Přínos PTK v léčbě povrchových afekcí rohovky u dětí


Phototherapeutic Keratectomy in the Management of Anterior Corneal Disordersin Children

Retrospective clinical trial evaluated efficacy and safety of phototherapeutickeratectomy(PTK) within35children(35 eyes) aged8 to 18years (mean12,6years).All children hada long timepostoperative follow-up rangedfrom2 to5 years (mean3,2 years).Indications for PTK in children were: recurrent corneal epithelial erosion syn-drom, superficial scars after keratitis „e lagophthalmo“, dry spots and mucousplaques after atopic- vernal eye disease, band keratopathy, anterior cornealdystrophies, corneal scars secondary to post-infectious keratitis (post-herpessimplex corneal scarring) and following trauma. The aim of treatment were toimprove visual acuity and to reduce or eliminate subjective ocular discomfort -pain, lacrimation and photophobia. Fully informed parents consent was done atall cases.There was increased the best spectacle corrected visual acuity (BSCVA) in allchildren, and episodes of ocular pain, lacrimation and photophobia diminished.The mean preoperative BSCVA 6/36 (ranged from 6/9 to 1/60) improved to meanvalue 6/12 (ranged from 6/6 to 6/60) as 2 - 5 years follow-up postoperatively.Seven children had 5 or more Snellen’s lines gain of the BSCVA, ten children gained4 lines, eight children gained 3 lines and five children gained 2 lines postoperativelyin comparison to their preoperative values. At four cases were evaluated only 1 linegain of BSCVA, one eye unchanged, and no eye had BSCVA worsened after PTK.Phototerapeutic keratectomy in children seems to be an effective and safetyprocedure in the management of suitable anterior corneal disorders. Our clinical results suggest the most suitable diagnoses for treatment include recurrentcorneal epithelial erosions, bandkeratopathy, dry spots, mucous plaques, anteriorcorneal dystrophies, and anterior post-keratitis and post-traumatic scars.

Key words:
phototherapeutic keratectomy, excimer laser, children


Autoři: R. Autrata;  J. Řehůřek;  M. Holoušová
Působiště autorů: Dětská oční klinika DN FNB a LF MU, Brno, přednosta prof. MUDr. J. Řehůřek, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2002, No. 2, p. 105-111
Kategorie: Články

Souhrn

V retrospektivní studii analyzována efektivita a bezpečnost fototerapeutické ke-ratektomie u 35 dětí ve věku 8-18 roků (průměr 12,6 roku). Doba sledování pozákroku byla u všech pacientů 2-5 roků (průměr 3,2 roku). Indikacemi pro PTKu dětí byly nejčastěji: recidivující eroze epitelu, expoziční keratitida, nesmáčivéléze a mukózní plaky, zonulární keratopatie, přední dystrofie rohovky, posttrau-matické a postherpetické centrální jizvy. Cílem zákroku bylo zlepšení nekorigo-vané (NZO) a nejlepší korigované zrakové ostrosti (NKZO) a odstraněnísubjektivních potíží, zejména bolestivosti a světloplachosti, souvisejících s někte-rými výše uvedenými patologickými stavy rohovky.U všech dětí byla po operaci zlepšena korigovaná zraková ostrost a vymizelysubjektivní obtíže. Průměrná předoperační nejlepší korigovaná zraková ostrost6/36 (v rozmezí 6/9 až 1/60) byla zlepšena na 6/12 (v rozmezí 6/6 až 6/60) za 2-5 rokůpo operaci. NKZOpo operaci byla zlepšenao5avíce řádků Snellenových optotypůu 7 dětí, 10 dětí mělo zisk 4 řádků, 8 dětí získalo 3 řádky a 5 dětí 2 řádky NKZO vesrovnání se stavempřed operací. U4 dětí byl dlouhodobě zaznamenán zisk1 řádkuNKZO, jedno oko zůstalo beze změny a u žádného dítěte nedošlo ke zhoršenízrakového ostrosti. Pro minimální komplikace a dostatečnou efektivitu se jevíPTK u dětí jako vhodná léčebná metoda některých povrchových afekcí rohovky.

Klíčová slova:
fototerapeutická keratektomie, excimer laser, děti

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2002 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
nový kurz
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)

Halitóza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se