Životní jubileum prof. Miroslava Zavorala


Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2013; 67(5): 443
Kategorie: Různé: osobní zprávy

Životního jubilea 60 let se dožívá 28. listopadu 2013 významný představitel české gastroenterologie, prof. Miroslav Zavoral (obr. 1). Jubilant promoval na 1. LF UK v Praze v roce 1980 a svou profesní dráhu zahájil na Interní klinice IPVZ v Ústí nad Labem. Jeho přednostou byl doc. Jaroslav Bitter a jeho pracoviště m­ělo vysokou úroveň. V tomto prostředí vystihl dr. Zavoral velkou perspektivu gastroenterologie a zvolil si ji jako hlavní předmět svého zájmu. Přitom se jevil od začátku jako systematický, organizačně schopný a energický pracovník usilující o co nejlepší splnění úkolů. V nejkratších termínech skládá obě interní atestace, atestaci z gastroenterologie a již v roce 1987 se stává krajským ordinářem pro gastroenterologii.

Prof. Miroslav Zavoral.
Fig. 1. Prof. Miroslav Zavoral.
Obr. 1. Prof. Miroslav Zavoral. Fig. 1. Prof. Miroslav Zavoral.

V roce 1990 přichází ve funkci odborného asistenta na Interní oddělení Fakultní polikliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, které bylo personálně spojeno s Laboratoří gastro­enterologie 1. LF UK. Zde se dr. Zavoral vypracoval během osmi let na předního gastro­enterologa své generace. Zvládl na špičkové úrovni metody dia­gnostické a terapeutické endoskopie, soustavně vědecky pracoval a absolvoval studijní pobyty v Evropě, USA a Japonsku. Aktivně spolupracoval na programu scree­ningu kolorektálního karcinomu (zejména v prospektivní studii Pražský projekt) a stal se druhým českým členem European Group for Colorectal Cancer Screening. Pravidelně publikuje, je spoluautorem monografie „Digestivní endoskopie a laparoskopická chirurgie“ a prvního českého ­CD-ROM s endoskopickou tematikou.

V roce 1997 se dr. Zavoral stává přednostou 2. interního oddělení Ústřední vojenské nemocnice a o rok později vedoucím Subkatedry gastroenterologie IPVZ. V roce 2000 obhajuje doktorskou dizertaci, 2003 se habilituje na 2. LF UK v Praze a v roce 2008 je jmenován profesorem vnitřního lékařství UK.

Během této doby se také výrazně mění jeho pracoviště personálně i rozsahem odborné a vědecké činnosti. V roce 2005 dochází ke spojení dosavadních tří interních oddělení ÚVN pod hlavičkou Interní kliniky 1. LF UK a doc. Zavoral se stává jejím prvním přednostou. V této funkci osvědčuje své organizační schopnosti, postupně rozvíjí jednotlivé dílčí obory vnitřního lékařství a posiluje jejich personální a materiální vybavení. Současně se klinika stává významným centrem pregraduální a postgraduální výuky. Ve funkci místopředsedy Komise MZ pro screening kolorektálního karcinomu vytváří od roku 2003 pevnou organizační strukturu tohoto národního programu. V roce 2011 je dosaženo pokrytí 25 % cílové populace a snížení úmrtnosti na toto onemocnění o 11,5 % ve srovnání s rokem 2000.

Přes tyto rozsáhlé organizační a odborné úkoly nachází čas na publikační činnost a v roce 2005 vydává monografii „Karcinom pankreatu“, první domácí publikaci tohoto druhu. Kromě toho je autorem více než 100 publikací v české i zahraniční odborné literatuře. Dlouho­dobý zájem prof. Zavorala o nádory trávicího ústrojí jej vede k dalšímu významnému kroku. Je iniciátorem založení Společnosti gastrointestinální onkologie ČLS JEP v roce 2010. Stává se jejím prvním předsedou a v krátké době se mu daří získat spolupráci významných onkologů různého zaměření.

Mnohostranné aktivity, píle, soustavnost a vytrvalost přivedly prof. Zavorala prostřednictvím výběrového řízení v roce 2010 do funkce ředitele Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha. Také v této funkci se jeho pracovní systém osvědčuje a ÚVN má nakročeno do dalších let správným směrem.

Co tedy můžeme jubilantovi přát? Především pevné zdraví, spokojenost, další osobní a pracovní úspěchy. A k tomu přidat doporučení: v těžkých chvílích vrátit se znovu k básni R. ­Kiplinga: „Když…“ a s tím spojit větu M. Twaina: „Always do right; that will gratify some people and astonish the rest“.

Spolupracovníci, žáci a přátelé


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 5

2013 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se