Vztah mezi závažností Fuchsovy endotelové dystrofie rohovky a glaukomem či oční hypertenzí

25. 3. 2013

Práce si kladla za cíl zjistit, zda existuje vztah mezi závažností projevů Fuchsovy endotelové dystrofie rohovky (FECD), běžného očního onemocnění vykazujícího v USA přibližně 4% prevalenci, a glaukomem anebo oční hypertenzí.

Práce si kladla za cíl zjistit, zda existuje vztah mezi závažností projevů Fuchsovy endotelové dystrofie rohovky (FECD), běžného očního onemocnění vykazujícího v USA přibližně 4% prevalenci, a glaukomem anebo oční hypertenzí. Již dříve bylo poukázáno na možnou souvislost mezi vznikem glaukomu a FECD na genetickém podkladě.

Vyšetřeno bylo 1 610 očí 969 jedinců s různými projevy FECD zařazených do multicentrické studie zaměřené na studium genetiky tohoto onemocnění. Závažnost projevů dystrofie byla hodnocena stupnici 0–6 dle splývání guttae (výchlipek Descemetovy membrány). K porovnání byl použit logistický regresní model adjustovaný pro věk, pohlaví, centrální tloušťku rohovky, nitrooční tlak, přítomnost diabetu a denní dobu, ve které bylo provedeno úvodní vyšetření.

Glaukom anebo oční hypertenzi mělo celkem 107 očí (6,6 %), prevalence v kontrolní skupině dosáhla 6,0 %. Prevalence byla nižší u případů s FECD stupně 1 až 3 (0,0 %) a rodinných příslušníků se stupněm 0 nebo 1 až 3 (2,1 %), vyšší naopak byla u pacientů (11,2 %) a rodinných příslušníků (8,5 %) se stupněm 4 až 6. Po adjustaci pro další nezávislé proměnné veličiny bylo zjištěno, že oči s FECD ohodnocené stupněm 4 až 6 mají vyšší pravděpodobnost přítomnosti glaukomu anebo oční hypertenze než oči bez FECD. Věk a nitrooční tlak byly také asociovány se zvýšenou prevalencí glaukomu anebo oční hypertenze. Souvislost naopak nebyla zjištěna s pohlavím, přítomností diabetu mellitu, centrální tloušťkou rohovky a denní dobou, ve které proběhlo vyšetření.

Studie tedy zjistila, že u očí se závažnou formou FECD se glaukom anebo oční hypertenze vyskytují v porovnání s nepostiženýma očima častěji, a vedla k závěru, že pacienty s FECD by mohlo být prospěšné pravidelně sledovat za účelem detekce glaukomového onemocnění.

(lis)

Zdroj: Nagarsheth M., et al. – for the Fuchs' Genetics Multi-Center Study Group. Relationship Between Fuchs Endothelial Corneal Dystrophy Severity and Glaucoma and/or Ocular Hypertension. Arch Ophthalmol. 2012 Jul 9: 1–5; doi: 10.1001/archophthalmol. 2012. 1969. [Epub ahead of print]Štítky
Oftalmologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se