Operace katarakty u velmi starých lidí(85 let a více)


Surgery of Cataract in Very Old People (85 Years and More)

Twenty-seven patients (17 women and 10 men), average age 85.6 years wereoperated at the out-patient department in the course of four months on accountof cataract.The oldest patient was 95 years old.In 16 patients only one eye wasoperated, in 11 patients both eyes were operated within one month. In all patientsa basic examination of the eyes was made before and after surgery,as well assubjective assessment of the general health status, and quality of life was testedby means of SF36 and VF14 in Czech versions. The results of the investigationproved that evaluation of visual functions by means of VF14 gives a better idea ofthe contribution of cataract surgery in very old people as regards improvementof their quaity of life than mere assessment of visual acuity. The test SF36 is lessuseful than VF14 for evaluation of better vision and subsequent eyesight- -condi-tioned quality of life of very old people after surgery of cataract. For completingquestionnaires very old people need as a rule the assistance of another person.Cataract surgery is one of the most frequent ophthalmological operations insubjects aged 85 years or more. The results of tests which evaluate subjectivelythe functional state of the organism, in particular the quality of visual functionsalong with objective ophthalmological examination and evaluation of the patient´shealth status can contribute in a significant way to the decision whether surgeryis to be recommended.

Key words:
SF36, VF14, cataract, indication for surgery, evaluation of surgery


Autoři: Š. Pitrová ;  E. Obrusníková ;  J. Lešták ;  H. Pešková
Působiště autorů: Poliklinika Lípa Centrum, oční oddělení, Praha 5 - Nové Butovice
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 1999, No. 2, p. 92-97
Kategorie: Články

Souhrn

27 pacientů ( 17 žen a 10 mužů) o věkovém průměru 85,6 let bylo ambulantněoperováno pro kataraktu v průběhu 4 měsíců. Nejstaršímu nemocnému bylo 95let. 16 pacientů mělo operováno pouze jedno oko, 11 pacientů podstoupilo operacikatarakty na obou očích v časovém rozpětí jednoho měsíce. U všech nemocnýchbylo provedeno základní oční vyšetření před a po operaci, subjektivní hodnocenícelkového zdravotního stavu a kvality života bylo testováno pomocí SF36 a VFl4upravených do českých verzí. Výsledky studie prokázaly, že hodnocení zrakovýchfunkcí pomocí VFl4 lépe vystihuje přínos operace katarakty u velmi starých lidíve zlepšení jejich kvality života než pouhé zjištění změny zrakové ostrosti. TestSF36 je méně přínosný než VFl4 pro hodnocení zlepšení vizu a následné zrakempodmíněné kvality života u velmi starých pacientů po operaci katarakty. Přivyplňování dotazníků u velmi starých lidí je většinou nutná pomoc druhé osoby.Operace katarakty patří mezi nejčastější oční operace u lidí věkové kategorie 85let a starší. Výsledky testů subjektivně hodnotících funkční stav organismu,zejména kvalitu zrakových funkcí, spolu s objektivním očním vyšetřením a zhod-nocením zdravotního stavu pacienta mohou významně přispět k rozhodnutío vhodnosti operace.

Klíčová slova:
SF36, VFl4, katarakta, indikace k operaci, hodnocení operace

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


1999 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se