Pars plana vitrektomie u hemoftalmupo retinální venózní okluzi


Pars Plana Vitrectomy in Haemophthalmus after Retinal Venous Occlusion

The objective of the retrospective ten-year investigation is to evaluate anatomicaland functional results of pars plana vitrectomy (PVV) in haemophthalmus (HE)after retinal venous occlusion (RVO), and to assess in detachment of the retina(DR) with HE after RVO, the part played by traction of the retina.In 32 patients the authors assessed anamnestic data , the finding before surgery,supplementary procedures of PPV, surgical and postoperative complications.In 12 eyes they indicated during PPV internal tamponade of the retina on accountof imminent or already developed DR: in 7 eyes using hexafluorosulphide(SF6) andin 5 yeyes silicone oil 5000 cts. A total of 5 eyes were reoperated on account of DR.In 12 eyes the authors recorded after PPV a rise of the intraocular pressure,short-term and temporary in 4 eyes and long-term in 8 eyes. The emulsified siliconeoil was drained in 5 eyes without further complications. A complicated cataractwas eliminated after PPV in 9 patients.The results were evaluated in 30 patients who attended the final examination. Thefinal mean vision was 0.21. In 23 eyes the visual acuity improved, in 5 it wasunchanged and in 2 eyes it deteriorated.Deterioration of the final vision wascaused in one eye by maculopathy and in one eye by penetration of silicone oilbeneath the retina.In a total of 12 eyes the authors diagnosed during PPV tractional DR. The optimaltime for indication of PPV in HE after RVO without signs of ischaemia in theanterior segment is six months after the development of HE when the risk ofadverse vitreoretinal traction is reduced to a minimum.

Key words:
pars plana vitrectomy, retinal venous occlusion, tractional detachmentof the retina


Autoři: D. Dotřelová;  E. Člupková;  M. Michaličková;  B. Kalvodová;  I. Karel
Působiště autorů: Oční klinika VFN a 1. LF UK, Praha přednosta doc. MUDr. M. Filipec, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 1999, No. 2, p. 69-76
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem retrospektivní desetileté studie je zhodnotit anatomické a funkční výsledkypars plana vitrektomie (PPV) u hemoftalmu (HE) po retinální venózní okluzi(RVO) a zjistit u odchlípení sítnice (OS) při HE po RVO podíl trakce sítnice.U 32 nemocných jsme sledovali anamnestické údaje, předoperační nález, doplňu-jící procedury k PPV, operační a pooperační komplikace.U 12 očí jsme indikovali během PPV vnitřní tamponádu sítnice pro hrozící čivzniklé OS: u 7 očí hexafluorosulfidem (SF6) a u 5 očí silikonovým olejem 5000 cts.Celkem 5 očí bylo reoperováno pro OS.U 12 očí jsme nalezli po PPV elevaci nitroočního tlaku: krátkodobou a dočasnouu 4 očí a dlouhodobou u dalších 8 očí. Emulzifikovaný silikonový olej jsme vypus-tili u 5 očí bez dalších komplikací. Komplikovaná katarakta byla po PPV odstra-něna u 9 nemocných.Výsledky jsme hodnotili u 30 nemocných, kteří se dostavili k závěrečnému vyšet-ření. Konečný průměrný vizus byl 0,21. U 23 očí byla zraková ostrost lepší, u 5 očístejná a u 2 očí horší. Zhoršení konečného vizu bylo způsobeno na 1 oku makulo-patií a na 1 oku průnikem silikonového oleje pod sítnici.Celkem u 12 očí jsme diagnostikovali během PPV trakční OS. Optimální doba proindikaci PPV u HE po RVO bez známek ischemie na předním segmentu je 6 měsícůpo vzniku HE, kdy je sníženo riziko nepříznivé vitreoretinální trakce na minimum.

Klíčová slova:
pars plana vitrektomie, retinální venózní okluze, trakční odchlípenísítnice

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


1999 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se