Biologická léčba nemá vliv na výsledky endoskopické balónkové dilatace u pacientů s Crohnovou nemocí


Autoři: I. Romanko 1,2;  M. Bortlík 1,3;  D. Ďuricová 1,4;  M. Lukáš Jr 1;  N. Machková 1;  V. Hrubá 1;  K. Mitrová 1;  M. Lukáš 1,5
Působiště autorů: Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE I. V. F. a. s., Praha 1;  III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze 2;  Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha 3;  Ústav farmakologie, 1. LF UK, Praha 4;  Ústav lékařské bio chemie a laboratorní diagnostiky, 1. LF UK v Praze 5
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2015; 69(1): 33-37
Kategorie: IBD: původní práce
doi: 10.14735/amgh201533

Souhrn

U pacientů s Crohnovou nemocí existuje značné riziko recidivujících stenóz i poté, co podstoupili operaci. Endoskopická balonková dilatace je ve vybraných případech přijatelnou alternativou k chirurgické léčbě.

Metody:
Provedli jsme retrospektivní analýzu výsledků endoskopické balonkové dilatace u pacientů s Crohnovou nemocí léčených na našem pracovišti. Cílem bylo posoudit účinnost a bezpečnost balonkové dilatace a vliv bio­logické léčby a dalších faktorů na její výsledky.

Výsledky:
V období od května 2007 do prosince 2013 jsme provedli 220 balonkových dilatací u 109 pacientů s Crohnovou nemocí. Z technického hlediska byl zákrok úspěšný (průchodnost oblasti postižené strikturou po dilataci) v 77 % případů, klinická úspěšnost byla zaznamenána v 75 % případů. Technická úspěšnost byla spojena se signifikantně delším trváním klinického účinku (10 měsíců vs 4,5 měsíců; p < 0,001) a s nižším rizikem chirurgického zákroku (14 vs 29 %; p = 0,02). Z hlediska rizika nutnosti operace byly zaznamenány příznivější výsledky v případě dilatace anastomotických striktur než u primárních stenóz (11 vs 42 %, p < 0,001). Konkomitantní bio­logická léčba neměla vliv na klinický účinek dilatace ani na riziko nutnosti chirurgického zákroku. Závažné komplikace byly pozorovány ve 2 % případů (tři případy krvácení a jeden případ perforace).

Závěr:
Balonková dilatace je účinná a bezpečná léčebná metoda zejména u pacientů s anastomotickými strikturami. Technicky úspěšné zákroky jsou spojeny s delším trváním klinického účinku a s nižším rizikem chirurgického zákroku. Biologická léčba nemá na výsledek dilatační léčby vliv.

Klíčová slova:
Crohnova nemoc –  balonková dilatace –  stenóza –  bio­logická léčba

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Doručeno:
9. 1. 2015

Přijato:
8. 2. 2015


Zdroje

1. Cosnes J, Cattan S, Blain A et al. Long‑term evolution of disease behavior of Crohn ́s disease. Inflamm Bowel Dis 2002; 8(4): 244– 250.

2. Paine E, Shen B. Endoscopic therapy in inflammatory bowel diseases (with videos). Gastrointest Endosc 2013; 78(6): 819– 835. doi: 10.1016/ j.gie.2013.08.023.

3. Peyrin‑Biroulet L, Loftus EV Jr, Colombel JF et al. The natural history of adult Crohn‘s disease in population‑based cohorts. Am J Gastroenterol 2010; 105(2): 289– 297. doi: 10.1038/ ajg.2009.579.

4. Felley C, Vader JP, Juillerat P et al. Appropriate therapy for fistulizing and fibrostenotic Crohn’s disease: Results of a multidisciplinary expert panel –  EPACT II. J Crohns Colitis 2009; 3(4): 250– 256. doi: 10.1016/ j.crohns.2009.06.001.

5. Lewis RT, Maron DJ. Efficacy and complications of surgery for Crohn’s dis­ease. Gastroenterol Hepatol 2010; 6(9): 587– 596.

6. Hommes DW, van Deventer SJ. Endoscopy in inflammatory bowel diseases. Gastroenterology 2004; 126(6): 1561– 1573.

7. Bortlík M, Bouzková E, Machková N et al. Postavení endoskopické dilatace v léčbě pooperačních stenóz u nemocných s Crohnovou chorobou. Endoskopie 2010; 19(3 a 4): 121– 124.

8. Thienpont C, D ́Hoore A, Vermeire S et al.Long‑term outcome of endoscopic dilatation in patients with Crohn ́s disease is not affected by disease activity or medical therapy. Gut 2010; 59(3): 320– 324. doi: 10.1136/ gut.2009.180182.

9. Costa J, Magro F, Caldeira D et al. Infliximab reduces hospitalizations and surgery interventions in patients with inflammatory bowel disease: a systematic review and meta‑analysis. Inflamm Bowel Dis 2013; 19(10): 2098– 2110. doi: 10.1097/ MIB.0b013e 31829936c2.

10. Lukáš M, Adamec S, Bortlík M et al. Balonová dilatace pooperačních stenóz u Crohnovy choroby. Endoskopie 2004; 13: 27– 31.

11. Gustavsson A, Magnuson A, Blomberg B et al. Endoscopic dilation is an efficacious and safe treatment of intestinal strictures in Crohn`s disease. Aliment Pharmacol Ther 2012; 36(2): 151– 158. doi: 10.1111/ j.1365– 2036.2012.05146.x.

12. Honzawa Y, Nakase H, Matsuura M et al. Prior use of immunomodulatory drugs improves the clinical outcome of endoscopic baloon dilation for intestinal stricture in patients with Crohn`s disease. Dig Endosc 2013; 25(5): 535– 543. doi: 10.1111/ den.12029.

13. Gustavsson A, Magnuson A, Blomberg B et al. Smoking is a risk factor for recur­rence of intestinal stricture after endoscopic dilation in Crohn`s disease. Aliment Pharmacol Ther 2013; 37(4): 430– 437. doi: 10.1111/ apt.12176.

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 1

2015 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×