Vliv změn zrakových funkcí na kvalituživota pacientů s glaukomem


Effect of Changes of Visual Functions on the Quality of Life in Patients withGlaucoma

In a group of 38 patients with glaucoma (76 eyes) the authors evaluated therelationship between objective clinical parameters and the subjective evaluationof visual functions. As to objective clinical measurements in every patient thevisual acuity and visual field were assessed. For subjective evaluation of visualfunctions the VF-14 test was used. The patients evaluated also, using the SF-36test, their health status and quality of life in general.The results revealed a relationship between advanced changes of the visual fieldin glaucoma patients and a poorer subjective evaluation of the quality of visualfunctions. The generally oriented SF-36 test almost did not correlate with indica-tors of deterioration of visual functions. The specific VF-14 test correlated weaklywith serious changes of the visual field and seems to be more useful for our needs.The results persuaded the authors on the necessity to create a new test for thesubjective evaluation of visual functions specifically for patients with glaucoma.From reflections on therapeutic procedures it is apparent that it is essential toevaluate subjective indicators of the quality of life.

Key words:
quality of life, glaucoma, VF14, SF 36


Autoři: E. Obrusníková;  Š. Pitrová;  H. Pešková;  J. Lešták;  J. Jerhot 1
Působiště autorů: Poliklinika Lípa centrum, oční oddělení, Praha 5 - Nové Butovice 1 Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty UK, Praha, vedoucí prof. Ing. Z. Pavlík, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 1999, No. 2, p. 63-68
Kategorie: Články

Souhrn

Na souboru 38 pacientů s glaukomem (76 očí), autoři hodnotili vztah mezi objek-tivními klinickými ukazateli a subjektivním hodnocením zrakových funkcí. Z ob-jektivních klinických měření byly u každého pacienta zjišťovány zraková ostrosta zorné pole. K subjektivnímu hodnocení zrakových funkcí byl použit test VF-14.Pacienti také hodnotili pomocí testu SF-36 svůj zdravotní stav a kvalitu životaobecně.Výsledky ukázaly vztah mezi pokročilými změnami zorného pole u glaukomatikůa horším subjektivním hodnocením kvality zrakových funkcí. Obecně zaměřenýSF-36 téměř nekoreloval s ukazateli zhoršení zrakových funkcí. Specifický VF-14slabě koreloval výrazněji se závažnými změnami ZP a ukazuje se být pro našepotřeby vhodnější. Výsledky autory přesvědčily o potřebě vytvořit nový test nasubjektivní hodnocení zrakových funkcí specificky pro pacienty s glaukomem.Při úvahách o terapeutických postupech se ukazuje nezbytnost hodnocení sub-jektivních ukazatelů kvality života.

Klíčová slova:
kvalita života, glaukom, VF 14, SF 36

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


1999 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se