Oční subklinické změny při významnéstenóze karotid


Ocular Subclinical Changes by High-grade Carotid Stenosis

58 patients (40 men, 18 women) affected by high-grade carotid stenosis wereexamined using automated perimetry and electroretinography. Patients’ agesranged from 53 to 83 years with a mean of 67 years.We examined 29 patients withunilateral and 29 patients with bilateral symptomatic stenosis of carotid arteriesand cerebrovascular alterations, withouth ocular changes.Visual field defects were found by 41 patients (70.6 %), by 51.3 % patients therewere mild or middle defects, by 48.7 % hard defects. The results using electroretinographyshowed significant amplitude decrease and prolonged latencies of theoscillatory potentials on ipsilateral side in unilateral cases. Significant decreaseof amplitudes OP2 in patients after the attack of amaurosis fugax has beenobserved too. The critical value of this amplitude was estimated to 37 V.High-grade stenosis of carotid arteries are accompanied by visual field defectsand electric retinal functions disorders at the time when objective finding on thefundus is normal. The cause of these disorders might be decreased arterialperfusion or microembolization.The perimetry and ERG findings didn’t corelate, nevertheless both tests can beuseful for detection of early retinal alterations and represent a help-method todetermine indications for carotid endarterectomy.

Key words:
high-grade carotid stenosis,computer perimetry, electroretinography,amaurosis fugax


Autoři: D. Hejcmanová;  J. Svěrák;  V. Hobza *;  J. Kvasnička;  H. Langrová
Působiště autorů: Oční klinika FN, Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. P. Rozsíval, CSc. *Neurochirurgická klinika FN, Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. J. Náhlovský, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2003, No. 4, p. 221-227
Kategorie: Články

Souhrn

Vyšetřili jsme perimetricky a elektroretinograficky 58 pacientů (40 mužů, 18 žen)průměrného věku 67 let (53-83 let) s jednostrannou (29 pacientů) či oboustrannou(29 nemocných) vysokostupňovou symptomatickou stenózou odstupu vnitřní karotidys cerebrovaskulární alterací, bez očních příznaků.Zorné pole bylo alterováno u 41 pacientů (70,6 %), v 51,3 % se jednalo o mírnou čistřední alteraci, v 48,7% o těžké změny. Elektroretinografické výsledky prokázalyu jednostranných stenóz významné snížení amplitud tyčinkových odpovědí a prodlouženílatencí u oscilačních potenciálů (OP) na ipsilaterální straně, s významnouredukcí amplitud OP u nemocných po předchozí atace amaurosis fugax.Kritická hodnota amplitudy činí 37 V.Vysokostupňové stenózy karotických arterií jsou provázeny omezením rozsahuzorného pole a poruchou elektrických retinálních funkcí v době, kdy objektivnínález na očním pozadí je prakticky normální. Příčinou těchto poruch je pravděpodobněhypoperfuze anebo mikroembolizace v důsledku změn karotického řečiště.Mezi perimetrickými a ERG nálezy není shoda, přesto oba testy mohou býtužitečné jak pro detekci časné alterace sítnice, tak v některých případech pomocnoumetodou při zvažování indikace karotické endarterektomie.

Klíčová slova:
vysokostupňová stenóza vnitřní karotidy, počítačová perimetrie,elektroretinografie, amaurosis fugax

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2003 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se