Sledování terče zrakového nervuu glaukomuI. Shoda mezi hodnocením terče různýmipozorovateli


Optic Disc Evaluation in Glaucoma. I. Inter- and Intraobserver Agreement of theDisc Between Ophthalmologists

Purpose:
In a longitudinal prospective study the development of the optic disc isstudied. For the evaluation of results inter- and intraobserver agreement isnecessary to know.Method: 85 colour photographs of patients, folowed for open angle glaucoma orocular hypertension were evaluated by four ophthalmologists with differentexperience in glaucoma. Inter- and intraobserver agreement was evaluated inhorizontal and vetical C/D ratio, neuroretinal rim, circumpapilar alterations andoverall impression: glaucoma yes/ suspect/no.Results: Interobserver agreement was best in the observer, working in the glau-coma outpatient department and another observer, who described only 51 discs,which seemed clear to him. In the others the results were less reliable withdifferences of 0,2 DD up to 4.3%. As glaucomatous the discs were evaluated by allfour observers only i 30.3%.Conclusions: Interobserver agreement was high in an ophthalmologist, workingin a glaucoma department, in others only in selected discs. Evaluation of a disc asglaucomatous from C/D ratio is less reliable.

Key words:
glaucoma, optic disc, C/D ratio


Autoři: H. Kraus ;  L. Bartošová ;  J. Hycl ;  J. Kondrová ;  Z. Moravcová
Působiště autorů: Oční klinika VFN a 1. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. M. Filipec, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 1999, No. 2, p. 58-62
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl:
V rámci longitudinální studie sledujeme vývoj změn terče zrakového nervuu glaukomu s otevřeným úhlem. Pro posouzení změn exkavace, neuroretinálníholemu a vrstvy nervových vláken sítnice je nutné znát možnost chybného hodno-cení při opakovaném posuzování jedním lékařem a při posuzování stejné papilyrůznými lékaři.Metodika: 85 diapozitivů papil osob sledovaných pro glaukom s otevřeným úhlema oční hypertenzi bylo posuzováno 4 lékaři s různou zkušeností s vyšetřovánímglaukomu. Byly srovnány výsledky opakovaného hodnocení jedním lékařem,i porovnány údaje jednotlivých pozorovatelů. Byl hodnocen horizontální i verti-kální poměr exkavace k terči (C/D ratio), neuroretinální lem, cirkumpapilárnízměny a celkový dojem: glaukom ano/ suspektní/ne.Výsledky: Opakované posouzení jedním pozorovatelem bylo nejpřesnější u lékařepracujícího v glaukomové ambulanci a u lékaře, který hodnotil jen 51 terčů, kterése mu zdály dobře hodnotitelné. U ostatních byly nálezy méně spolehlivé a rozdílybyly 0,2 DD a více v 4,3 %. Jako glaukomový hodnotili všichni 4 pozorovatelé terčejen v 30,3 %.Závěry: Při opakovaném hodnocení jsou u pozorovatelů, kteří se zabývají glauko-mem dobré, u ostatních jen tam, kde popisují jen jasně hodnotitelné terče. Posu-zování, zda je terč glaukomový z C/D poměru, je málo přesné.

Klíčová slova:
glaukom, terč zrakového nervu, C/D poměr

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


1999 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se