Autodidaktický test: IBD


Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2014; 68(1): 84
Kategorie: Autodidaktický test

1. Synonymem pro termín kalprotektin je:

 • a) kalgranulin C
 • b) kalgranulin A/B
 • c) protein S100A12
 • d) C-reaktivní protein

2. Ve vzorku stolice pacienta s ulcerózní kolitidou byla stanovena hodnota kalprotektinu 48 µg/g. Jak tuto situaci vyhodnotíte?

 • a) hodnota svědčí pro možnou komplikaci v podobě kolorektálního karcinomu
 • b) pacient je ve vysokém riziku počínajícího relapsu
 • c) nepovažuji kalprotektin za vyšetření přínosné u nemocných s UC
 • d) hodnota svědčí pro klidové stadium UC

3. U pacientů s UC léčených před chirurgickou léčbou infliximabem (IFX) platí, že:

 • a) výskyt krátkodobých pooperačních komplikací závisí na intervalu mezi poslední dávkou IFX a operací
 • b) pooperační komplikace se vyskytují méně často než u pacientů, kteří IFX nedostávali
 • c) výsledky studií neprokazují zvýšený výskyt komplikací po provedené operaci
 • d) signifikantně stoupá výskyt abscesů v malé pánvi po trojdobém chirurgickém výkonu

4. „Zlatým standardem“ chirurgické léčby UC je v současnosti:

 • a) totální proktokolektomie a terminální ileostomie
 • b) subtotální kolektomie a ileorektální anastomóza
 • c) levostranná hemikolektomie a kolorektální anastomóza
 • d) tzv. restorativní proktokolektomie s ileopouch-anální anastomózou

5. Mezi významné rizikové faktory pooperačních komplikací u pacientů s UC, kteří podstoupí chirurgickou léčbu, nepatří:

 • a) terapie azatioprinem po dobu delší než jeden rok
 • b) závažný celkový stav pacienta v době operace, např. malnutrice
 • c) dva měsíce trvající léčba prednisonem v dávce 20–30 mg denně
 • d) těžká ataka UC nereagující na vysokou dávku i.v. kortikosteroidů

6. Pro léčbu UC u nemocných se současnou PSC platí:

 • a) kortikosteroidy jsou preferovány před podáním aminosalicylátů z důvodu jejich příznivého vlivu na postižení žlučovodů
 • b) aminosalicyláty jsou zcela neúčinné v terapii střevního zánětu
 • c) thiopuriny prokazatelně oddalují nutnost transplantace jater
 • d) nebyl prokázán negativní vliv biologik na průběh PSC

7. Přibližná dávka záření, které je vystaven nemocný při provedení CT enterografie, se pohybuje:

 • a) kolem 1 mSv
 • b) kolem 10 mSv
 • c) přesahuje zpravidla 20 mSv
 • d) kolem 0,25 mSv

8. Za potenciálně škodlivou hodnotu kumulativní expozice ionizujícímu záření považujeme dávku:

 • a) 50–100 mSv
 • b) nad 10 mSv
 • c) do 20 mSv
 • d) 500 mSv a více

9. Pro primární sklerozující cholangitidu (PSC) platí:

 • a) postihuje nejčastěji mladé ženy ve věku 25 let
 • b) asi 5 % pacientů trpí současně ulcerózní kolitidou (UC)
 • c) nemocní se současnou UC mají obvykle typickou formu levostranného zánětu
 • d) nejčastěji je diagnostikována u mužů ve věku 30–40 let

10. Které z uvedených komplikací se častěji vyskytují u nemocných s PSC a UC?

 • a) pouchitida po chirurgické léčbě
 • b) nodózní erytém
 • c) periferní artritida
 • d) uveitida

Odpovědi na otázky vyplňte po přihlášení na webových stránkách časopisu www.csgh.info.

Jeden vylosovaný výherce získá za správně vyplněný test finanční odměnu ve výši 1 000 Kč.


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 1

2014 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se