Digestivní endoskopie a endoterapie


Autoři: O. Urban
Působiště autorů: Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovická nemocnice a.  s., Ostrava
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2016; 70(3): 198
Kategorie: Editorial

Vážení čtenáři,

několik let po sobě mám tu čest napsat editorial k endoskopickému číslu našeho časopisu a také letos mohu bez dlouhého přemýšlení začít větou: digestivní endoskopie se rychle rozvíjí. Je to patrné jak v úrovni organizační, tak technologické a metodické. Podle mého názoru se jedná o jednu z nejvíce inovativních oblastí medicíny.

Z odborného hlediska lze konstatovat, že naše země drží s endoskopickým rozvojem krok. Endoskopické metody jsou našim pa­cientům dostupné bez omezení a v solidní kvalitě. Hlavní problém české digestivní endoskopie v současné době leží mimo náš odborný dosah a spočívá v neschopnosti administrátorů zdravotnictví reflektovat náš rozvoj v systému úhrad. Důsledkem je např. prodlužování čekací doby na screeningovou koloskopii nebo podnákladová úhrada moderní endoskopické léčby v klasifikačním systému DRG.

Své odborné sebevědomí projevujeme poměřováním s nejlepšími a podporou slabších. Proto Česká gastroenterologická společnost v roce 2015 podepsala memorandum o spolupráci s Beninskou gastroenterologickou společností, která přináší první výsledky. Díky Vaší podpoře mohly být v Beninu očkovány desítky dětí proti hepatitidě B a díky velkorysé podpoře gastroenterologa MU Dr. Karla Paigera, CSc., je v jedné oblasti Beninu dostupná abdominální sonografie.

S Beninem začínáme spolupracovat také odborně. Věnujte pozornost kazuistickému sdělení předsedy Beninské gastroenterologické společnosti prof. A. R. Kpos­sou popisujícímu nepříznivý průběh hepatitidy A u nedostatečně imunizované pa­cientky španělského původu po příjezdu do Beninu.

Další kazuistika je z pera dr. M. Ďurovcové z Ostravy a upozorňuje na problematiku subepiteliálních lézí žaludku, do jejichž diferenciální dia­gnostiky patří rovněž lymfom. Autorka ukazuje, že správně indikovaná endosonografie s odběrem tkáně na cytologické nebo histologické vyšetření může zásadně změnit terapeutický postup.

Mistrem endoskopického přístupu submukózním tunelem je v naší zemi doc. J. Martínek z Prahy. Jeho popis endoskopicky odstraněného gastrointestinálního stromálního nádoru jícnu je prvním publikovaným případem v Česku a jedním z prvních v Evropě.

Dalším zajímavým sdělením je reference o úspěšné endoskopické redukci volvulu sigmatu následované elektivním chirurgickým řešením autorky dr. I. Mikoviny Kajzrlíkové z Frýdku-Místku.

Velice inovativním segmentem digestivní endoskopie je endoskopická ultrasonografie (EUS). Vedle jejího standardního využití v dia­gnostice se aktuálně rozvíjí EUS-navigovaná endoterapie. V případě EUS-navigované (nebo asistované) drenáže pankreatických tekutinových kolekcí se jedná již o standard péče. Objevují se však postupy nové, jejichž pozice v terapeutických algoritmech není zatím jednoznačně určena. Tyto postupy vyžadují přístup expertů a jsou materiálově vysoce náročné. V tomto čísle časopisu o nich referuje dr. M. Kliment pracující v Berlíně.

Dr. M. Šachlová z Brna se ve své práci věnuje problematice neuroendokrin­ních nádorů v gastroenterologické praxi. Jedná se o často náhodné endoskopické nálezy, které mohou být v mnoha případech řešeny endoskopickou resekcí. Autorka zdůrazňuje význam mezioborové spolupráce.

Dr. L. Benešová z Prahy publikuje výsledky grantového projektu, jehož cílem bylo vyšetření frekvence somatických mutací a genových amplifikací u českých pa­cientů s karcinomem žaludku a identifikace skupiny genových amplifikací, které by mohly sloužit k odhadu prognózy pa­cientů.

Dr. O. Urban z Ostravy je autorem přehledného článku o cholangiopankreatoskopii. Tato endoskopická metoda je v technologicky nové podobě využívána již na více než 10 pracovištích v Česku. Hlavními indikacemi jsou indeterminovaná stenóza žlučových cest a navigace intraduktální léčby obtížné choledocholitiázy.

Do tohoto čísla Gastroenterologie a hepatologie přispěli autoři a spoluautoři pracující ve třech zemích Evropy (Česká republika, Německo, Švédsko) a jedné země Afriky (Benin). Patří jim můj velký dík za to, že připravili čtenářům inspirativní četbu.

Všem čtenářům přeji veselé léto a příjemné chvíle nad stránkami našeho časopisu, ať již papírovými nebo elektronickými.


MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.

koeditor sekce digestivní endoskopie

ondrej.urban@vtn.agel.cz


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 3

2016 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se