Správná odpověď na kvíz


Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2018; 72(5): 455
Kategorie: Kvíz

Perianální komplikace u Crohnovy nemoci

Postižení řitního kanálu a perianální krajiny je u Crohnovy nemoci relativně velmi časté a objevuje se nejméně u 30–40 % těchto pacientů. Z patofyziologického pohledu jsou perianální komplikace způsobeny primárním postižením řitního kanálu vředovitým zánětem, který vede k perforaci stěny a prostupem zánětu do preformovaných prostor v perianální oblasti. Vznik perianálního abscesu je pouhou špičkou ledovce probíhající perianální sepse a neřešení této problematiky komplexně, tj. zavedení dlouhodobé drenáže pomocí neprořezávající (neelastické) ligatury, ničí šance na definitivní vyléčení. Biologická terapie u těchto nemocných má především za cíl minimalizovat zánětlivou aktivitu v řitním kanálu, vést ke zhojení vředů a snížit, resp. zastavit sekreci z píštělí. Samotné podávání biologika, bez dlouhodobé (mnohaměsíční) drenáže, je postupem nesprávným. Po zhojení těžkých zánětlivých změn v řitním kanále a úplné zástavě sekrece z píštělí je ve druhé době nutné vyřešit perzistující píštělové trakty uzavřením vnitřního ústí (laloková anoplastika) nebo přerušit píštělový kanál (LIFT u intersfinkterických píštělí) nebo v posledních měsících je možné aplikovat kmenové mezenchymální buňky k vnitřnímu ústí a kolem píštělového traktu. Tyto postupy jsou zaměřeny k tomu, aby došlo ke kompletní obliteraci píštělového traktu, jinak je riziko recidivy sekrece z píštěle relativně vysoké. Podmínkou proto je však správná diagnostika založená na vyšetření řitního kanálu a distálního rekta a u žen také vaginy erudovaným chirurgem v celkové anestezii. Žádná vyšetřovací metoda, vč. MR pánevního dna, nemůže tento postup nahradit. Zobrazovací vyšetření jsou velmi důležitá, ale pouze pomocné metody, které je vhodné provést před vyšetřením v celkové anestezii pro první orientaci chirurga. Lze uzavřít, že postup uvedený v kazuistice není správný, a to z několika hledisek:

  • a) vyšetření v celkové anestezii s cílem nalézt vnitřní ústí píštěle a zavedení neelastické ligatury nebylo nikdy provedeno;
  • b) opakované provádění MR pánve bylo nadbytečné a zcela neefektivní;
  • c) biologická terapie byla zavedena podle našich i mezinárodních doporučení a byla zvolena správně, nicméně lokoregionální hnisavé projevy v žádném případě neodpovídají možným nežádoucím kožním projevům této léčby. Je zřejmé, že se nejednalo o nežádoucí účinek adalimumabu, ale o důsledek nevyřešení perianální sepse a nepoznané perianální píštěle. Podávaná terapie vedla k částečnému uzavření píštěle, avšak při absenci drenáže došlo k recidivujícím flegmonám, vždy na stejném místě. Vyšetření v celkové anestezii chirurgem tento předpoklad potvrdilo a po zavedení drenáže se pokračuje v podávání biologické léčby. V posledních měsících je pacientka bez větších obtíží (obr. 1 a 2).

Perianální oblast po provedené
drenáži.
Obr. 1. Perianální oblast po provedené drenáži.

Anoskopie potvrdila přítomnost
hlubokých vředů v řitním kanále.
Obr. 2. Anoskopie potvrdila přítomnost hlubokých vředů v řitním kanále.

prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Klinické a výzkumné centrum

pro střevní záněty

ISCARE I.V.F., a. s.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha

milan.lukas@email.cz


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 5

2018 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×