Intravenózní lidský imunoglobulin jako možná léčba Alzheimerovy choroby


Autoři: J. Bednařík
Působiště autorů: Neurologická klinika LF MU a FN Brno
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(3): 313
Kategorie: Novinky v léčbě

Během sjezdu Americké neurologické akademie v dubnu 2010 v Torontu byly prezentovány výsledky 18měsíční klinické studie zkoumající efekt intravenózního lidského imunoglobulinu (IVIG) (preparáty Gammagard liquid –  v Evropě distribuovaný pod označením KIOVIG –  a Gammagard S/ D firmy Baxter) u lehké a střední formy Alzheimerovy choroby (AD) [1]. Šlo o dvojitě slepou, placebem kontrolovanou studii fáze II, která probíhala ve Spojených státech amerických. Dvacet čtyři nemocných s lehkou až střední formou Alzheimerovy choroby bylo randomizováno do dvou skupin léčených prvních šest měsíců IVIG (n = 16) a placebem (n = 8), zatímco dalších 12 měsíců byly obě skupiny léčeny IVIG. Byla použita čtyři dávkovací schémata IVIG v dávce od 0,2 g/ kg/ 2 týdny do 0,8 g/ kg/ každé 4 týdny. Progrese AD byla hodnocena pomocí kognitivních, funkčních a behaviorálních škál na začátku léčby a každé tři měsíce. Primárními cílovými parametry byly globální funkční stav měřený pomocí škály The Alzhemier’s Disease Cooperative Study –  Clinical Global Impression of Change (ADCS‑ CGIC) a stav kognitivních funkcí měřený pomocí The Alzheimer’s Disease Assessment Scale –  Cognitive Subscale Score (ADAS‑ Cog). Vedlejšími cílovými parametry byly zobrazovací nálezy a bio­markery se vztahem k beta amyloidu.

Skupina léčená nepřetržitě IVIG vykázala na konci 18měsíčního období ve srovnání se skupinou léčenou v úvodu placebem signifikantně pomalejší pokles funkčních schopností na škále ADCS‑ CGIC (– 0,64 vs – 2,0; p = 0,011) a současně menší pokles kognitivních funkcí měřený pomocí ADAS‑ Cog (– 6 vs – 15 bodů; p = 0,013). Nálezy magnetické rezonance mozku prokázaly, že u skupiny léčené nepřetržitě Gammagardem ve srovnání s placebovou skupinou došlo k pomalejšímu rozšíření mozkových komor za rok (6,7 vs 12,3 %; p = 0,048); nárůst mozkové atrofie za rok se rovněž jevil ve skupině léčené nepřetržitě IVIG pomalejší oproti placebové skupině (– 1,58 vs – 2,24 %), rozdíl však nebyl statisticky významný (p > 0,05). U skupiny léčené nepřetržitě IVIG korelovaly oba zobrazovací parametry signifikantně s výsledky skórování obou klinických škál. Stupeň rozšíření komor koreloval s výsledky ADCS‑ CGIC (r = 0,523; p = 0,018) i ADAS‑ Cog (r = 0,64; p = 0,0041); obdobně míra mozkové atrofie korelovala s výsledky ADCS‑ CGIC (r = 0,64; p = 0,0041), zatímco u ADAS‑ Cog byla korelace na hranici statistické významnosti (r = 0,42; p = 0,076). Jde o první léčebnou studii u Alzheimerovy nemoci, u které byly prokázány statisticky významné výsledky pozitivního ovlivnění funkčních, kognitivních a zobrazovacích ukazatelů progrese Alzheimerovy choroby.

Studie byla podporována The Clinical Translation Science Center of Weill Cornell Medical College v New Yorku a firmou Baxter. Na základě těchto slibných pozitivních výsledků jsou plánovány dvě studie fáze III, které by v případě potvrzení těchto výsledků na větších souborech nemocných s AD mohly vést ke schválení IVIG jako léčebného postupu u lehkých až středních forem tohoto onemocnění.

První z těchto studií, nazvaná The Gammaglobulin Alzheimer’s Partnership (GAP) Study, bude probíhat ve 35 akademických centrech v USA (členů The Alzheimer’s Disease Cooperative Study) a dalších 12 centrech po dobu 18 měsíců u přibližně 360 nemocných s lehkou až střední formou AD. Půjde o randomizovanou, dvojitě slepou studii hodnotící dvě dávkovací schémata IVIG s placebem. Sledovány budou obdobné primární cílové parametry jako ve studii fáze II. Firma Baxter plánuje uskutečnění obdobné paralelní studie fáze III u většího počtu nemocných s AD.

prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
Jihlavská 20
625 00 Brno
e-mail: jbednar@fnbrno.cz


Zdroje

1. Tsakanikas D, Relkin N. Neuropsychological Outcomes Following 18– Months of Uninterrupted Intravenous Immunoglobulin (IVIg) Treatment in Patiens with Alzheimer’s Disease (AD). Neurology 2010; 74 (Suppl 2): A395– A396.

Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 3

2010 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se