Retinopatie při dermatomyozitidě


Retinopathy Associated with Dermatomyositis

The authors describe a patient with acute onset dermatomyositis, „probable“, according to criteria of Bohan and Peter, as well as the development of the disease in thecourse of 21 months. A special feature was the decline of visual acuity (practically tothe level of blindness). The cause was severe retinopathy with dominance of macularoedema, „cotton wooll“ spots and haemorrhages,as apparent from photographs of thefundus and findings obtained by fluorescein angiography. The problem of initialtreatment was resistance to megadoses of glucocorticoid (i.v. pulses). A favourablechange occurred only after i.v. administration of polyvalent immunoglobulin ina totaldose of 600 mg/kg body weight. Then the authors observed the unique phenomenon ofregression of retinal oedema incl. the macula, of the haemorrhages and „cotton wooll“spots. Consistent with it vision off the right eye improved to 1.0 and the left eye to 0.66in the course of 11 months. Stabilized retinal neovascularizations persist. On accountof the latter the authors treated the retina by laser panretinocoagulation.

Key words:
dermatomyositis, macular oedema, „cotton wooll“ spots, retinal hae-morrhages


Autoři: E. Rencová;  Z. Hrnčíř;  P. Bradna
Působiště autorů: Oční klinika FN, Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. P. Rozsíval, CSc. II. interní klinika FN, Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. Z. Hrnčíř, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2001, No. 3, p. 204-208
Kategorie: Články

Souhrn

Bylo popsáno pozorování nemocného s akutně začínající dermatomyozitidou(„pravděpodobnou“ podle kritérií Bohana a Petera) a průběh nemoci v rozmezí21 měsíců. Zvláštností byl značný pokles zrakové ostrosti (na úroveň praktickéslepoty). Příčinou byla závažná retinopatie s dominancí edému makuly, vatovitými ložisky a hemoragiemi, jak doloženo fotografiemi očního pozadí a nálezy fluorescenční angiografie. Problémem vstupní léčby byla rezistence na mega dávkyglukokortikoidu (i.v. pulzy). K příznivému obratu došlo až po i.v. podání polyvalentního imunoglobulinu v celkové dávce 600 mg/kg hmotnosti. Poté jsme mohliprovést ojedinělé pozorování ústupu edému sítnice vč. makuly, hemoragií a vatovitých ložisek. V souladu s tím došlo k úpravě vizu pravého oka na 1,0, levého na0,66 během 11měsíčního sledování. Přetrvávají stabilizované sítnicové neovaskularizace, pro něž jsme sítnici ošetřili laserovou panretinokoagulací.

Klíčová slova:
dermatomyozitis, edém makuly, vatovitá ložiska, sítnicové hemoragie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2001 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se