Standardy chirurgické léčby IBD – Karlovy Vary, 6.–9. 11. 2013


Autoři: O. Ryska
Působiště autorů: Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN, Praha
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2014; 68(1): 52
Kategorie: Různé: zprávy z akcí

Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty při ČGS JEP si zvolila jako hlavní úkol na rok 2013 připravit doporučené postupy chirurgické léčby IBD. Obdobný recentní dokument shrnující komplexně problematiku chirurgie IBD zatím v České republice chybí. Koordinátory celého úkolu se stali dr. Zuzana Šerclová a prof. Milan Lukáš. Již začátkem roku 2013 byly vymezeny jednotlivé tematické okruhy zahrnující nejen indikace a chirurgické techniky, ale i předoperační přípravu a řešení eventuálních komplikací. Každé téma měl za úkol zpracovat chirurg ve spolupráci s gastroenterologem tak, aby byla co nejvíce zohledněna spolupráce mezi těmito obory. První verze guidelines byly prezentovány na zasedání skupiny v polovině června 2013 v Čechticích, kde došlo k jejich koordinaci s doporučeními Evropské společnosti – ECCO (European Crohnʹs and Colitis Organisation) a úpravě pomocí konsenzuálního hlasování.

Finální doporučení byla prezentována v rámci samostatného bloku během 5. kongresu ČGS v Karlových Varech na začátku listopadu 2013. Jako první vystoupila dr. Zuzana Šerclová z Ústřední vojenské nemocnice v Praze, která uvedla standardy týkající se obecných principů chirurgické léčby IBD pacientů, nutných předoperačních vyšetření a předoperační nutriční přípravy. Na této části guidelines spolupracoval i prof. Lukáš a dr. Ďuricová z ISCARE a jsou zde zmíněny i postupy týkající se předoperačně užívané medikace včetně bio­logické léčby.

Akutní operace u pacientů s IBD měl na starosti prof. Gürlich z FN Královské Vinohrady spolu s dr. Prokopovou z FN Brno. Kromě indikací a načasování akutních, resp. subakutních výkonů zohledňují doporučení i adekvátní chirurgickou techniku. Diskuze k této přednášce po­ukázala i na problematiku preventivní apendektomie u pacientů s náhodným peroperačním nálezem Crohnovy choroby v iloecékální oblasti.

Doporučení týkající se elektivních operací u pacientů s Crohnovou nemocí připravila MUDr. Šerclová spolu s doc. Zbořilem z FN Brno. Tato část obsahuje přesné indikace chirurgické léčby a střevo šetřící techniky. Zmíněn je i přínos laparoskopického přístupu.

Elektivní operace u pacientů s ulcerózní kolitidou prezentoval dr. Örhalmi z FN Hradec Králové s dr. Hrdličkou z Polikliniky Budějovická Medicon v Praze. Doporučení se zaměřuje především na indikaci k restorativní proktokolektomii s ileopouch-anální anastomózou. Shrnuty byly i výhody, resp. nevýhody vícedobých výkonů.

Standardy léčby časných a pozdních pooperační komplikací prezentoval dr. Lisý z Vinohradské nemocnice, který na nich spolupracoval s doc. Drastichem z pražského IKEM. Definována byla základní klasifikace, incidence i rizikové faktory. Mimo léčbu obecných chirurgických komplikací se doporučení zaměřuje i na pozdní komplikace a funkční poruchy pouchů.

Poslední přednášku shrnující guidelines chirurgické léčby perianální choroby u pacientů s Crohnovou chorobou připravili dr. Ryska z ÚVN Praha a dr. Bortlík z ISCARE. Doporučení obsahuje vhodnou klasifikaci a algoritmus vyšetření perianální choroby stejně jako pravidla konzervativní a chirurgické léčby. Preferovány jsou především svěrač zachovávající techniky s prvořadým cílem zlepšení kvality života nemocných.

Všechny přednášky byly velmi věcné a řečníci byli dobře připraveni. Velký počet posluchačů v hlavním sále hotelu Thermal odrážel zájem gastroenterologů o problematiku IBD, i když tématem byla chirurgická léčba. Na tištěnou verzi guidelines se můžeme těšit v dohledné době v některém z českých periodik.

MUDr. Ryska Ondřej, Ph.D.

Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN

U vojenské nemocnice 1200

160 00 Praha 6

ondrejryska@centrum.cz


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 1

2014 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antiseptika a prevence ve stomatologii
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se