Životní jubileum prof. Miroslava Zavorala


Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2013; 67(5): 443
Kategorie: Různé: osobní zprávy

Životního jubilea 60 let se dožívá 28. listopadu 2013 významný představitel české gastroenterologie, prof. Miroslav Zavoral (obr. 1). Jubilant promoval na 1. LF UK v Praze v roce 1980 a svou profesní dráhu zahájil na Interní klinice IPVZ v Ústí nad Labem. Jeho přednostou byl doc. Jaroslav Bitter a jeho pracoviště m­ělo vysokou úroveň. V tomto prostředí vystihl dr. Zavoral velkou perspektivu gastroenterologie a zvolil si ji jako hlavní předmět svého zájmu. Přitom se jevil od začátku jako systematický, organizačně schopný a energický pracovník usilující o co nejlepší splnění úkolů. V nejkratších termínech skládá obě interní atestace, atestaci z gastroenterologie a již v roce 1987 se stává krajským ordinářem pro gastroenterologii.

Prof. Miroslav Zavoral.
Fig. 1. Prof. Miroslav Zavoral.
Obr. 1. Prof. Miroslav Zavoral. Fig. 1. Prof. Miroslav Zavoral.

V roce 1990 přichází ve funkci odborného asistenta na Interní oddělení Fakultní polikliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, které bylo personálně spojeno s Laboratoří gastro­enterologie 1. LF UK. Zde se dr. Zavoral vypracoval během osmi let na předního gastro­enterologa své generace. Zvládl na špičkové úrovni metody dia­gnostické a terapeutické endoskopie, soustavně vědecky pracoval a absolvoval studijní pobyty v Evropě, USA a Japonsku. Aktivně spolupracoval na programu scree­ningu kolorektálního karcinomu (zejména v prospektivní studii Pražský projekt) a stal se druhým českým členem European Group for Colorectal Cancer Screening. Pravidelně publikuje, je spoluautorem monografie „Digestivní endoskopie a laparoskopická chirurgie“ a prvního českého ­CD-ROM s endoskopickou tematikou.

V roce 1997 se dr. Zavoral stává přednostou 2. interního oddělení Ústřední vojenské nemocnice a o rok později vedoucím Subkatedry gastroenterologie IPVZ. V roce 2000 obhajuje doktorskou dizertaci, 2003 se habilituje na 2. LF UK v Praze a v roce 2008 je jmenován profesorem vnitřního lékařství UK.

Během této doby se také výrazně mění jeho pracoviště personálně i rozsahem odborné a vědecké činnosti. V roce 2005 dochází ke spojení dosavadních tří interních oddělení ÚVN pod hlavičkou Interní kliniky 1. LF UK a doc. Zavoral se stává jejím prvním přednostou. V této funkci osvědčuje své organizační schopnosti, postupně rozvíjí jednotlivé dílčí obory vnitřního lékařství a posiluje jejich personální a materiální vybavení. Současně se klinika stává významným centrem pregraduální a postgraduální výuky. Ve funkci místopředsedy Komise MZ pro screening kolorektálního karcinomu vytváří od roku 2003 pevnou organizační strukturu tohoto národního programu. V roce 2011 je dosaženo pokrytí 25 % cílové populace a snížení úmrtnosti na toto onemocnění o 11,5 % ve srovnání s rokem 2000.

Přes tyto rozsáhlé organizační a odborné úkoly nachází čas na publikační činnost a v roce 2005 vydává monografii „Karcinom pankreatu“, první domácí publikaci tohoto druhu. Kromě toho je autorem více než 100 publikací v české i zahraniční odborné literatuře. Dlouho­dobý zájem prof. Zavorala o nádory trávicího ústrojí jej vede k dalšímu významnému kroku. Je iniciátorem založení Společnosti gastrointestinální onkologie ČLS JEP v roce 2010. Stává se jejím prvním předsedou a v krátké době se mu daří získat spolupráci významných onkologů různého zaměření.

Mnohostranné aktivity, píle, soustavnost a vytrvalost přivedly prof. Zavorala prostřednictvím výběrového řízení v roce 2010 do funkce ředitele Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha. Také v této funkci se jeho pracovní systém osvědčuje a ÚVN má nakročeno do dalších let správným směrem.

Co tedy můžeme jubilantovi přát? Především pevné zdraví, spokojenost, další osobní a pracovní úspěchy. A k tomu přidat doporučení: v těžkých chvílích vrátit se znovu k básni R. ­Kiplinga: „Když…“ a s tím spojit větu M. Twaina: „Always do right; that will gratify some people and astonish the rest“.

Spolupracovníci, žáci a přátelé


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 5

2013 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Cesta pacienta s CHOPN
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Arteriální hypertenze ve světle nových evropských guidelines
Autoři: MUDr. Libor Jelínek

Precizní medicína v onkologii
Autoři:

Kožní toxicita cílené terapie inhibitory EGFR a VEGF
Autoři: MUDr. Karolína Svobodová

Jak na psoriázu v každodenní ambulantní praxi?
Autoři: MUDr. Jan Šternberský, Ph. D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se