Optická koherentní tomografie u věkem podmíněné makulárnídegenerace


Optical Coherent Tomography in Age-related Macular Degeneration

Introduction:
Optic coherent tomography (OCT) is a new non-contact and non-in-vasive diagnostic method which visualizes biological tissues in their transversesection, similarly as ultrasound examination. It uses however infrared radiationand during examination of the posterior pole of the eye it has a greater differen-tiating capacity.The objective of the paper is to compare biomicroscopic OCT and angiographicfindings in different forms and developmental stages of age-related maculardegeneration (ARMD), to evaluate the asset of OCT for classification and therapyof ARMD.Patients and methods: The authors examined 183 patients (266 eyes) with ARMDin different developmental stages. The clinical diagnosis of ARMDwasestablishedby biomicroscopic and/or angiographic examination with fluorescein.Results: In the majority of patients the different manifestations of ARMD wereassociated, and the OCT findings were polymorphous. OCT defined more accura-tely the site and character of changes in the retina and adjacent structures, madeit possible to assess objectively the thickness of the retina and surroundingstructures and to detect the presence of fluid and/or newly formed intra-andsubretinal tissue and tissue benewath the RPE. The CNVM classification, intro-duced by fluorescent angiography differentiating classical and occult forms didnot have an accurate correlate in the OCT image in our group of patientsConclusion: OCT is in the diagnosis and follow up of the development of ARMDa suitable supplement of commonly used methods. It provides information onspatial relations of pathologically altered tissues. Visualization of the retina on the section is particularly valuable when evaluating the results of laser or surgicaltreatment.

Key words:
optical coherent tomography, age related macular degeneration, retinal pigment epithelium


Autoři: Záhlava J. Karel I. Dubská Z. Lešták J.
Působiště autorů: Oční oddělení polikliniky Lípa, Praha, primář MUDr. J. Lešták, CSc. Oční klinika VFN a 1. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. M. Filipec, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2002, No. 2, p. 98-104
Kategorie: Články

Souhrn

Úvod:
Optická koherentní tomografie (OKT) je nová nekontaktní a neinvazivnídiagnostická metoda, která zobrazuje biologické tkáně v jejich příčném průřezu,obdobně jako ultrazvukové vyšetření. Používá ale infračervené záření a při vyšetření zadního pólu oka má vyšší rozlišovací schopnost. Cílemsdělení je porovnatbiomikroskopické, OKT a angiografické nálezy u různých forem a vývojovýchstadií věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD), zhodnotit přínos OKTpro klasifikaci a terapii VPMD. Pacienti a metody: Vyšetřili jsme 183 pacientů (266očí) s VPMD v různých vývojových stadiích. Klinická diagnóza VPMD byla stanovena biomikroskopickým a/či angiografickým vyšetřením s fluoresceinem. Výsledky: U většiny nemocných se různé projevy VPMD sdružovaly a OKT nálezybyly polymorfní. OKT upřesnila lokalizaci a charakter změn v sítnici a přilehlýchstrukturách, umožnila objektivizovat tloušťku sítnice a okolních struktur a prokázat přítomnost tekutiny a/či novotvořené tkáně intra-, subretinálně a pod RPE.Fluorescenční angiografií zavedená klasifikace CNVMna formy klasické a okultníneměla v naší sestavě pacientů v OKT obraze přesný korelát. Závěr: OKT je přidiagnostice a sledování vývoje VPMD vhodným doplněním běžně používanýchmetod. Poskytuje informace o prostorových vztazích patologicky změněných tkání. Zobrazení sítnice na řezu je obzvláště cenné při hodnocení výsledků laserovéči chirurgické léčby.

Klíčová slova:
optická koherentní tomografie, věkem podmíněná makulární degenerace, retinální pigmentový epitel

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2002 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se