Autodidaktický test: IBD


Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2015; 69(1): 90
Kategorie: Autodidaktický test

1. Chirurgická technika označovaná jako Advancement Flap umožňuje:

 • a) neresekční léčbu krátkých stenóz tenkého střeva u nemocných s Crohnovou chorobou
 • b) drenáž perianálních píštělí a abscesů
 • c) zhojení dlouhodobě drenovaných perianálních píštělí
 • d) zhojení vnitřních, především enteroenterálních píštělí

2. Protilátka proti integrinovým receptorům α4β1 a α4β7 se jmenuje:

 • a) vedolizumab
 • b) certolizumab
 • c) etrolizumab
 • d) natalizumab

3. Topické (lokální) formy mesalazinu jsou v léčbě nemocných s UC:

 • a) stejně účinné jako topické kortikosteroidy
 • b) účinnější než topické formy kortikosteroidů
 • c) kontraindikovány při současné terapii anti‑TNFα protilátkami
 • d) méně účinné než při terapii Crohnovy choroby

4. V klinické studii GEMINI I bylo v týdnu 6 dosaženo klinické remise u:

 • a) asi 47 % pa­cientů léčených vedolizumabem
 • b) 35 % pa­cientů v placebové skupině
 • c) více pa­cientů než v týdnu 52
 • d) přibližně 17 % pa­cientů léčených vedolizumabem

5. Jednoznačným rizikovým faktorem pooperačních komplikací je tato předoperační medikamentózní terapie:

 • a) podávání vedolizumabu u nemocných s UC
 • b) azathioprin v dávce 2mg/kg a vyšší
 • c) prednisolon v dávce 20mg/den a více
 • d) infliximab podaný v posledním měsíci před chirurgickým výkonem

6. Označte správnou odpověď:

 • a) v současné době nemáme dostatek informací k posouzení vlivu předoperační léčby anti‑TNF protilátkami na výskyt peri- a pooperačních komplikací
 • b) bezpečný interval mezi poslední dávkou bio­logika a operačním výkonem jsou čtyři týdny
 • c) před plánovaným chirurgickým výkonem u nemocných s Crohnovou chorobou je nutno snížit dávku azathioprinu na maximálně 1mg/kg
 • d) podání anti‑TNF protilátek v před-operačním období snižuje výskyt infekčních pooperačních komplikací

7. Hodnota fekálního kalprotektinu u nemocných s IBD koreluje především s:

 • a) kvalitou života
 • b) endoskopickým nálezem
 • c) indexem aktivity Crohnovy choroby (CDAI)
 • d) titrem pANCA

8. Předpokládaným hlavním mechanizmem pozitivního efektu autologní transplantace hematopoetických kmenových buněk u nemocných s CN je:

 • a) zvýšení aktivity systému přirozené imunitní odpovědi včetně zvýšené produkce defenzinů
 • b) pozitivní protiinfekční působení transplantace
 • c) zvýšení produkce steroidů v kůře nadledvin s následným protizánětlivým efektem
 • d) tzv. reset imunitního systému, tj. obnovení odpovídavosti na dříve neúčinnou medikamentózní terapii

9. Pro imunogenicitu vedolizumabu platí, že:

 • a) je podle dosavadních informací podstatně nižší ve srovnání s infliximabem
 • b) nebyla v dosud provedených studiích hodnocena
 • c) je minimálně stejná, nebo i vyšší ve srovnání s infliximabem
 • d) je příčinou alergických infuzních reakcí až u 10 % pa­cientů

10. Vzorek stolice určený ke stanovení hladiny fekálního kalprotektinu by měl být analyzován:

 • a) nejpozději do dvou hodin po odběru
 • b) do dvou týdnů po odběru vzorku
 • c) do tří dnů po jeho odběru
 • d) do jednoho měsíce za předpokladu, že je uložen v lednici

Odpovědi na otázky vyplňte po přihlášení na webových stránkách časopisu www.csgh.info.

Jeden vylosovaný výherce získá za správně vyplněný test finanční odměnu ve výši 1 000 Kč.


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 1

2015 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MAPA ROUŠEK Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.