Časový faktor a instrumentální léčba neprůchodnosti slznýchcest v dětském věku


TimeFactor andInstrumental Treatmentof Obstructionof theLacrimal Pathwaysin Child Age

The authors evaluate the effectiveness of probing and rinsing of the lacrimalsystem in a group of 155 infants and young children (300 eyes) with congenitalobstruction of the lacrimal pathways. The mean age during the first treatmentwas 3.7 months - range 21 days to 24 months. Patency of the lacrimal pathwayswas achieved in 83.49% of the group. In children treated before the 6th month thepassage was restored in 91.30%. The effectiveness of procedures declines withadvancing age. In the author´s opinion it is best to make the operation betweenthe 4th and 6th month of age. The operation under local anaesthesia ensures inthe majority of children a rapid and permanent regression of complaints anda relatively small number of required repeated probings. At a later age the effectiveness of probes or rinsing declines and the solution is rather an indication forintubation of the lacrimal pathways or DCRS.One of the main still open questions for discussion is the optimal age for theoperation. The author discusses also views of adverseries of probing and theproblem of spontaneous canalization of the lacrimal pathways.

Key words:
epiphora, probing and rinsing of lacrimal pathways, spontaneouscanalization


Autoři: M. Odehnal;  V. Kozáková;  A. Filouš;  J. Malec
Působiště autorů: Dětská oční klinika 2. LF UK, Praha - Motol, přednosta doc. MUDr. J. Korynta, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2001, No. 3, p. 193-199
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři hodnotí účinnost sondáží a proplachování lakrimálního systémuu souboru155 kojenců a malých dětí (300 očí) s vrozenou neprůchodností slzných cest(VNSC). Průměrný věk při prvním ošetření byl 3,7 měsíce - rozmezí 21 dnů až 24měsíců. Zprůchodnění slzných cest bylo dosaženo v celém souboru v 83,49 %.U dětí ošetřených do 6. měsíce věku byla pasáž obnovena v 91,30 %. Účinnostzákroků s přibývajícím věkem postupně klesá. Dle našeho názoru je nejvhodnějšíprovést zákrok mezi 4. - 6. měsícem. Výkon v místní anestezii u většiny dětí zajistírychlý a trvalý ústup potíží a ještě relativně nízký počet nutných opakovanýchsondáží. V pozdějším věku se efektivita sondáží nebo proplachování snižuje a řešením je spíše indikace k intubaci slzných cest nebo DCRS.Jednou z hlavních neuzavřených otázek diskuse je stanovení optimálního věkuk zákroku. Dále je rozebrána polemika názorů odpůrců sondáže a problematikaspontánní kanalizace slzných cest.

Klíčová slova:
Epiphora, sondáž a průplach slzných cest, spontánní kanalizace

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2001 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se