Funkce citlivosti na kontrastu anizometropické a strabickéamblyopie


Sensitivity Function to Contrast in Anisometropic and Strabismic Amblyopia

The sensitivity function to contrast was assessed by means of a distance tableVCTS 6500 in children aged 5-11 years with monolateral anisometropic (48) orstrabismic (13) amblyopia before the onset and after five weeks intense pleoptictreatment. The control group was formed by 41 eyes of 30 children with a centralvisual acuity of 1.0. With regard to vision the anisometropic amblyopias weredivided into two groups, the criterion of visual acuity being 0.25. The resultsproved a statistically significant decline of sensitivity to contrast in all spatialfrequencies not only in both types of amplyopia but also in the other „healthy“eye of these patients. On comparison of the sensitivity to contrast in groups withan approximately equal mean vision (0.42-0.46) no statistically significant diffe-rence was found between anisometropic or strabismic amblyopia. Intensive ple-optic treatment (occlusion combined with CAM) led to a statistically significantimprovement of sensitivity to contrast in amblyopic as well as "healthy" non-am-blyopic eyes. In some instances even when the central visual acuity did notimprove. The authors recommend this method for a more accurate assessment ofvisual functions in children. It is however necessary to correct the normative datagiven by the manufacturer.

Key words:
sensitivity to contrast, anisometropia, strabism, amblyopia


Autoři: V. Liška ;  J. Benešová
Působiště autorů: Oční oddělení Nemocnice, Litomyšl, primář MUDr. V. Liška
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 1999, No. 2, p. 103-112
Kategorie: Články

Souhrn

Funkce citlivosti na kontrast byla měřena pomocí distanční tabule VCTS 6500u dětí ve věku 5 - 11 let s monolaterální anizometropickou [48] nebo strabickou[13] amblyopií, a to před začátkem a po 5 týdnech intenzivní pleoptické léčby.Kontrolní skupinu tvořilo 41 očí 30 dětí s centrální zrakovou ostrostí 1,0. Vzhle-dem k vizu byly anizometropické amblyopie rozděleny na 2 skupiny, dělící zrako-vou ostrostí byla hodnota 0,25. Výsledky prokázaly statisticky významný poklesfunkce citlivosti na kontrast ve všech prostorových frekvencích nejen u obou typůamblyopie, ale také u druhého „zdravého“ oka těchto pacientů. Při srovnánífunkce citlivosti na kontrast u skupin s přibližně stejným průměrným vizem (0,42- 0,46) nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi anizometropickou nebostrabickou amblyopií. Intenzivní pleoptickou léčbou (okluze v kombinaci s CAM)došlo ke statisticky významnému zlepšení funkce citlivosti na kontrast, a to jaku amblyopických, tak i u „zdravých“ neamblyopických očí. V některých přípa-dech i při nezlepšení centrální zrakové ostrosti. Autoři doporučují tuto metoduk přesnějšímu posouzení zrakových funkcí u dětí, je však nutné korigovat norma-tivní data udávaná výrobcem.

Klíčová slova:
citlivost na kontrast, anizometropie, strabismus, amblyopie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


1999 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se