Trochu IBD na úvod


Autoři: M. Bortlík
Působiště autorů: Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE I. V. F. a. s., a Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2014; 68(1): 8-9
Kategorie: Editorial

Vážení čtenáři, milí kolegové,

stalo se již tradicí, že nový ročník časopisu otevírá číslo věnované idiopatickým střevním zánětům (IBD). I tentokrát máte tedy možnost zaměřit svou pozornost na onemocnění, která sice nepatří k nejčastějším, nicméně svým nevyzpytatelným průběhem a pestrým klinickým obrazem patří k tomu nejzajímavějšímu, co lze v gastroenterologii zažít. Co tedy zažijete s právě vycházejícím číslem Gastro­enterologie a hepatologie?

Základem tohoto čísla jsou čtyři články věnované IBD. Je potěšující, že převahu tvoří původní práce, jejichž úroveň, dle mého přesvědčení, splňuje kritéria impaktovaného časopisu. To ostatně můžete posoudit sami po jejich přečtení.

Již tradičně do zahajovacího čísla přispěla prim. Malíčková z oddělení klinické imunologie VFN a 1. LF UK v Praze [1]. Její dlouhodobý zájem o problematiku IBD jistě zaznamenal každý, kdo se v této oblasti pohybuje. Prim. Malíčková je vynikající imunoložka s bohatou klinickou zkušeností a velmi iniciativním a kreativním přístupem k mnoha aspektům problematiky IBD. Její záběr sahá od sérologické diagnostiky přes otázky mimostřevních projevů a komplikací až k problémům biologické terapie, zejména monitorace farmakokinetických markerů a sledování nežádoucích projevů této terapie, včetně potenciálních patogenetických mechanizmů (např. vliv DNAázy I na vznik kožních nežádoucích účinků biologik). V tomto čísle se vrací k již dříve publikované problematice ne­invazivního monitorování zánětlivé aktivity u pacientů s IBD a nabízí porovnání dnes již standardního měření fekálního kalprotektinu s markerem, který je specifický zejména pro neutrofilní typ zánětu – kalgranulinem C.

V dalším článku předkládá dr. Ko­s­trejová z gastroenterologického pracoviště Nemocnice Milostrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze retrospektivní analýzu vlivu infliximabu na výskyt pooperačních komplikací u nemocných s ulcerózní kolitidou (UC) [2]. Také MUDr. Kostrejová patří mezi známé postavy českého „světa IBD“ – entuziazmus a klinické zkušenosti se stovkami pacientů léčených konvenční i biologickou terapií ji řadí mezi přední odborníky oboru. Navíc, jako jedna z mála českých gastroenterologů, měla možnost dlouho­době velmi zblízka nahlížet pod pokličku špičkovému gastrointestinálnímu chirurgovi, MUDr. ­Sequensovi. A právě z jejich spolupráce vychází již zmíněný článek potvrzující bezpečnost infliximabu u nemocných podstupujících chirurgickou terapii UC.

Autorka další práce, doc. Zelinková z Bratislavy, je jednou ze skutečných „hvězd“ současné slovenské gastroenterologie. Po mnoha letech strávených na špičkových gastroenterologických pracovištích v západní Evropě (především na Erasmus University v Rot­terdamu) se vrátila na rodné Slovensko a spolu s dalšími kolegy vytvořila velmi silnou IBD skupinu na V. interní klinice Univerzitní nemocnice v Bratislavě. Tématem její práce je analýza ra­diační zátěže pacientů s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou léčených ­biologiky [3].

Přehledový článek zabývající se velmi specifickou problematikou primární sklerozující cholangitidy u IBD pacientů připravil kolektiv autorů pražského IKEM [4]. Prvním autorem je dr. Bajer, představitel nastupující generace hepatogastroenterologů. Téma PSC je pro IKEM tradiční a mnohaleté zkušenosti s transplantacemi jater u těchto pacientů byly detailně publikovány na stránkách Gastroenterologie a hepatologie v podzimním čísle uplynulého ročníku [5]. Čtenářům tohoto čísla se pak nabízí nejen velmi kvalitní a přehledná literární rešerše, ale i řada aktuálních informací vycházejících z vlastních a bohatých zkušeností tohoto prestižního pracoviště.

Závěrem připomenu několik zajímavých akcí s tematikou IBD, jež jsou plánovány na letošní rok. Před několika dny se v Kodani uskutečnil 9. kongres Evropské společnosti pro Crohnovu chorobu a ulcerózní kolitidu (ECCO), jehož se řada z vás zúčastnila. Na konec března jsou naplánovány dvě významné akce s mezinárodní účastí. Nejprve bude Praha hostit další z pravidelných ECCO workshopů (27. 3. 2014), v ČR se tento ­meeting koná poprvé v historii. A vzápětí poté, v pátek 28. 3. 2014, se bude na stejném místě (hotel Clarion, Praha) konat již 13. česko-slovenské IBD sympozium organizované oběma Pracovními skupinami. Další tradiční akce na nás čekají ve druhé polovině roku – v září sympozium Biologická léčba 2014 v ISCARE paláci Light­house a v prosinci velmi oblíbený Intenzivní kurz IBD pro mladé gastroenterology a zdravotní sestry. A není pochyb o tom, že téma IBD bude bohatě diskutováno i na dalších akcích organizovaných Českou gastroentero­logickou společností.

Přeji vám příjemný čas nejen na kongresech a sympoziích, ale i při čtení našeho časopisu.

MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.


koeditor sekce IBD

mbortlik@seznam.cz


Zdroje

1. Malíčková K, Bortlík M, Ďuricová D et al. Fekální kalgranulin C u nemocných s idiopatickými střevními záněty. Gastroent Hepatol 2014; 68(1): 10–13.

2. Kostrejová M, Bortlík M, Lukáš M et al. Infliximab nezvyšuje riziko časných pooperačních komplikací po trojdobé restorativní proktokolektomii s ileoanálním J-pouchem u nemocných s ulcerózní kolitidou. Gastroent Hepatol 2014; 68(1): 14–18.

3. Zelinková Z, Hlavatý T, Šturdík I et al. Potenciálne škodlivá expozícia radiačnému žiareniu u pacientov s nešpecifickými zápalovými ochoreniami liečenými biologickou liečbou. Gastroent Hepatol 2014; 68(1): 19–23.

4. Bajer L, Kamenář D, Sticová E et al. Idiopatický střevní zánět u pacientů s primární sklerozující cholangitidou – samostatný fenotyp IBD. Gastroent Hepatol 2014; 68(1): 24–35.

5. Drastich P, Bajer L, Wohl P et al. Transplantace jater pro primární sklerozující cholangitidu. Gastroent Hepatol 2013; 67(5): 413–420.

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 1

2014 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antiseptika a prevence ve stomatologii
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se