Pseudofakické odchlípení sítnice ve vztahu ke komplikacím operacekatarakty


Pseudophakic Detachment of the Retina in Relation to Complications of CataractSurgery

The authors made a retrospective study in a group of 14 patients operated in 1999on account of pseudophakic detachment of the retina (D.R.). They followed up riskfactors of development of D.R. in conjunction with complications of cataractsurgery. The investigated factors comprised patients´ sex and age, type of cataract operation and type of implanted lens, complications of cataract surgery, timeinterval between cataract surgery and the development of D.R., pre-operative andpostoperative visual acuity and type of operation of D.R.In the group there was a significant ratio of men (71.4 %), the mean age was 60.28years and 78.6 % of the patients were referred to our department. Phacoemulsification with implantation of IOL was made in 57 % of the patients, extracapsularextraction with implantation of IOL in 47 %. The authors did not find a significantdifference between the type of cataract surgery with regard to the developmentof D.R. A posterior chamber intraocular lens was implanted in 71% eyes of thegroup while an anterior chamber intraocular lens was used only in 29 % of theeyes in the group.Complications of cataract surgery were above all ruptures of the posterior capsule(64 %). Dislocation of the lens into the vitreous body during surgery was recordedonly in one case (7 %) a non-complicated operation of cataract was recorded in28 %, incl. one case (7 %) where D.R. was preceded by laser capsulotomy. The meantime interval between cataract operation and D.R. was 20.7 months. The visualacuity before surgery of D.R. was 0.24 while after surgery it was 0.31.In 50% patients a cryosurgical procedure was used in operation of D.R., pars planavitrectomy as the first operation of D.R. was used in 50 % of the group. Adherenceof the retina after the first operation wasachievedin 64.2 %eyes, after re-operationin 85.7 % eyes. The authors did not find a significant difference between the typeof cataract surgery and type of implanted lens as regards anatomical and functional results of surgery of D.R. Proliferative vitreoretinopathy and dysfunction ofthe photoreceptors were the main cause of anatomical and functional failure theoperation of D.R. in the group. The number of pseudophacic D.R. after lasercapsulotomy did not exceed the number of D.R. after non-complicated cataractsurgery in the investigated group.

Key words:
complications of cataract surgery, rupture of posterior capsule, pseu-dophakic detachment, cryosurgery, vitrectomy, PVR, dysfunction of photorecep-tors


Autoři: Š. Skorkovská;  S. Synek
Působiště autorů: Klinika nemocí očních a optometrie LF MU a FN u sv. Anny, Brno, přednosta doc. MUDr. S. Synek, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2002, No. 2, p. 117-121
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři provedli retrospektivní studii u souboru 14 nemocných operovaných v roce1999 pro pseudofakické odchlípení sítnice (OS), ve které sledovali rizikové faktoryvzniku OS v souvislosti s komplikacemi operace šedého zákalu. Sledované faktorytvořily pohlaví a věknemocných, typ operace katarakty a typ implantované čočky,komplikace operace katarakty, časový interval mezi operací šedého zákalu a vznikem OS, předoperační a pooperační zrakovou ostrost a typ operace OS.V souboru bylo významné zastoupení mužů (71,4 %), průměrný věk činil 60,28 rokůa 78,6 % nemocných v souboru bylo na naše pracoviště odesláno. Fakoemulzifikace s implantací IOL byla provedena u 57 % členů souboru, extrakapsulární extrakce s implantací IOL u 47 %. Nebyl nalezen významný rozdíl mezi typem operacekatarakty z hlediska vývoje OS. Zadněkomorová nitrooční čočka byla implantována u 71 % očí souboru, zatímco předněkomovorá nitrooční čočka jen u 29 % očísouboru.Komplikace operace katarakty tvořily především ruptury zadního pouzdra (64 %),luxace čočky do sklivce během operace byla zjištěna pouze v jednompřípadě (7 %),nekomplikovaná operace šedého zákalu byla zjištěna u 28 % případů, z toho v jednom případě (7 %) předcházela vzniku OS laserová kapsulotomie. Průměrnýčasový interval mezi operací katarakty a OS činil 20,7 měsíců. Zraková ostrostpřed operací OS byla 0,24, zatímco po operaci OS činila 0,31.U 50 % případů byl použit kryochirurgický postup při operaci OS, pars planavitrektomie jako první operace OS byla provedena u 50 %členů souboru. Přiloženísítnice po první operaci bylo dosaženo u 64,2 % očí, po reoperaci u 85,7 % očísouboru. Nebyl nalezen významný rozdíl mezi typem operace katarakty a typemimplantované nitrooční čočky s ohledem na anatomické a funkční výsledky operace OS. Proliferativní vitreoretinopathie a dysfunkce fotoreceptorů byly hlavnípříčinou anatomického a funkčního selhání operace OS v našem souboru. Početpseudofakických OS po laserové kapsulotomii nepřevýšil počet OS po nekomplikované operaci katarakty ve sledovaném souboru.

Klíčová slova:
komplikace operace katarakty, ruptura zadního pouzdra, pseudofakická amoce, kryochirurgie, vitrektomie, PVR, dysfunkce fotoreceptorů.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2002 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se