Nálezy na optické koherentnítomografii u pacientů s makulárnídegenerací léčených pomocífotodynamické terapie s preparátemVisudyne


Findings on Optical Coherence Tomography in Macular Degeneration with PredominantlyClassic Subfoveal Choroidal Neovascularization Treated by PhotodynamicTherapy with Visudyne

We determined findings on optical coherence tomography (OCT) in maculardegeneration with predominantly classic subfoveal choroidal neovascularizationtreated by photodynamic therapy (PDT) with Visudyne.We performed 21correlations of central retinal thickness (CRT) on OCT2 withfindings on fluorescein angiography (FA) in our study.We quantifiedCRTonOCT2in 14 cases before, during and after the end of the treatment. The control groupwas composed from patients, who were not able to undergo the treatment andtherefore it was postponed.CRT on OCT correlated with FA in 95 % of cases in our study. Maximal decrease of CRT is demonstrated during the first three months oftreatment. Values of CRT on OCT are in patients after repeated sessions of PDTlower than before the first session. These values can grow up a little for some timedue to increase of amount of intraretinal fluid during the first week after thesession of PDT. During next follow-up there are no big differences between valuesof CRT. In the control group CRT on OCT increases progressively during thefollow-up.

Key words:
macular degeneration, photodynamic therapy, fluorescein angiography,optical coherence tomography


Autoři: I. Cihelková 1;  P. Souček 1,2
Působiště autorů: Oční klinika FNKV, Praha, přednosta prof. MUDr. P. Kuchynka, CSc. 2Katedra oftalmologie IPVZ, Praha, vedoucí prof. MUDr. J. Boguszaková, DrSc. 1
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2003, No. 4, p. 250-256
Kategorie: Články

Souhrn

Fotodynamická terapie s preparátem Visudyne (FTV) je metodou volby léčbyu pacientů smakulární degenerací se subfoveolárně lokalizovanou převážně klasickouchoroidální neovaskularizací (CHNV).Optická koherentní tomografie (OCT) je bezkontaktní, neinvazivní zobrazovacímetoda s vysokou axiální rozlišovací schopností, která umožňuje detailnější vyšetřenípacienta s makulární degenerací.U našeho souboru jsme provedli 21krát korelaci tloušťky fovey na OCT2 a nálezuna fluorescenční angiografii (FAG) a u 14 případů kvantifikaci tloušťky fovey naOCT2 u pacientů s makulární degenerací s převážně klasickou subfoveolárnělokalizovanou CHNV léčených pomocí fotodynamické terapie s preparátem Visudyne,a to před léčbou, v jejím průběhu a po skončení léčby. Kontrolní skupinutvořili pacienti indikovaní k FTV, kteří léčbu nemohli podstoupit, a proto bylaodložena.Tloušťka fovey na OCT koreluje v 95%případů našeho souboru s nálezem na FAG.Hodnota tloušťky fovey naOCTje u pacientů po opakovaných sezeních FTV menšínež před 1. sezením, přechodně u nich může dojít i k malému nárůstu hodnot –zmnožení intraretinální tekutiny během 1. týdne po příslušném sezení FTV.K největšímu poklesu tloušťky fovey dochází během prvních 3 měsíců léčby,v dalším průběhu léčby již nedochází k výrazným změnám tloušťky fovey. V kontrolnískupině dochází k postupnému nárůstu hodnot tloušťky fovey na OCTběhem sledovaného období.

Klíčová slova:
makulární degenerace, fotodynamická terapie, fluorescenční angiografie,optická koherentní tomografie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2003 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se