Novinky v roce 2015


Autoři: M. Lukáš
Působiště autorů: Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE I. V. F. a.  s. a Ústav lékařské bio­chemie a laboratorní diagnostiky, 1. LF UK a VFN v Praze
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2015; 69(1): 7-8
Kategorie: Editorial

Vážené kolegyně a kolegové, milí čtenáři,

na počátku roku 2015 vstupujeme do dalšího, již pátého ročníku upravené verze časopisu, který během této doby změnil podstatně vzhled a do určité míry také obsah. Celkově však jde o ročník 69., neboť časopis byl založen legendárními postavami české gastroenterologie na jaře 1947 pod názvem Gastro‑Enterologia Bohema (podrobněji viz webové stránky časopisu).

Redakce časopisu považuje za vhodné informovat čtenářskou obec o nové koncepci, se kterou vstupujeme do dalšího ročníku periodika. Je pochopitelné, že na prvním místě zůstává snaha dosáhnout spokojenosti u odborné veřejnosti, aby zájemci o naše obory nacházeli v časopisu zajímavá témata, poučení pro klinickou práci i pro další výzkumnou činnost. Celkový trend stanovený v roce 2011 se nebude podstatně měnit, i když ně­kte­ré úpravy jsou v novém ročníku nezbytné. Stejně jako v minulých letech, také v letošním ročníku bude „lite motivem“ snaha o vytvoření vedoucího tématu pro každé číslo. „Velká“ nosná témata se měnit nebudou, čtenáři naleznou problematiku IBD, terapeutickou endoskopii, gastrointestinální onkologii, klinickou a experimentální gastroenterologii a hepatologii.

V letošním roce přibude ještě jedno téma, kterým je dětská gastroenterologie a hepatologie. Důvod je zřejmý a je podmíněn vzrůstající četností onemocnění trávicí trubice a jater, především autoimunitně podmíněných, v přechodovém –  adolescentním věku. S těmito pa­cienty se setkávají odborníci z řad pediatrů, ale také gastroenterologové a hepatologové se zaměřením na dospělé pa­cienty. I když projevy trávicích a jaterních chorob v dětském, resp. v adolescentním věku jsou podobné jako u dospělých, přesto existují významné rozdíly v dia­gnostice i v terapii mezi oběma skupinami. Z tohoto důvodu bylo nutné rozšířit spektrum koeditorů právě o odborníky z řad pediatrů, kteří se uvedené problematice věnují. Máme radost přivítat na palubě redakční rady MU Dr. Katarinu Mitrovou, Ph.D. (Praha), která se bude podílet za českou stranu, a MU Dr. Ivetu Čiernou, PhD. (Bratislava), jež má stejný úkol za stranu slovenskou. Podrobnější představení nových koeditorek a nového člena mezinárodní redakční rady –  významného, světově proslulého odborníka na terapeutickou endoskopii, jihokorejského prof. Moona, přinášíme v závěru tohoto čísla časopisu na str. 86.

Druhou menší změnou v tomto ročníku bude snaha o rovnoměrné pokrytí všech odborných sekcí v každém čísle časopisu tak, aby ve všech číslech našli příslušní specialisté pro sebe zajímavá témata.

Třetí změnou je uvedení nové speciální části, kterou jsme označili jako „Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství“, ve které nás budou oslovení specialisté z jiných podoborů interního lékařství informovat o novinkách, které mají přesah do našich oborů gastroenterologie a hepatologie. V příštím čísle časopisu bude uveden přehledný článek prof. Bultase o rizicích krvácení do trávicího traktu při moderní antikoagulační léčbě přímými inhibitory trombinu dabigatranem.

Čtvrtá změna spočívá v pravidelném zařazování nejméně jednoho článku v anglickém jazyce, který bude vybrán a přeložen, pochopitelně se souhlasem autora, podle tématu a kvality zpracovaní redakční radou. Tento počin je motivován dosáhnutím přijetí indexace do časopisecké databáze Medline při další žádosti, kterou plánujeme na rok 2016.

Možná že jste zaznamenali, že koncem roku 2014 byly uvedeny do plného provozu nové webové stránky časopisu, které jsou interaktivní a umožňují vyhledávání požadovaných článků na vyšší úrovni. Současně budou od druhého čísla tohoto ročníku zařazovány všechny články přijaté k publikaci okamžitě v podobě „on‑line first“, které dovolují, aby zainteresovaný předplatitel měl možnost se okamžitě s článkem seznámit a nemusel čekat, až bude ve dvouměsíčních intervalech zveřejněn nejprve v papírové podobě a později také na webových stránkách. Každý předplatitel si může vytvořit na webových stránkách vlastní miniknihovnu, do které si může ukládat vybrané články, ke kterým se bude vracet.

V souvislosti s pokračující rekonstrukcí webových stránek České gastroenterologické společnosti je nutné zmínit, že zde byl vytvořen velký prostor pro diskuzní fórum, který dříve chyběl. To je důvod, proč bude tato sekce přesunuta na jiné médium a v našem časopise se již objevovat nebude. Zároveň se budeme snažit zmenšit prostor pro osobní zprávy a informace z významných kongresů, které přesuneme rovněž na webové stránky časopisu a gastroenterologické společnosti.

V průběhu letošního roku bychom chtěli pokračovat v digitalizaci jednotlivých ročníků časopisu. Zatím je digitalizováno deset ročníků až do roku 2005. Starší ročníky časopisu, zvláště ty, které byly vydávané před rokem 1990, mají význam především dokumentační a historický, nicméně mimořádná historie časopisu, která je téměř 70letá, je pro nás zavazující a je jasným imperativem, aby byla rozsáhlá knihovna časopisu uchována i v nové mediální podobě pro příští generace.

Těšíme se na práci s časopisem i v tomto roce 2015 a pevně doufáme, že jednotlivá čísla budou sloužit k osvěžení, pochopení a radosti všem čtenářům, kteří se chorobami trávicího ústrojí a jater dlouhodobě zabývají.


prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
vedoucí redaktor časopisu
milan.lukas@email.cz


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 1

2015 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×