem otevřeného úhlu, kterým byla provedena trabekulektomie se dvěmapovolitelnými stehy. Operace na obou očích byla provedena stejným způsobema stejnýmoperatérem. Je sledována předoperační šíře komorového úhlu, velikostexkavace (vyjádřená c/d poměrem) a zorné pole vzhledem k dvouletému poklesunitroočního tlaku a léčby.Při statistické analýze gonioskopie nemá vliv na pooperační pokles nitroočníhotlaku (p=0,079) a léčby (p=0,619). Předoperační šířka exkavace neovlivňuje pooperačnípokles léčby (p=0,467) a NOT (p=0,179), i když lineární trend je na hraněformální významnosti, p=0,046. Rovněž pokročilost změn v zorném poli neovlivňujepooperační pokles NOT (p=0,502) a léčby (p=0,247).Znamená to, že úspěch filtrující operace je limitován individuální histologickoustrukturou komorového úhlu a pooperačním procesem hojení.

Klíčová slova:
c/d poměr, glaukom, gonioskopie, léčba, nitrooční tlak, trabekulektomie,zorné pole

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2003 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se