Jubilejní rok 2016…


Autoři: M. Lukáš
Působiště autorů: Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE I. V. F. a. s., Praha
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2016; 70(1): 7
Kategorie: Editorial

Milé kolegyně a kolegové,

na začátku nového, 70. ročníku našeho časopisu přijměte upřímné přání pevného zdraví a všeho dobrého v roce 2016. Rádi bychom Vás informovali o dalších záměrech, které chce v tomto roce vedení časopisu Gastroenterologie a hepatologie realizovat.

V listopadu 2015, v průběhu úspěšného 33. českého a slovenského gastroenterologického kongresu v Praze, se mimo jiných důležitých setkání uskutečnilo také zasedání redakční rady, na kterém byl vytvořen plán rozvoje časopisu pro rok 2016. Shodli jsme se, že celý nový ročník by měl být směřován ke zlepšení odborné a formální kvality tak, aby v následujícím roce 2017 bylo reálné přijetí periodika do databáze MEDLINE. K tomuto cíli směřují veškeré naše aktivity i určité změny, které chystáme provést v tomto roce. O jaké úpravy se jedná? V každém čísle bychom rádi zveřejnili původní práci v angličtině a anglická abstrakta všech článků budou korigována zahraniční agenturou Bioedit tak, aby text odpovídal nejpřísnějším kritériím. Povzbuzením pro mladé autory by mělo být vyhlášení cen pro dvě nejlepší původní práce za rok 2016, které budou ohodnoceny částkou 30 000 Kč, na kterých se bude podílet odborná společnost a nakladatelství časopisu. Předpokládáme, že rozšíření o sekci věnovanou dětské gastroenterologii a hepatologii by nejen mohlo zvýšit zájem o náš časopis ze strany pediatrů, ale také by mělo poskytovat cenné informace pro praktické gastroenterology a hepatology pro dospělé. Redakční rada prodělala malou obměnu, kdy za odstoupivšího koeditora doc. MU Dr. Jana Martínka, Ph.D. AGAF, byl do redakční rady kooptován doc. MU Dr. Tomáš Hucl, Ph.D., kterého blíže představujeme na straně 74.

Webové stránky časopisu prodělaly v posledních měsících rovněž významné změny. Čtenář a navštěvovatel našich webových stránek mohl zjistit, že od listopadu 2015 máme digitalizovaná všechna čísla všech ročníků časopisu, a to od dubna 1947 až do současnosti. Neustále se snažíme vylepšit vyhledávání a přehlednost webových stránek časopisu. Upravujeme autodidaktický test v tom směru, že v případě správného zodpovězení a vyplnění otázek „online“ přijde čtenáři automaticky certifikát poskytující 2 kredity České lékařské komory do kontinuálního postgraduálního vzdělávání lékařů. Koncem minulého roku byla zavedena nová sekce „In pres­s“, kde jsou „online“ zveřejňovány práce ještě před tištěnou publikací. Smyslem je urychlení veřejné prezentace práce, která by musela v některých případech čekat několik měsíců na vydání v časopisu.

Trochu jsme se snažili upravit vzhled titulní stránky, kde podkreslená maketa lidského těla byla nahrazena obrázkem, který se vztahuje k hlavnímu tématu čísla. Mimochodem, věděli byste, co obrázek na obálce znázorňuje? Není to mořské dno ani akvárium, ale pohled rastrovacím elektronovým mikroskopem na drobný vředovitý defekt na sliznici tlustého střeva u nemocného s ulcerózní kolitidou.

V tomto roce zakončeném šestkou nás čeká řada významných historických výročí, z nichž to nejvýznamnější a nepřehlédnutelné je 700. výročí narození římského císaře a českého krále Karla IV.(14. 5. 1316). Pro gastroenterologa zaujatého problematikou střevních zánětů je však dobré připomenout také to, že před 70 lety, v roce 1946, ukončil tehdejší dr. Mařatka práce na své monografii Colitis ulcerosa, první a dnes již legendární spis v českém odborném písemnictví, který se systematicky zabývá idiopatickými střevními záněty. K jejímu vydání v nakladatelství Česká grafická unie, a. s. v Praze však došlo až krátce po únorovém puči v dubnu 1948. Je namístě poznamenat, že monografie posloužila autorovi také jako habilitační spis a Z. Mařatka byl na dlouhých 42 let posledním, kdo na 1. LF UK v Praze svoji habilitační tezi musel obhajovat v řádném řízení. Bohužel, pro několik dalších generací lékařů měl habilitační proces jiné, především politicko-společenské pozadí.

Kvalitní a respektovaný časopis nelze vymyslet a nemůže vzniknout nějakým rozhodnutím, musí být podložen systematickou prací a měl by vycházet z potřeb příslušné odborné komunity, z jejich schopností a požadavků. Prosíme, abyste se aktivně zapojili do společného díla a přispěli radami, postřehy a především odbornými příspěvky, abychom vytouženou metu, jež je vstupem mezi prestižní periodika, kterou je indexace v časopisecké databázi MEDLINE, v roce 2017 dosáhli.

Za redakci časopisu Gastroenterologie a hepatologie

prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

šéfredaktor časopisu

milan.lukas@email.czŠtítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 1

2016 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se