Autodidaktický test: IBD


Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2015; 69(1): 90
Kategorie: Autodidaktický test

1. Chirurgická technika označovaná jako Advancement Flap umožňuje:

 • a) neresekční léčbu krátkých stenóz tenkého střeva u nemocných s Crohnovou chorobou
 • b) drenáž perianálních píštělí a abscesů
 • c) zhojení dlouhodobě drenovaných perianálních píštělí
 • d) zhojení vnitřních, především enteroenterálních píštělí

2. Protilátka proti integrinovým receptorům α4β1 a α4β7 se jmenuje:

 • a) vedolizumab
 • b) certolizumab
 • c) etrolizumab
 • d) natalizumab

3. Topické (lokální) formy mesalazinu jsou v léčbě nemocných s UC:

 • a) stejně účinné jako topické kortikosteroidy
 • b) účinnější než topické formy kortikosteroidů
 • c) kontraindikovány při současné terapii anti‑TNFα protilátkami
 • d) méně účinné než při terapii Crohnovy choroby

4. V klinické studii GEMINI I bylo v týdnu 6 dosaženo klinické remise u:

 • a) asi 47 % pa­cientů léčených vedolizumabem
 • b) 35 % pa­cientů v placebové skupině
 • c) více pa­cientů než v týdnu 52
 • d) přibližně 17 % pa­cientů léčených vedolizumabem

5. Jednoznačným rizikovým faktorem pooperačních komplikací je tato předoperační medikamentózní terapie:

 • a) podávání vedolizumabu u nemocných s UC
 • b) azathioprin v dávce 2mg/kg a vyšší
 • c) prednisolon v dávce 20mg/den a více
 • d) infliximab podaný v posledním měsíci před chirurgickým výkonem

6. Označte správnou odpověď:

 • a) v současné době nemáme dostatek informací k posouzení vlivu předoperační léčby anti‑TNF protilátkami na výskyt peri- a pooperačních komplikací
 • b) bezpečný interval mezi poslední dávkou bio­logika a operačním výkonem jsou čtyři týdny
 • c) před plánovaným chirurgickým výkonem u nemocných s Crohnovou chorobou je nutno snížit dávku azathioprinu na maximálně 1mg/kg
 • d) podání anti‑TNF protilátek v před-operačním období snižuje výskyt infekčních pooperačních komplikací

7. Hodnota fekálního kalprotektinu u nemocných s IBD koreluje především s:

 • a) kvalitou života
 • b) endoskopickým nálezem
 • c) indexem aktivity Crohnovy choroby (CDAI)
 • d) titrem pANCA

8. Předpokládaným hlavním mechanizmem pozitivního efektu autologní transplantace hematopoetických kmenových buněk u nemocných s CN je:

 • a) zvýšení aktivity systému přirozené imunitní odpovědi včetně zvýšené produkce defenzinů
 • b) pozitivní protiinfekční působení transplantace
 • c) zvýšení produkce steroidů v kůře nadledvin s následným protizánětlivým efektem
 • d) tzv. reset imunitního systému, tj. obnovení odpovídavosti na dříve neúčinnou medikamentózní terapii

9. Pro imunogenicitu vedolizumabu platí, že:

 • a) je podle dosavadních informací podstatně nižší ve srovnání s infliximabem
 • b) nebyla v dosud provedených studiích hodnocena
 • c) je minimálně stejná, nebo i vyšší ve srovnání s infliximabem
 • d) je příčinou alergických infuzních reakcí až u 10 % pa­cientů

10. Vzorek stolice určený ke stanovení hladiny fekálního kalprotektinu by měl být analyzován:

 • a) nejpozději do dvou hodin po odběru
 • b) do dvou týdnů po odběru vzorku
 • c) do tří dnů po jeho odběru
 • d) do jednoho měsíce za předpokladu, že je uložen v lednici

Odpovědi na otázky vyplňte po přihlášení na webových stránkách časopisu www.csgh.info.

Jeden vylosovaný výherce získá za správně vyplněný test finanční odměnu ve výši 1 000 Kč.


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 1

2015 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se