Oční forma larválnítoxokarózy v České republice


Ocular Form of Larval Toxocariasis in Czech Republic

The damage of the eye is one of the clinical syndromes of the Toxocara infection,caused by the migration activity of the Toxocara canis and Toxocara cati larvae.Ocular larva migrans (OLM) lesions mostly occur unilaterally and frequently arediagnosed as retinoblastoma. The typical symptoms of OLM are presented in ourpublication. The first signs of the ocular infection most often include diminishedvision, leukocoria, red eye and strabismus. Inflammatory intraocular reaction,caused as a response to the antigens, released from dead or dying larvae is oftendiagnosed. The living larvae are observed very rarely.The reason and a way of the ocular invasion are still not sufficiently cleared. Thesupposition that the ocular syndrome is causedbymigration of single larvae, whenthe immunological response is light, was not reliably verified. Sometimes if theinfection size was heavy, the eye can be invaded with systemic complications aswell.The most common laboratory findings include an elevation of the immunoglobu-lins in the serum of the patient and the presence of Toxocara specific antibodiesresponse in the vitreous and/or aqueous humor. An analysis of the humor in cases of presumptive OLMwas made only in 8 patients because not all oculists are readyto take this material, mainly in children.Highly sensitive assay - ELISA reaction with specific excretory - secretory antigen(TES) was used. For discrimination between chronic and recent infection themethod of measuring IgG avidity was applied.

Key words:
ocular form of larval toxocariasis, avidity IgG, ELISA reaction andocular toxocariasis, Baylisascaris procyonis


Autoři: M. Uhlíková;  J. Hübner;  M. Leissová
Působiště autorů: Parazitologické pracoviště katedry mikrobiologie IPVZ, Praha, vedoucí doc. RNDr. J. Jelínková, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2002, No. 2, p. 75-83
Kategorie: Články

Souhrn

Postižení oka je jednou z klinických forem nákazy larvální toxokarózou, kterávzniká působením migrujících larev zvířecích škrkavek, především Toxocaracanis a Toxocara cati u paratenického hostitele - v našem pojednání u člověka.Symptomy očního postižení jsou různé, od alergických projevů, působenýchpřevážně metabolity uvolňovanými živými larvami nebo zbytky odumírajícícha rozpadajících se larev, až po mechanické poškození očních tkání migrujícímilarvami. Vzácně je v oku nalezena živá larva, která může být pozorována různědlouhou dobu.Příčina a způsob očního postižení nejsou dosud zcela objasněny. Domněnka, žeoční forma larvální toxokarózy vzniká v případě nákazy hostitele ojedinělýmilarvami, které nevytvoří dostatečně účinnou imunitu, čímž je umožněno larvámmigrovat z viscerálních orgánů do oka, není dosud spolehlivě podložena. Očníforma vzniká i u lidí, infikovaných vysokým počtem larev.Obraz oční toxokarózy závisí na tom, kudy larvy vstupují do oka, zda retinálnímiči chorioidálními cévami. V publikaci jsou uvedeny hlavní klinické obrazy očníhopostižení.Kvalitní sérologická diagnostika s použitím rodově specifického larválního meta-bolického antigenu v ELISA reakci či Western blotu uchrání pacienta před zby-tečnou enukleací očního bulbu v případě diagnostických rozpaků a podezření naretinoblastom.Vyšetření očníchtekutin napřítomnost specifickýchtoxokarovýchprotilátek podpoří výsledky sérologického vyšetření. Ne všichni oftalmologovévšak jsou ochotni provádět tento zákrok, zvláště u dětí, a proto počet případů, kdyjsmeměli možnost porovnat výsledky vyšetření séra a oční tekutiny je dosud velminízký. Rozlišení akutního postižení od chronického průběhu nákazy do značnémíry umožní zjištění indexu avidity IgG imunoglobulinů.

Klíčová slova:
oční forma larvální toxokarózy, avidita IgG, ELISA reakce a očnítoxokaróza, Baylisascaris procyonis

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2002 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se