Gastrointestinální onkologie


Autoři: Š. Suchánek
Působiště autorů: Interní klinika 1. LF UK a ÚVN – VFN v Praze
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2016; 70(5): 380
Kategorie: Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

jako každý podzim je páté číslo časopisu Gastroenterologie a hepatologie věnováno gastrointestinální onkologii. Toto téma nabývá každým rokem na významu, neboť pacientů s nádory trávicího a hepatobiliárního ústrojí v našich ambulancích a endoskopických vyšetřovnách přibývá. Pozitivní zprávou je, že dle posledních statistických údajů dochází k postupnému a trvalému poklesu incidence a mortality kolorektálního karcinomu (CRC – colorectal cancer). Je evidentní, že k tomu přispělo i naše společné úsilí při screeningu tohoto zhoubného onemocnění. Při porovnání roku 2000 (začátek Národního programu screeningu CRC) a roku 2013 (aktuálně dostupná data) pozorujeme pokles incidence o 8 % a mortality o 17,5 %. ČR se zároveň posunula v mezinárodním srovnání incidence z nelichotivého prvního místa na místo páté, v mortalitě dokonce až na místo deváté. Věřím, že tento příznivý trend se ještě zvýrazní v epidemiologických ukazatelích z roku 2014 a 2015 (údaje jsou dostupné s dvouletým zpožděním), kde se projeví dopad přechodu na populační screening CRC, který byl zahájen v lednu 2014. Již nyní je známo, že účast cílové populace se v roce 2014 zvýšila na 30,8 %. V témže roce došlo také k nárůstu testů na okultní krvácení do stolice (TOKS) o 30 % a preventivních kolonoskopií o 11 % (TOKS pozitivní kolonoskopie o 34 % a screeningové kolonoskopie o 85 %). Podrobný rozbor tohoto tématu najdete v článku dr. Gregy.

Nárůst screeningových vyšetření s sebou ale přinesl také prodloužení čekací doby na kolonoskopii. Velmi přehledně o tom pojednává příspěvek dr. Krále, který v roce 2015 provedl se svým týmem telefonický průzkum v 166 Centrech pro screeningovou kolonoskopii. Dle jejich zjištění byly čekací doby v průměru 64 dne, delší v Čechách (70,8 dnů) než na Moravě (53 dnů). Nebyl významný rozdíl mezi nemocničními a ambulantními zařízeními. Bylo by jistě zajímavé provést podobný průzkum i v současnosti, kdy byla první fáze adresného zvaní ukončena a v praxi se zdá, že zájem o preventivní kolonoskopie opadá. V této souvislosti bude důležité, zda postoj Ministerstva zdravotnictví ČR k pokračování adresného zvaní bude odpovídat původním plánům o udržitelnosti projektu.

Problematika kolorektální neoplazie je zpracována ve velmi přehledném a didaktickém příspěvku dr. Falta, který novou formou (videokazuistika) předkládá moderní metodu endoskopické léčby lokální reziduální neoplazie („full-thickness“ resekce). Článek je provázen bohatou a kvalitní fotodokumentací a vlastní video lze zhlédnout na webových stránkách časopisu www.csgh.info.

V ČR (stejně jako v ostatních vyspělých zemích) dochází k poklesu incidence a mortality karcinomu žaludku, onemocnění s vážnou a obvykle nepříznivou prognózou, která závisí zejména na stadiu onemocnění v době diagnózy. Dr. Pazdírek ve svém příspěvku popisuje vlastní studii dlouhodobých výsledků pacientů po radikálních resekčních výkonech. Pro dlouhodobé přežití je zásadní více než 60% podíl histologicky negativních uzlin z celkového počtu všech vyšetřených uzlin.

Nádorem, u kterého se epidemiologické charakteristiky bohužel nemění, je karcinom pankreatu. Tímto tématem se zabývají přehledný článek prof. Rysky z pohledu chirurgického a vlastní studie dr. Vočky z pohledu onkologického. Prof. Ryska uvádí, že totální pankreatektomie má v přežívání a hodnocení kvality života stejné výsledky jako parciální resekce. Dr. Vočka uzavírá svůj příspěvek příznivým sdělením, že modifikovaný režim FOLFIRINOX může vést u pacientů s pokročilým nádorem a dobrým vý- konnostním stavem ke značnému prodloužení času do progrese a celkového přežívání při zachování dobré kvality života nemocných.

Vyzvané články uzavírá kazuistika dr. Shona o maligním melanomu metastazujícím do trávicího traktu. Kromě popisu případu (s vysoce kvalitní fotodokumentací) podává souhrnné informace o tomto agresivním nádoru.

Věřím, že Vás články zaujmou a v případě Vašeho zájmu o toto téma si Vás dovoluji pozvat na první ročník Národního kongresu gastrointestinální onkologie, který se koná v pražském hotelu Diplomat ve dnech 3.–5. listopadu 2016. Jeho součástí je Endoskopický workshop pořádaný 2. listopadu 2016 v ÚVN Praha, s tréninkem na animálních a mechanických modelech a zejména video-live přenosy, kterých se zúčastní přední světoví (prof. Prateek Sharma z USA a doc. Wu Qi z Číny) i tuzemští endoskopisté. Upoutávky najdete uvnitř časopisu a na webových stránkách kongresu (www.gioncology2016.org).

Přeji inspirativní čtení a kvalitní vzdělávací a endoskopický zážitek.


MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.

Interní klinika 1. LF UK a ÚVN – VFN v Praze

U Vojenské nemocnice 1200

169 02 Praha 6

stepan.suchanek@uvn.cz


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 5

2016 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se