Kreditovaný autodidaktický test: gastrointestinální onkologie


Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2018; 72(5): 456
Kategorie: Kreditovaný autodidaktický test

1. Doporučená referenční hodnota pro adenoma detection rate v rámci preventivní koloskopie je pro obě pohlaví:

a) 30 %

b) 20 %

c) 25 %

d) 15 %

2. Úspěšnost dosažení spodiny céka by mělo být u preventivních a dispenzárních koloskopií:

a) 90 %

b) 85 %

c) 80 %

d) 95 %

3. Zlatým standardem střevní přípravy ke koloskopii dle ESGE je:

a) pikosulfát/magnezium citrát

b) polyethylenglykol (4 l)

c)
polyethylenglykol (2 l) potencovaný kyselinou askorbovou

d) roztok sulfátových solí

4. Adekvátní střevní příprava vede k:

a) vyššímu výskytu periprocedurálních komplikací

b) zvýšení adenoma detection rate

c) prodloužení koloskopického vyšetření

d) zvyšuje riziko intervalového karcinomu

5. Při léčbě jaterních metastáz  u kolorektálního karcinomu  platí:

a) minimální bezpečný okraj resekátu je doporučeno dodržet alespoň 1 cm

b) je doporučeno zachovat alespoň tři jaterní segmenty s cévním zásobením a biliární drenáží

c) je upřednostňována radiofrekvenční ablace u všech jedinců

d) resekci je možno provést, pokud zůstane zachováno nejméně 30 % zdravého parenchymu

6. Radiofrekvenční ablace jaterních metastáz u kolorektálního karcinomu:

a) je spojena s vyšší morbiditou

b) je spojena s lepšími dlouhodobými výsledky

c) je vhodná u starších či polymorbidních pacientů

d) lze ji provést pouze perkutánně

7. Pro karcinom pankreatu platí:

a) ERCP patří mezi základní diagnostickou metodu

b) jeden z rizikových faktorů je  Helicobacter pylori

c) v léčbě se uplatňuje kromě chirurgické léčby také radioterapie

d) v rámci stagingu je vždy potřebné provést MRCP a pozitronovou emisní tomografii

8. Jaká je pravděpodobnost 5letého přežití pacienta, který je efektivně léčen s karcinomem pankreatu  v I. stadiu?

a) 33,7 %

b) 35,0 %

c) 38,4 %

d) 42,2 %

9. Ampulární adenokarcinom:

a) je relativně časté onemocnění

b) prognóza pacientů je srovnatelná s karcinomem pankreatu

c) resekabilita tohoto nádoru je vyšší než u karcinomu pankreatu

d) laparoskopickou resekci tohoto nádoru nelze provést

10. Preferovanou léčbou ampulárního adenokarcinomu s invazí do submukózy je:

a) transduodenální chirurgická ampulektomie

b) endoskopická ampulektomie

c) pankreatoduodenektomie

d) transmurální endoskopická  resekce


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 5

2018 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×