Kreditovaný autodidaktický test: gastrointestinální onkologie


Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2016; 70(5): 454
Kategorie: Kreditovaný autodidaktický test

Kreditovaný autodidaktický test

Vážení čtenáři, rádi bychom Vás informovali, že ve spolupráci s Českou gastroenterologickou společností a Českou lékařskou komorou jsme připravili autodidaktický test, za který můžete získat 2 kredity do celoživotního vzdělávání lékařů. Test je nově dostupný na webových stránkách časopisu www.csgh.info.

Kreditovaný autodidaktický test: gastrointestinální onkologie

1. Vývoj incidence a mortality kolorektálního karcinomu (CRC) v ČR je následující:

 • a)  incidence klesá a mortalita stoupá
 • b)  incidence stoupá a mortalita klesá
 • c)  incidence i mortalita klesá
 • d)  incidence i mortalita stoupá

2. Které tvrzení ohledně screeningu CRC v ČR je špatné:

 • a)  Národní program screeningu CRC byl zahájen v roce 2010
 • b)  populační screening CRC v ČR byl zahájen v roce 2014
 • c)  v současné době se v ČR používají dominantně imunochemické testy na okultní krvácení do stolice
 • d)  ČR je v mezinárodním srovnání na 5. místě v incidenci CRC

3. Které tvrzení ohledně imunochemických testů na okultní krvácení do stolice (FIT)  je špatné:

 • a)  čím je cut-off testu vyšší, tím je senzitivita nižší, ale specificita je vyšší
 • b)  senzitivita je pro levostranné léze kolon vyšší než pro pravostranné
 • c)  výsledky testu nezávisí na teplotě okolního prostředí
 • d)  preferovaná hodnota cut-off je 75–100 ng/ml

4. Čekací doby na preventivní kolonoskopii byly v ČR v roce 2015:

 • a) kratší než šest týdnů
 • b) delší než šest týdnů
 • c) delší na Moravě než v Čechách
 • d) výrazně delší v ambulantních zařízeních než v nemocnicích

5. „Full-thickness“ resekce:

 • a) je v ČR často používaná metoda endoskopické terapie
 • b) kombinuje aplikaci „over-the-scope“ klipu s endoskopickou mukózní resekcí pomocí „capu“
 • c) lze ji použít pouze v žaludku, jehož stěna je dostatečně silná
 • d) nelze ji využít k resekci neuroendokrinních tumorů pro nedostatečnou efektivitu

6. Adenokarcinom žaludku:

 • a) je nejčastější nádor trávicího ústrojí
 • b) jeho incidence v ČR stoupá
 • c) pro dlouhodobé přežití je zásadní přítomnost histologicky negativních uzlin vyšší než 60 %
 • d) adjuvantní onkologická léčba má významný vliv na celkové přežití, ale zkracuje dobu do průkazu recidivy onemocnění

7. Karcinom pankreatu:

 • a) je vážné onemocnění, ale jeho incidence i mortalita klesají
 • b) podíl na incidenci a mortalitě všech novotvarů je menší než 10 %
 • c) pětiletá doba přežití je 10–15 %
 • d) v současné době lze toto onemocnění léčit pouze monoterapií gemcitabinem

8. Totální pankreatektomie:

 • a) je výkon indikovaný výlučně pro maligní onemocnění pankreatu
 • b) tento výkon nelze pro svoji složitost provádět z akutní indikace
 • c) výsledky přežívání a hodnocení kvality života jsou obdobné jako u parciálních resekcí
 • d) o indikaci výkonu musí vždy rozhodovat pouze multidisciplinární tým

9. Onkologická léčba pokročilého karcinomu pankreatu modifiko-vaným režimem FOLFIRINOX:

 • a) je v současné době kontraindikovaná
 • b) je efektivní u pacientů v dobrém výkonnostním stavu
 • c) nevede k prodloužení času do progrese
 • d) výrazně zhoršuje kvalitu života pacientů

10. Maligní melanom metastazující do gastrointestinálního traktu (GIT):

 • a) postihuje pouze tlusté střevo
 • b) metastázy do GIT jsou časté (více než 60 %)
 • c) je vysoce senzitivní k chemoterapii, radioterapii a hormonoterapii
 • d) zásadní je chirurgická léčba v počátečním stadiu onemocnění

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 5

2016 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se